3 Maja Święto Narodowe – Ogniska Patriotyzmu

3 Maja Święto Narodowe – Ogniska Patriotyzmu

Szanowni Państwo!

W związku  ze zbliżaniem się kolejnego święta narodowego 3 Maja prosimy o przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji promującej radosne i świadome obchodzenie Świąt Narodowych w ramach projektu OGNISKA PATRIOTYZMU.

Projekt od kilku lat zachęca środowiska lokalne do organizowania w dniach świąt narodowych – Święta Niepodległości 11 listopada i 3 Maja – ognisk z pieśniami narodowymi i piosenkami żołnierskimi jako nowej formuły integrującej mieszkańców i młodzież wokół symboli i wartości patriotycznych.

Wiedząc jak cenną wartością jest patriotyzm, od wielu lat staramy się naszych uczniów uczyć życia dla ideałów, gdzie miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się przede wszystkim poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służą temu święta i ważne rocznice narodowe. W czasach, gdy walczymy o to, by młode pokolenie znało swoją historię i utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski, musimy proponować nowe formy pracy z młodzieżą. Polacy nie mają bogatej tradycji świętowania. Z reguły w programie obchodów świat narodowych w większości miast Polski jest uroczystość religijno–patriotyczna, w której uczestniczy z reguły nieprzesadnie duża liczba mieszkańców. W większych miastach czasem organizowane są jeszcze koncerty i raczej nic ponadto.

W Wieluniu, z inicjatywy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK, pojawił się w 2008 roku pomysł, aby w związku ze Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodził się nowy element tradycji, która, mamy nadzieję, będzie trwała przez długie lata. Od roku 2010 akcję objęło swoim patronatem  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (organ prowadzący naszą szkołę) i od tego czasu ma ona zasięg ogólnopolski. Według naszej wiedzy już w kilkudziesięciu miejscach Polski spotkała się ona z odzewem.

Chcielibyśmy do tego pomysłu zachęcić jak najwięcej środowisk. Wszędzie tam, gdzie znajdzie się osoba dorosła, która zorganizuje ognisko, przygotuje młodzież, zatroszczy się o śpiewniki – popłynie pieśń patriotyczna.

Ogniska patriotyzmu w wielu miastach i wioskach mogłyby się stać stałym elementem wychowania patriotycznego. Pieśni mogą być przeplatane gawędą świadków historii, wspomnieniem bohaterów narodowych. To bardzo prosta forma świętowania, nie wymagająca wielu nakładów i dlatego może stać się powszechna.

Mamy jeszcze jeden cel – zachęcenie do wspólnego śpiewania, tak rzadko dziś praktykowanego. Pieśń patriotyczna odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem. Chcemy rozpropagować tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, urozmaicone i niosło w sobie głębokie treści kształtowania miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia.

Państwa zgłoszenia przyjmujemy pod adresem elektronicznym: ogniska.patriotyzmu@gmail.com. Do każdego środowiska, które przyłączy się do akcji. wyślemy plakaty.

Będziemy także wdzięczni za informację o tym wydarzeniu w Państwa miejscowości (relacja + zdjęcia).

Koordynator akcji Ogniska Patriotyzmu

Bogusław Kurzyński – dyr. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny w Wieluniu

www.klowielun.pl

pklowielun@poczta.onet.pl

tel. 501499001, +48 43 843 5576

Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

21 kwietnia 2016 roku świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Dąbrowie Górniczej. Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Kaszaka. Oficjalna część uroczystości miała miejsce w sali teatralnej Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Galę rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Raszka. Przywitała przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, rodziców uczniów. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. pierwszy Dyrektor Szkoły – dr inż. Romuald Błaszczyk, reprezentanci władz miasta: I Zastępca Prezydenta Miasta – Henryk Zaguła oraz Zastępca Prezydenta Miasta – Iwona Krupa, Naczelnik Wydziału Oświaty – Elżbieta Gęca, Prezes SPSK – Wioletta Błasiak oraz Dyrektor SPSK – Maria Chodkiewicz, Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia – Małgorzata Majewska, przedstawiciele V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Na uroczystość przybyła również reprezentacja francuskiej szkoły Lycée Fabert w Metz, z którą nasza szkoła prowadzi regularną współpracę już od 12 lat. Następnie zaproszeni goście dzielili się wspomnieniami dotyczącymi szkoły: trudnościami związanymi z początkami działalności, ale również wielką radością oraz nieskrywaną dumą z ciągłego rozwoju placówki. Zmiany, które dokonały się w czasie dwudziestu pięciu lat jej pracy, zobrazował film przygotowany przez panią mgr Annę Olempę. Znalazły się na nim m.in. fragmenty starych filmów ukazujących życie szkoły, wywiady-wspomnienia, zdjęcia naszej szkoły dawniej i dziś. Część oficjalną obchodów zwieńczyło przedstawienie przygotowane przez uczniów i absolwentów pod kierownictwem pana Tomasza Ciocha. W dalszej części spotkania goście udali się na teren szkoły. Czekał tam na nich uroczysty poczęstunek, ale przede wszystkim wystawy, pamiątki i kroniki, które skłaniały do wspomnień o latach spędzonych w szkolnych ławkach. Obchody Jubileuszu 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK stały się doskonałą okazją do spotkań po latach, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej dalszego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni za obecność wielu znamienitych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi o tożsamości naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie i nieustanną pamięć o Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Dąbrowie Górniczej.

Radość z chrztu w szkołach Opolskich

Radość z chrztu w szkołach Opolskich

Opolskie szkoły katolickie przygotowały rocznicowe misterium Chrztu Polski.
W piątkowe przedpołudnie katedra wypełniła się uczniami opolskich szkół, którzy na zaproszenie placówek prowadzonych w Opolu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, wspólnie uczcili 1050. rocznicę Chrztu Polski.

W pierwszych ławkach siedziały najmłodsze dzieci, z których każde trzymało w ręku małą biało-czerwoną chorągiewkę. Z kolei w nawie głównej stanęły poczty sztandarowe szkół uczestniczących w nabożeństwie oraz aktorzy w strojach dworzan.

– Nie byłoby tej uroczystości, gdybyście państwo nie podjęli naszego zaproszenia. Jestem serdecznie zaskoczona, że katedra jest wypełniona. Cieszymy się bardzo, że razem z nami świętujecie 1050. rocznicę Chrztu Polski. Gdzie chrzest, tam nadzieja – mówiła Maria Dragon, dyrektorka katolickich szkół w Opolu, które przygotowały uroczystość wraz z parafią katedralną i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

Bohaterem misterium wyreżyserowanego przez Andrzeja Skibę był książę Mieszko I, ale też każdy z nas. To dlatego, że decyzja, którą podjął władca, zaowocowała tym, że od 966 roku na polskich ziemiach realizowany jest nakaz Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.

Adoracji Najświętszego Sakramentu przewodniczył bp Rudolf Pierskała. Odmówiono „Akt wiary, nadziei i miłości”, modlitwę na rok jubileuszu Chrztu Polski, a także modlitwę o wierność łasce Chrztu św. Młodzież rozważała słowa Jezusa, m.in. modlitwę „Ojcze nasz”, a także pytanie Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Rozważania zakończył wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

– Wasza obecność tutaj to szczególny znak wpisania się w wielki obchód 1050-lecia Chrztu Polski. To ważne, byśmy poczuli, doświadczyli, że chrześcijaństwo jest czymś radosnym. Tak jak tydzień temu na stadionie w Poznaniu odczuliśmy radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy dziećmi Bożymi – podkreślał bp Rudolf Pierskała.

Przypomniał, że Mieszko I chrzest przyjął dzięki swej żonie Dobrawie, która już była chrześcijanką. – A kto nam pomógł? Nas do chrzcielnicy przynieśli nasi rodzice. Sami, byśmy nie przyszli – mówił biskup, który zadał też dzieciom i młodzieży trzy zadania domowe. Pierwsze – zapytać rodziców o datę i miejsce swojego chrztu. – To ważne dla rozwoju naszej wiary i rozwoju naszego życia chrześcijańskiego – tłumaczył biskup.

Drugie zadanie domowe, to poprosić rodziców o błogosławieństwo znakiem krzyża. – Kiedy byliście chrzczeni, rodzice po kapłanie naznaczyli was znakiem krzyża. Dlatego, kiedy zapytacie rodziców o datę chrztu i kościół, w którym to miało miejsce, poproście ich też o błogosławieństwo, o to by zrobili znak krzyża na waszych czołach. Wtedy wasi rodzice poczują się dowartościowani. Prośba o błogosławieństwa buduje piękną relację między dziećmi i ich rodzicami – wyjaśniał biskup, podkreślając: – Wszyscy powinniśmy się nawzajem błogosławić. Zróbcie to teraz. Pobłogosławcie sąsiada w ławce. Tak właśnie przeżywa się radość z chrztu.

Trzecie zadanie, jakie bp Pierskała postawił przed dziećmi i młodzieżą, to pojechać w tym roku jubileuszowym do kościoła, w którym było się ochrzczonym, by podejść do tamtejszej chrzcielnicy, uklęknąć przed nią, dotknąć ją i podziękować za wielką łaskę chrztu.

Na zakończenie modlitewnego spotkania, osnutego wokół rocznicy Chrztu Polski, bp Rudolf Pierskała, książę Mieszko I oraz dworzanie podeszli do katedralnej chrzcielnicy, by zanurzyć w niej dłoń i zrobić znak krzyża.

Oprawę muzyczną misterium zapewnili instrumentaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty oraz chórzyści z tejże szkoły, z akademickiego chóru Politechniki Opolskiej oraz z chóru „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława w Opolu. Połączonymi chórami dyrygowała Ludmiła Wocial Zawadzka.

„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

„Z sercem na dłoni” – Bal charytatywny w Czerwiennem

Licytacja, występy, wspólna zabawa, a przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej to główny cel Balu Charytatywnego „Z Sercem na Dłoni”.
Na tegorocznym balu, który odbył się już po raz 7. w sali bankietowej „Pod Skałką” w Rogoźniku, spotkali się uczniowie szkół integracyjnych w Czerwiennem, ich rodzice, nauczyciele oraz władze gminy Czarny Dunajec i przyjaciele od lat wspierający działalność Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół działającego przy Katolickich Szkołach SPSK w Czerwiennem. Wzięli oni udział we wspólnej zabawie, której przyświecał szczytny cel. Cały dochód z przeprowadzonej licytacji trafi do podopiecznych stowarzyszenia SONIRIP. Podczas aukcji licytowano wiele przedmiotów ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.
Wszyscy obecni mogli obejrzeć występ pt. „Szukam przyjaciela” grupy teatralnej „Shema” z gimnazjum w Czerwiennem. Marzena Słodyczka, absolwentka szkoły integracyjnej w Czerwiennem, zaprezentowała taniec POI, będący grą światła, ruchu i muzyki, a o dobrą zabawę zadbali członkowie zespołu „Ahaju Fusion Boliwia” – Beto i Tari.
Bal poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Rogoźniku. Nabożeństwu w intencji wszystkich podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin przewodniczył proboszcz. ks. Andrzej Bukalski. Patronat nad VII Balem Charytatywnym „Z sercem na dłoni” objął znany polski aktor Bartłomiej Topa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół działa przy szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem. Propaguje ideę integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem organizując olimpiady sportowe, pielgrzymki integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wspólne mikołajki i wiele innych. Stowarzyszenie bierze udział w konkursach i szkoleniach na terenie powiatu nowotarskiego i całej Polski. Organizuje sympozja naukowe dotyczące integracji, bierze czynny udział we wszelakich projektach dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje z wolontariatem działającym przy szkole SPSK w Czerwiennem. W ostatnich latach stowarzyszenie sfinansowało zakup wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Czarny Dunajec. Ufundowało także wyposażenie sali sensorycznej i rehabilitacyjnej mieszczących się w szkole SPSK w Czerwiennem, z której korzystają dzieci niepełnosprawne w trakcie rehabilitacji, a dzieci sprawne w czasie zajęć korekcyjnych. Stowarzyszenie pomogło dofinansować rehabilitację swoich podopiecznych. Wspiera finansowo również chore dzieci spoza terenu gminy Czarny Dunajec.
Cele SONIRIP:
  • -grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci niepełnosprawnych
  • -tworzenie grup wsparcia i poradnictwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
  • -popularyzowanie wśród społeczności wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych,
  • -inicjowanie i popieranie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • -organizowanie akcji charytatywnych.
    Tekst i fot. Piotr Duraj
„Wierzyć w Chrystusa – znaczy pragnąć jedności” – 10 edycja SEM-u

„Wierzyć w Chrystusa – znaczy pragnąć jedności” – 10 edycja SEM-u

Wierzyć w Chrystusa – znaczy pragnąć jedności…

św. Jan Paweł II

10. edycja Szkoły Ewangelizacji Młodych odbyła się jak zwykle w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim. Świętowaliśmy więc mały jubileusz i być może dlatego był to „najliczniejszy” SEM. Największa grupa młodzieży przybyła z Opola, a pozostali uczestnicy to młodzież z Łodzi, Ponikwi, Stanisławia Górnego, Czerwiennego, Zawiercia i Wielunia.

Tematem SEM-u była JEDNOŚĆ. Jak mówił prowadzący część formacyjną ks. Paweł Otręba:

Jedność jest bardzo charakterystyczną cechą Kościoła. Jej szczególny charakter jest zakorzeniony w jedności Osób Boskich w Trójcy Świętej. Tymczasem świat w którym żyjemy – co więcej nawet Kościół, nosi na sobie piętno braku jedności, podziałów i rozłamów. /…/

Wpisując się w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016, które są świętem jedności młodego Kościoła chcemy odpowiedzieć dlaczego jedność jest tak cenną wartością dla człowieka. Czym skutkuje brak jedności wśród ludzi i jakie stanowi dla nich zagrożenie? Co możemy zrobić by jedność budować i ją umacniać?”

W czasie konferencji i prac w grupach młodzież podejmowała te treści, by odpowiadać na zawarte pytania w sposób bardzo konkretny, a przesłanie o potrzebie jedności zanieść do swoich środowisk szkolnych.

Poza tym SEM był jak zwykle radosnym spotkaniem młodych i wspólnym przeżywaniem przygody. Był więc spływ kajakami, wyprawa rowerowa do „Granatowych Żródeł”, piesza wędrówka do Źródełka Obiawienia” . Nie zabrakło też nowości. Tym razem w programie pojawiły się podchody, „X-TRAKTOR, czyli mam talent od Jezusa” oraz opracowana przez wieluńskich uczniów „Szkoła Ewentualnej Mobilizacji”. Odbyła się również impreza jubileuszowa z podziękowaniami, prezentami i słodkościami. Dyplomy podziękowania otrzymali najbardziej zaangażowani opiekunowie – pani Małgorzata Walkowiak z Opola, Pani Katarzyna Rózga i Emilia Dratwa z Piotrkowa Trybunalskiego, pan Roman Majtyka z Wielunia oraz „Wujek”- Maciej Frątczak – animator młodzieżowy, opiekun grupy „semowej” na Facebooku. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów SEM-u – ks. Pawła Otręby i Pana Dyrektora Bogusława Kurzyńskiego było piękne podziękowanie przygotowane przez uczestników, którzy i wyrazili nadzieję, że kolejne SEM-y będą realizowane jeszcze przez długie lata. Zapisy na termin czerwcowy już trwają!

Warto wspomnieć, że dwa tygodnie wcześniej ten sam program realizowany był z grupą młodzieży z Zawiercia i Wierzbia k/ Praszki.