Wigilijne spotkanie w SPSK

Wigilijne spotkanie w SPSK

4 stycznia na SPOTKANIE WIGILIJNE do siedziby Stowarzyszenia w Częstochowie przybyli dyrektorzy szkół SPSK. Obfite opady śniegu stworzyły odpowiedni do wydarzenia nastrój, niestety nie pozwoliły na dotarcie wszystkich. Zebranych w auli powitała prezes Stowarzyszenia pani Maria Chodkiewicz i jako pierwszy punkt programu zapowiedziała tradycyjne jasełka w wykonaniu teatru z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

Młodzi aktorzy przedstawili autorską interpretację nocy narodzin Pana Jezusa, scenariusz bowiem napisała uczennica….Starannie przygotowane kreacje i brawurowa gra nagrodzona została gromkimi brawami. Szczególne podziękowania z ust pani prezes odebrał opiekun koła teatralnego pan …..Szeląg, który od początku istnienia szkoły z wielką pasją wprowadza kolejne roczniki uczniów na ścieżkę przygody jaką niewątpliwie jest teatr. Po jasełkach wszyscy zgromadzili się w kaplicy i uczestniczyli w Eucharystii. Mszy św. sprawował i homilię wygłosił ks. Ryszard Półtorak.

Po Eucharystii pani prezes powitała obecne na spotkaniu siostry …, którym gorąco podziękowała za codzienną modlitwę w intencji szkół Stowarzyszenia. Następnie, zgodnie z tradycją, odczytany został fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, a wspólna modlitwa, życzenia i łamanie się opłatkiem wprowadziły radosny i świąteczny nastrój. Dla wielu obecnych były to wzruszające chwile, bo praca w Stowarzyszeniu stwarza wiele okazji do bliższego poznania się i nawiązywania przyjaźni.

I choć spotkanie odbyło się już w nowym roku, to przygotowane potrawy nawiązywały do wieczerzy wigilijnej i ku uciesze biesiadników przypominały domowe smaki sprzed kilku dni. Tradycją świątecznych spotkań dyrektorów jest także wspólne kolędowanie. Tym razem uczestników wsparli uczniowie gimnazjum ze Stanisławia Górnego, którzy inscenizując wydarzenia z Betlejem wprowadzili na scenę Świętą Rodzinę. Zachęceni przez panią prezes dyrektorzy szkół poszczególnych regionów składali pokłon i dary maleńkiemu Jezusowi. Przez uczniów szkół specjalnych w Częstochowie zostały przygotowane dla wszystkich korony, które stały się symbolicznymi darami złożonymi przy kołysce Zbawiciela. Kolędy i rozmowy przy stole wypełniły czas do wieczora. Pod koniec spotkania każdy z obecnych otrzymał Ewangelię na każdy dzień i wylosował osobę za którą będzie się modlił w 2017 roku. Ta piękna tradycja przypomina nam o tym jak ważna jest modlitwa wzajemna za siebie we wspólnocie.

Dzień skupienia członków Stowarzyszenia

Dzień skupienia członków Stowarzyszenia

W roku Jubileuszu 25-lecia SPSK, w dniu 25 listopada 2016 r.  członkowie   Stowarzyszenia  przeżywali Dzień Skupienia. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele p.w. św. Józefa w Częstochowie sprawowaną pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Wacława Depo. W koncelebrze uczestniczyli również ks. Stanisław Gancarek- założyciel Stowarzyszenia i jego wieloletni  prezes, ks. Ryszard Półtorak- wieloletni opiekun duchowy Stowarzyszenia, ks. Marek Kundzicz- obecny opiekun duchowy Stowarzyszenia.

Obecnych przywitała prezes Stowarzyszenia Pani Maria Chodkiewicz i skierowała do ks. Arcybiskupa słowa podziękowania:

Wielce Czcigodny
Księże Arcybiskupie !
Nasz Ojcze i Pasterzu !

Z ogromną radością witamy Cię Ekscelencjo, na szczególnym Dniu skupienia członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Pragniemy, by dzień ten stał się naszym dziękczynieniem za 25 lat istnienia i pracy Stowarzyszenia , co jest5 dla nas niezwykłym  Darem Bożym.

Z głębi naszych serc chcemy podziękować Panu Bogu modlitwą i pogłębić z Nim relację.

Chcemy również przeprosić za nasze grzechy i zaniedbania oraz grzechy i błędy Stowarzyszenia.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, której nieustannie się zawierzamy, prosimy o światło w poszukiwaniu Woli Bożej dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia i uświęcenia każdego z nas.

Ekscelencjo, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i prosimy o przewodniczenie. Mszy Świętej oraz wygłoszenie do naszej wspólnoty pasterskiego słowa.

Po Eucharystii w sposób bardzo uroczysty wspólnota Stowarzyszenia dokonała AKTU ZAWIERZENIA:

Matko Boża Niepokalana, w godzinie łaski dla świata, stajemy w Jasnogórskim Sanktuarium narodu, jako wspólnota Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

W Twoje Niepokalane dłonie składamy podziękowanie za wszelki łaski, które płynąć ze źródeł Bożego Miłosierdzia umożliwiły powstanie Stowarzyszenia oraz zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli w 18 diecezjach Polski .
Prosimy Cię o łaski dobrego pielgrzymowania wspólnot szkolnych do Twoich sanktuariów w roku 100 lecia Twych objawień Fatimskich oraz do Jasnogórskiego Sanktuarium.

Maryjo Niepokalana, Matko Stowarzyszenia i każdej szkoły, wypraszaj u swego Syna łaskę i wierności Jego zamysłowi, by szkoły i przedszkola były miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

Wstawiaj się za nam, byśmy kształtowali nasz serca oraz serca dzieci młodzieży,, ku przylgnięciu do Twego Syna, od Niego oczekiwali wszystkiego, bo bez Niego nic nie możemy uczynić, byśmy zawsze czynili tylko to, cokolwiek On nam powie.

Amen

Po Eucharystii zebrani wysłuchali konferencji ks. Abp. Wacława Depo, który podziękował na wstępie za zaproszenie na Eucharystię, bo ona jest pierwszym źródłem siły powołania i misji, wszystko zaczyna się od udziału w Ofierze Chrystusa.

Dalej mówił o dialogu wiary i kultury w zmaganiu o prawdę. Zauważył, że w dzisiejszym świecie jest obecna inflacja słów, nadprodukcja dokumentów, a należałoby więcej czasu przeznaczyć na ciszę i medytację. Każdy kto rozpoznaje prawdę i chce za nią wziąć odpowiedzialność musi pamiętać o tym, że strażnikiem wartości każdej osoby ludzkiej jest sam Bóg, a misja nauczycielska, która ma charakter apostolski, nie jest możliwa do wypełnienia bez pomocy Ducha św.

Druga część dnia skupienia odbyła się w kaplicy, w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Łukasińskiego. Zgromadzeni przed Najświętszym Sakramentem Miłosiernemu Bogu powierzyli wszystkie sprawy szkół i przedszkoli prosząc o potrzebne łaski. Wieczorna Agapa zakończyła dzień skupienia Członków Stowarzyszenia.