15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

Integracyjne szkoły katolickie w Czerwiennem, należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mają już 15 lat. Od tego czasu placówki te – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy wykształciły wiele osób, a co najważniejsze integrowały młodzież niepełnosprawną z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W związku z tym jubileuszem, w dniach 31 maja – 1 czerwca w hotelu „Bachledówka” zorganizowane zostało sympozjum naukowo – integracyjne pt. „15 lat kształcenia integracyjnego na Podhalu”.

Celem sympozjum, które honorowym patronatem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser – Duda, było przedstawienie zmian jakie dokonały się na Podhalu od czasów najdawniejszych, a w szczególności w ciągu ostatnich 15 lat, tj. od momentu powołania szkół integracyjnych w Czerwiennem. Wykładowcami byli naukowcy, specjaliści i praktycy, którzy od wielu lat nadają kształt kształceniu integracyjnemu.

W dwudniowym sympozjum podzielonym na części merytoryczną i praktyczną udział wzięli nauczyciele z całej Polski, zwłaszcza ze szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nie zabrakło uczestników z gminy Czarny Dunajec, w osobach dyrektorów szkół.

W sympozjum udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec – wójt Józef Babicz, skarbnik Stanisława Pilch i przewodniczący rady gminy Stanisław Gonciarczyk. Wśród gości obecny był również senator RP Jan Hamerski oraz radny wojewódzki Jan Piczura.

Część merytoryczną, która odbyła się pierwszego dnia, stanowiły wykłady dr hab. Anny Mlekodaj (Nowy Targ) – „Dzieci od boginki, czyli Podhale sprzed integracji”, Urszuli Grygier (Kraków) – „Organizacja pracy w klasie integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego nauczanie”, Violetty Błasiak (Częstochowa) – „Integralny rozwój osobowości podstawą integracji”, Jolanty Kraśniewskiej (Kraków) i Krzysztofa Kraśniewskiego (Bydgoszcz) – „Praca z uczniem z dysfunkcją społeczną na podstawie innowacji pedagogicznej Re – personalizacja” i o. Ludwika Kaszowskiego OSPPE (Wieruszów) – „Duchowość dziecka niepełnosprawnego i postrzeganie niepełnosprawności przez dzieci szkolne”.

Wszystkim obecnym zaprezentowała się grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki”. Niepełnosprawni uczniowie szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy zaprezentowali sztukę „O Zwyrtale muzykancie”.

Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum w Sanktuarium na Bachledówce odbyła się msza dziękczynna za 15 lat kształcenia integracyjnego w Katolickich Szkołach Integracyjnych i Specjalnych w Czerwiennem. Homilię wygłosił ks. Stanisław Garncarek, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Po mszy świętej, nauczyciele gimnazjum w Czerwiennem Agata Duraj i Mateusz Zahora omówili temat „Jak indywidualizować pracę na lekcji w klasie integracyjnej, na przykładzie lekcji biologii w gimnazjum”. Następnie uczestnicy sympozjum wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, w klasach integracyjnych, na terenie katolickich szkół integracyjnych w Czerwiennem.

Uczniowie integracyjnego liceum ogólnokształcącego w Czarnym Dunajca przedstawili sztukę pt. „Szczęśliwy książę”.

Równocześnie obok hotelu odbył się integracyjny piknik rodzinny. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć jak integrują się niepełnosprawni uczniowie z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, gier i konkursów.

Organizatorami sympozjum były Integracyjne Szkoły Katolickie SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Gmina Czarny Dunajec.