XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Katolickich na Jasną Górę

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Katolickich na Jasną Górę

W dniu 16 czerwca 2016 roku na Jasnej Górze odbyła sie XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka szkół katolickich SPSK.

Od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, licea , technika aż do szkół zawodowych, młodzież z wszystkich rodzajów szkół zawitała na błonia pod Jasną Górą, aby podziękować Jezusowi za mający rok szkolny i prosić za wstawiennictwem Maryi to potrzebne łaski na czas wakacji i kolejny rok szkolny.
Wydarzenie rozpoczęło sie o godzinie 11:15 powitaniem ponad 4 tysięcy uczestników Szkół Katolickich z poszczególnych regionów Polski. Następnie wysłuchano rozważania słowo – muzycznego „Jesteśmy piękni, pięknem
Twoim Panie – Stworzeni do Wspólnoty i Miłosierni jak Ojciec”.

Głównym punktem programu była Dziękczynna Eucharystia celebrowana przez J. E. Ks. Bp. Łukasza Buzuna – Biskupa Pomocniczego Diecezji Kaliskiej za szczęśliwy rok szkolny pracy szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Na koniec Mszy Świętej całe zgromadzenie odnowiło przyrzeczenia chrzcielne z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz Stowarzyszenie zostało zawierzone w Akcie Zawierzenia szkół i przedszkoli Maryi.

Po krótkiej przerwie na znajdującej sie pod Jasną Góra scenie odbył sie spektakl grupy teatralnej na następnie energetyczny koncert Zespołu „Sąsiedzi”, który rozgrzał całą publiczność. Na końcu tuż przed rozesłaniem pielgrzymki zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego konkursu literackiego i plastycznego. Który odbył sie miesiąc wcześniej.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej Pielgrzymki Szkół Katolickich.

 

Nadanie patrona szkoła podstawowa w DĘBNIKU

Nadanie patrona szkoła podstawowa w DĘBNIKU

Uroczystość nadania patrona Świętej Anny oraz poświecenia sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku odbyła się dnia 2 czerwca 2016r i była efektem kilkumiesięcznych działań uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły.
Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Wilkowie, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup – Metropolita wrocławski Józef Kupny w otoczeniu księży dziekanów i proboszczów.
W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz zaproszeni goście:
pani Prezes SPSK Violetta Błasiak, Pan v-ce Prezes SPSK Zbigniew Zastawny,
pan Bartłomiej Stawiarski poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski PiS,
ks. Dariusz Amrogowicz dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
ks. Krzysztof Szczeciński Dziekan Dekanatu Namysłów Zachód,
ks. Grzegorz Laszczyński wicedziekan Dekanatu Namysłów,
ks. Kanonik Jan Kurcoń, ks. Tomasz Caputa Proboszcz Parafii Wilków,
ks. Daniel Baranowski Proboszcz Parafii Przeczów,
ks. Jerzy Walisko Proboszcz Parafii Mikołów-Bojaków,
pan Artur Zapała wicekurator Kuratorium Oświaty w Opolu,
pani Alina Białas Sekretarz Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
Pan Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków wraz pracownikami Urzędu Gminy,
pan Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie,
sołtysi okolicznych wsi, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych,
dyrektorzy szkół SPSK z okręgu opolskiego i wieluńskiego,
uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przyjaciele szkoły i lokalna społeczność.
Podczas mszy św. Jego Ekscelencja Arcybiskup, Metropolita wrocławski Józef Kupny zawierzył szkołę pod opiekę św. Annie oraz dokonał poświęcenia sztandaru.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy zebrani zostali zapoznani z historią szkoły i działaniami podjętymi w związku z procedurą nadania szkole patrona św. Anny.
Pani Prezes SPSK Violetta Błasiak dokonała uroczystego odsłonięcia figury Świętej Anny, a proboszcz parafii Wilków ksiądz Tomasz Caputa Jej poświęcenia.
Rada Rodziców zaprezentowała sztandar szkoły i uroczyście przekazała go na ręce dyrektor szkoły.
Sztandar z rąk pani dyrektor odebrał poczet sztandarowy uczniów: Julia Głowacka, Patryk Wijas i Aleksandra Bojko, a uroczyste ślubowanie złożyły dzieci z przedszkola i reprezentanci poszczególnych klas: Natalia Brzeźniak, Bartłomiej Chmura, Milena Cieplicka, Dawid Wijas, Natalia Duszyńska, Szymon Janik.
Po ślubowaniu pani dyrektor zwróciła się do uczniów tymi słowami:
„…żywię nadzieję, że słowa ślubowania będą towarzyszyć Wam w każdej chwili Waszego życia. Niech nasza Patronka Święta Anna otoczy was opieką i nigdy nie pozwoli zgubić się na drodze prowadzącej do Boga.”
Uczniowie klas starszych i w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli podziękowania rodzicom, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i przyjaciołom szkoły, za ufundowanie sztandaru, a Radzie Rodziców za zakupienie figury św. Anny. Przyrzekli dbać o dobre imię szkoły i godne ją reprezentować.

Po części oficjalnej zaproszeni goście złożyli na ręce pani dyrektor życzenia i upominki. Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły przedstawili inscenizację, przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek: pani Jolanty Kiec i pani Anny Chmieliny – Głowackiej, która miała na celu przybliżenie wszystkim zebranym postaci św. Anny.
Młodzi aktorzy dołożyli wszelkich starań, aby postać naszej patronki zapadła w pamięć i serca wszystkim uczestnikom uroczystości. Wystąpienie zostało nagrodzone gorącymi brawami.
Przyszedł też moment podziękowań, które pani dyrektor skierowała do przybyłych gości, przyjaciół szkoły, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
Na koniec uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek, zwiedzanie gmachu szkoły, obejrzenie przygotowanych ekspozycji, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Każdy z zaproszonych gości otrzymał na pamiątkę figurkę św. Anny i słoiczek z konfiturami Babci Ani.
Tak pięknie przygotowana uroczystość na długo zapadnie w pamięci społeczności szkolnej i lokalnej.
Jesteśmy dumni, że św. Anna dołączyła do zacnego grona świętych,szczególnie czczonych Stowarzyszeniu.
Nasi uczniowie, codziennie, za pośrednictwem Patronki Szkoły
polecają wszystkich ludzi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, modląc się słowami hymnu szkoły:

„ Niech się co chce ze mną dzieje,
W Tobie święta Anno mam nadzieję”

Wiosenno-letnie spotkanie Szkoły Ewangelizacji Młodych

Wiosenno-letnie spotkanie Szkoły Ewangelizacji Młodych

Pierwsze wiosenno-letnie spotkanie Szkoły Ewangelizacji Młodych w Załęczu Wielkim już za nami. W pierwszy weekend czerwca grupa uczniów ze szkół katolickich w Wieluniu oraz ich rówieśnicy ze szkół SPSK z Zawiercia i Wólki Czepowej uczestniczyli w XI edycji SEM. Jest to cykliczne wydarzenie, organizowane przez KLO w Wieluniu z inicjatywy dyr. Bogusława Kurzyńskiego i ks. prefekta Pawła Otręby, które ma za zadanie budować wspólnotę młodych, dla których ważne są wiara i życie według wartości.
Tym razem temat spotkania nawiązywał do obchodzonej w tym roku 1050 rocznicy chrztu Polski. Dlaczego chrzest jest tak ważny? Czy nie wystarczy przyjąć chrzest, żeby być zbawionym? Jestem ochrzczony – czy to znaczy, że jestem chrześcijaninem? – odpowiedź m.in. na takie pytania próbowali znaleźć uczestnicy warsztatów. Wspólna modlitwa, Msza św., spotkania w grupach oraz świadectwa uczestników poruszały, inspirowały i po raz kolejny udowodniały, że takie spotkania mogą być umocnieniem w wierze i przyczyniać się do jej wzrastania.
Organizatorzy zadbali także, by w programie oprócz elementów formacji duchowej, nie zabrakło działań o charakterze edukacyjnym, krajoznawczym i integracyjnym. Były więc podchody, spływ kajakowy, piesze wędrówki oraz warsztaty ceramiczne. Zabawy i tańce integracyjne, spotkanie przy ognisku oraz śpiew animowany przez dwóch „zawodowych” gitarzystów budowały niepowtarzalną atmosferę, która sprawiła, że uczestnicy spotkania z trudem rozstawali się w niedzielne popołudnie, deklarując z góry swój udział w następnej – jesiennej – edycji SEM.
W drugi weekend czerwca do „Nadwarciańskiego Grodu” zawitali na SEM uczniowie z Łodzi, Opola, Dąbrowy Górniczej, Czerwiennego, Wierzbia i – ponownie – Wielunia. Dodatkową atrakcją XII edycji SEM-u był udział uczestników w koncercie zespołu LUXTORPEDA.

XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Katolickich SPSK

XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Katolickich SPSK

       Już po raz trzynasty  wieluńskie szkoły katolickie były organizatorami Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół SPSK, w którym honorowy patronat objęła pani Prezes SPSK Violetta Błasiak. W zawodach wzięły udział oprócz wieluńskiego gimnazjum i liceum reprezentacje szkół katolickich SPSK  z Opola, Częstochowy, Łodzi, Zawiercia oraz Wierzbia. Wszystkie mecze rozgrywane były osobno w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stały one na bardzo dobrym  i wyrównanym poziomie. W całym turnieju dominowała „zdrowa rywalizacja”. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów  czuwał sędzia główny p. Roman Majtyka  wraz z p. Bartłomiejem Mistygaczem.  Po rozegraniu finałowych meczów  pani dyrektor Publicznego Gimnazjum SPSK w Wieluniu Marzena Kowalska wręczyła najlepszym  puchary, medale, dyplomy oraz nagrody indywidualne.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Gimnazja:

 1. miejsce – Katolickie Gimnazjum SPSK Opole
 2. miejsce – Publiczne Gimnazjum SPSK Wieluń
 3. miejsce – Katolickie Gimnazjum SPSK Łódź
 4. miejsce – Katolickie Gimnazjum SPSK Częstochowa
 5. miejsce – Katolickie Gimnazjum SPSK Wierzbie
 6. miejsce – Katolickie Gimnazjum SPSK Zawiercie

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. miejsce – Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK Łódź
 2. miejsce – Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK Zawiercie
 3. miejsce – Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK Wieluń
 4. miejsce – Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK Częstochowa
 5. miejsce – Katolicka Szkoła Zawodowa SPSK Częstochowa

Nagrody indywidualne:

Gimnazja:

Najlepszy Strzelec: Jakub Zadworny PG SPSK Wieluń

Najlepszy Bramkarz – Magdalena Szaniec- KG SPSK Łódź

Najwszechstronniejszy Zawodnik – Mateusz Szenawa KG SPSK Opole

Szkoły ponadgimnazjalne:

Najlepszy Strzelec – Nikodem Nienartowicz KLO SPSK Częstochowa

Najlepszy Bramkarz – Roman Kasperkiewicz KSZ SPSK Częstochowa

Najwszechstronniejszy Zawodnik – Mateusz Wardach KLO SPSK Łódź

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

15 Rocznica Integracji w Czerwiennem

Integracyjne szkoły katolickie w Czerwiennem, należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mają już 15 lat. Od tego czasu placówki te – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa przysposabiająca do pracy wykształciły wiele osób, a co najważniejsze integrowały młodzież niepełnosprawną z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W związku z tym jubileuszem, w dniach 31 maja – 1 czerwca w hotelu „Bachledówka” zorganizowane zostało sympozjum naukowo – integracyjne pt. „15 lat kształcenia integracyjnego na Podhalu”.

Celem sympozjum, które honorowym patronatem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser – Duda, było przedstawienie zmian jakie dokonały się na Podhalu od czasów najdawniejszych, a w szczególności w ciągu ostatnich 15 lat, tj. od momentu powołania szkół integracyjnych w Czerwiennem. Wykładowcami byli naukowcy, specjaliści i praktycy, którzy od wielu lat nadają kształt kształceniu integracyjnemu.

W dwudniowym sympozjum podzielonym na części merytoryczną i praktyczną udział wzięli nauczyciele z całej Polski, zwłaszcza ze szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Nie zabrakło uczestników z gminy Czarny Dunajec, w osobach dyrektorów szkół.

W sympozjum udział wzięli także przedstawiciele Urzędu Gminy Czarny Dunajec – wójt Józef Babicz, skarbnik Stanisława Pilch i przewodniczący rady gminy Stanisław Gonciarczyk. Wśród gości obecny był również senator RP Jan Hamerski oraz radny wojewódzki Jan Piczura.

Część merytoryczną, która odbyła się pierwszego dnia, stanowiły wykłady dr hab. Anny Mlekodaj (Nowy Targ) – „Dzieci od boginki, czyli Podhale sprzed integracji”, Urszuli Grygier (Kraków) – „Organizacja pracy w klasie integracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauczyciela przedmiotu i nauczyciela współorganizującego nauczanie”, Violetty Błasiak (Częstochowa) – „Integralny rozwój osobowości podstawą integracji”, Jolanty Kraśniewskiej (Kraków) i Krzysztofa Kraśniewskiego (Bydgoszcz) – „Praca z uczniem z dysfunkcją społeczną na podstawie innowacji pedagogicznej Re – personalizacja” i o. Ludwika Kaszowskiego OSPPE (Wieruszów) – „Duchowość dziecka niepełnosprawnego i postrzeganie niepełnosprawności przez dzieci szkolne”.

Wszystkim obecnym zaprezentowała się grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki”. Niepełnosprawni uczniowie szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy zaprezentowali sztukę „O Zwyrtale muzykancie”.

Na zakończenie pierwszego dnia sympozjum w Sanktuarium na Bachledówce odbyła się msza dziękczynna za 15 lat kształcenia integracyjnego w Katolickich Szkołach Integracyjnych i Specjalnych w Czerwiennem. Homilię wygłosił ks. Stanisław Garncarek, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Po mszy świętej, nauczyciele gimnazjum w Czerwiennem Agata Duraj i Mateusz Zahora omówili temat „Jak indywidualizować pracę na lekcji w klasie integracyjnej, na przykładzie lekcji biologii w gimnazjum”. Następnie uczestnicy sympozjum wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, w klasach integracyjnych, na terenie katolickich szkół integracyjnych w Czerwiennem.

Uczniowie integracyjnego liceum ogólnokształcącego w Czarnym Dunajca przedstawili sztukę pt. „Szczęśliwy książę”.

Równocześnie obok hotelu odbył się integracyjny piknik rodzinny. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć jak integrują się niepełnosprawni uczniowie z pełnosprawnymi rówieśnikami podczas wspólnych zabaw, gier i konkursów.

Organizatorami sympozjum były Integracyjne Szkoły Katolickie SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Gmina Czarny Dunajec.