Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Przegląd Teatrów 2017 już za nami

Ponad tysiąc sto młodych ludzi pragnących przeżyć przygodę z teatrem, 52 grupy aktorskie z całej niemal Polski, szczególny klimat stworzony przez organizatorów na deskach salezjańskiego teatru przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie.

Tak najkrócej można by scharakteryzować odbywający się w Częstochowie w dniach 24 – 28 kwietnia b. r. , zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich pod hasłem: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu”, VIII Przegląd Teatrów Szkolnych.

Tematyka obejmowała tryptyk tematyczny: „Ewangelia nawigatorem na drogach życia”, „Uczynki miłosierdzia programem mojego życia”, „Bóg w relacji z człowiekiem”.

Celem Przeglądu jest kształtowanie sfery duchowej i wychowawczy wpływ teatru na rozwój młodego człowieka, popularyzowanie dobrze pojętej sztuki, kształcenie wrażliwości na słowo.

Tegoroczna edycja, ciesząca się wielkim zainteresowaniem stała się wielką Ewangelizacją i doskonałymi rekolekcjami, zarówno dla młodych aktorów, ich opiekunów, a także dla jurorów.

Wielomiesięczne próby i przygotowania do spektakli jednoczyły całe rodziny, zmuszały do refleksji nad życiem i postępowaniem w świetle przygotowywanych ról, a często wspólnie pisanych scenariuszy.

Pośród prezentowanych form scenicznych, oprócz tradycyjnego teatru nie zabrakło pantomimy, baletu, teatru cieni, monodramu, komedii, widowiska słowno-muzycznego.

Aktorzy korzystając z ciekawych scenografii i oprawy muzycznej pokazali, że miłością, cierpliwością i dobrem można pokonać wszelkie trudności, nawet z największego upadku możesz się podźwignąć, a jeśli nie potrafisz wstać, to spróbuj uklęknąć.
Uświadomili również widzom, że człowiek stworzony przez Boga do doskonałości ma jednak własną wolę w wyborze dobra lub zła, a w krytycznych sytuacjach czuwa nad nami Anioł Stróż i Boża Opatrzność, apelowali, aby zmieniać kamienne serca w serca z ciała i duszy.

Młodzi ludzie, zastanawiając się jakimi są naprawdę, przypomnieli słowa Papieża Franciszka o potrzebie czynnego uczestniczenia w życiu społecznym i Kościoła, szukali własnych życiowych dróg, będąc przeświadczeni, że Bóg obdarza nas różnymi darami, z których każdy, nawet ten przykry i niezrozumiały ma konkretne znaczenie.
W prezentowanych spektaklach nie zapomniano o przekazie wartości patriotycznych, co w sugestywny sposób przedstawili uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Stanisławiu Górnym w sztuce wg autorskiego scenariusza: „Zachowałam się jak trzeba – Inka”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyli widzom najmłodsi adepci sztuki scenicznej, przedstawiając swoją wizję świata, pełnego miłości, dobra i wzajemnej życzliwości. Uczestnicy Przeglądu przekazali wszem i wobec, że życie człowieka jest jednym wielkim teatrem, którego reżyserem jest sam Bóg, scenariuszem Ewangelia, a człowiek tylko aktorem starającym się lepiej, lub gorzej odegrać swoją rolę.

Pośród pomysłodawców i twórców tej wielkiej przygody z teatrem wymienić trzeba Prezesów SPSK, Marię Chodkiewicz i Wiolettę Błasiak, organizatorów: Ksymenę Rapczyńską, Maję Olszewską, Katarzynę Malczewską, Anetę Królikowską, Marcina Mierczaka, wraz z całym personelem Katolickich Szkół Specjalnych im. św. Antoniego z Padwy, a także jurorów pod przewodnictwem aktora Adama Hutyry.

Pośród zespołów, których występy szczególnie utkwiły w sercach jurorów i widzów trzeba wymienić: SP im. św. Stanisława Kostki w Bieńcu, Katolickie Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, Publiczne Gimnazjum im. bł. Maksymiliana Binkiewicza oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu, Katolicką SP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem Górnym, Publiczną SP w Lgocie, czy SP w Klementynowie.

Nie zabrakło wyróżnień za grę aktorską, za ciekawą scenografię, choreografię, dla najlepszego przedszkola, dyplomów za udział w tej wielkiej ewangelizacji poprzez teatr oraz nagród publiczności. Nagrodę specjalną Prezesa SPSK za grę aktorską w formie monodramu otrzymał Rafał Szczepański ze Szkół Specjalnych w Częstochowie, natomiast nagroda reportera „Niedzieli” przypadła w udziale Grupie Przedszkolnej przy PSP im. św. Antoniego z Padwy w Brzezince. Nie zabrakło też nagrody Grand Prix która to powędrowała do LO im. BP Teodora Kubiny w Wieluniu za sztukę „Ławeczka zagubionych”.

Artykuł i zdjęcia: Wojciech Mścichowski

niedziela.pl

VI BIEG PAPIESKI w Warząchewce

VI BIEG PAPIESKI w Warząchewce

97 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II odbył się w naszej szkole VI Bieg Papieski. Jak każdego roku bieg cieszył się dużym zainteresowaniem innych szkół. Gościliśmy Szkołę Podstawową i Gimnazjum SPSK z Modzerowa, Szkołę Podstawową SPSK z Siniarzewa, Szkołę Podstawową Galileo w Nakonowie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum z Kruszyna, Szkołę Podstawową i Gimnazjum ze Smólnika i Szkołę Podstawową nr 20 z Włocławka.

Zadania teoretyczne na trasie biegu związane były ze 100 leciem objawień Fatimskich. Młodzież zmagała się również z konkurencjami sportowymi. Po zakończonym biegu uczestnicy i opiekunowie spędzili miło czas przy ognisku. Wspólne chwile umilało przedstawienie w wykonaniu dzieci z klas młodszych.

W tym roku I miejsce w biegu zajęło Gimnazjum SPSK z Modzerowa, II miejsce Szkoła Podstawowa nr z Włocławka i III miejsce Szkoła Podstawowa SPSK w Siniarzewie.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali dyplomy i nagrody.

Inicjatywa ta pięknie wpisała się w zachętę Papieża Franciszka , aby „ Zamienić kanapę na buty wyczynowe…..”

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w biegu i zapraszamy za rok.

Więcej na: warzachewka.pl

100-lecie Objawień Fatimskich w Makowie Podhalańskim

100-lecie Objawień Fatimskich w Makowie Podhalańskim

10 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim odbyła się uroczystość związana z obchodami Stulecia Objawień w Fatimie.

Cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście zebrali się w pobliskiej kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, by wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej. Po raz kolejny zabrzmiały słowa Hymnu Szkoły, który odśpiewany został na początku nabożeństwa. Hymn ten towarzyszy społeczności szkolnej już 3 lata i przypomina, że za pośrednictwem fatimskich dzieci wszyscy jej członkowie oddali się pod szczególną opiekę Matce Bożej Różańcowej z Fatimy.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się w murach szkoły. Pani Dyrektor Ewa Bekas przywitała przybyłych gości: p. Martę Czok i p. Adama Pytla – przedstawicieli Zarządu SPSK, p. Pawła Sala – Burmistrza Gminy Maków Podhalański,
p. Adama Bisagę – radnego Makowa Dolnego, Dyrektorów szkół z Gminy Maków Podhalański, Dyrektorów szkół SPSK z rejonu Polski południowej, p. M. Madej – wieloletniego dyrektora szkoły oraz liczne grono rodziców.

Część artystyczną przygotowały dzieci z grupy przedszkolnej, które przedstawiły scenę Objawienia się Maryi pastuszkom oraz uczniowie klas I-VI, którzy w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię Objawień Fatimskich, a także ich wielki wpływ na historię Polski i świata XX wieku.

Staramy się stale przypominać słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II: „Różaniec to lekarstwo na nieszczęścia, na zło – módlcie się i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce Bożej.”

W kwietniu ogłoszone zostały dwa konkursy: plastyczny pt. „Podążamy ścieżkami Pastuszków z Fatimy” i na najlepszą prezentację multimedialną, którego motto brzmiało: „…Fatimska Pani, Ty czuwasz nad nami nieustannie, zachęcasz do modlitwy różańcowej, by świat od śmierci wiecznej zachować”. W konkursach mogli wziąć udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych gminy Maków Podhalański oraz szkół prowadzonych przez SPSK z rejonu Polski południowej.

W Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim odbył się też konkurs wiedzy o Fatimie, który podzielony był na dwie kategorie : dla klas I-III oraz dla klas IV-VI. Laureatom poszczególnych konkursów zostały wręczone nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Społeczność szkolna SPSK w Makowie Podhalańskim będzie jeszcze kontynuować obchody Stulecia Objawień Fatimskich. Jeszcze w maju udamy się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem oraz na pieszą wycieczkę w Tatry.

Szkoła w Dębniku zdobywcą nagrody głównej

Szkoła w Dębniku zdobywcą nagrody głównej

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W DĘBNIKU JEST FINALISTĄ I ZDOBYWCĄ NAGRODY GŁÓWNEJ
KONKURSU NA ZIELNIK ” MINIEUROLAD INSPIRUJE NATURĄ”

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej a został zorganizowany przez Park Miniatur MINIEUROLAND w Kłodzku.

Nagrodą główną jest makieta budynku szkolnego o wartości 20 000 zł. z możliwością wyeksponowania jej w Parku Miniatur MINI EUROLAND w Kłodzku oraz zestawy plansz edukacyjnych.

W przedsięwzięcie była zaangażowana cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły a w szczególności pani Magdalena Cygan – nauczycielka języka angielskiego i pani Anna Chmielina – Głowacka nauczycielka przyrody.

Uczniowie, na lekcjach przyrody, języka angielskiego , niemieckiego , informatyki i zajęć komputerowych, muzyki ,plastyki i innych kształcili umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin, spędzając wiele lekcji w środowisku przyrodniczym najbliższego otoczenia, rozwijali zainteresowania, zdobywali nowe informacje nt. środowiska roślinnego poszczególnych kontynentów i krajów na nich leżących, rozwijali kreatywność twórczą.

Wysiłek i trud został nagrodzony i zaowocował zdobyciem I nagrody. Wszystkim zaangażowanym serdecznie gratulujemy cieszymy się z sukcesu.

Wyniki konkursu na stronie : minieuroland.pl

Więcej na :  debnik.spsk.info.pl

Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 5

Piątek 28.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły następujące przedszkola, szkoły podstawowe
oraz jedno gimnazjum:

Przedszkola: w Mysłowie, w Rybnej, w Piotrkowie Trybunalskim, w Czerwiennem, w Brzezince,
w Bieżeniu – 6 nagród dla przedszkoli.

Szkoły Podstawowe: KSP Specjalna im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, SP w Piotrkowie Trybunalskim, PSP w Dębniku, SP w Klementynowie, KSP im. św. Jana Pawła II w Chojnach, PSP w Stanisławiu Górnym, KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi, PSP im. Dzieci Fatimskich w Rybnej.

Gimnazjum: SP i G im. bł. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce.

 • I miejsce: SP w Klementynowie „Obudź się”.
 • II miejsce: KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi „Kto zastąpi człowieka”.
 • II miejsce: PSP w Stanisławiu Górnym „Tajemniczy skarb”.
 • III miejsce: KSP im. św. Jana Pawła II w Chojnach „Fatimska Pani”.
 • Nagroda Publiczności: SP w Klementynowie
 • GRAND PRIX: KLO w Wieluniu

Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 4

Czwartek 27.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły następujące szkoły podstawowe:

PSP im. Jana Pawła II w Kadłubie, KSP im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, SP w Wólce Czepowej, SP w Siniarzewie, PSP im. św. Jana Pawła II w Rychławie, KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym, SP w Rychwałdku, SP im. św. Jana Pawła II w Modzerowie, PSP nr 2 w Starem Bystrem, KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi, KSP im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, PSP w Lgocie.

 • I miejsce: KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym „Owieczka”.
 • II miejsce: PSP nr 2 w Starem Bystrem „Babka i jej ciynskie reklamówki”.
 • II miejsce: PSP w Lgocie „Wstań z kanapy swojego życia”.
 • III miejsce: SP w Siniarzewie „Ballada o ujarzmieniu strasznego wilka z Gubbio”.
 • III miejsce: SP im. św. Jana Pawła II w Modzerowie „Pamiętajcie o ogrodach”.
 • III miejsce: KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi „Ważne spotkanie”.
 • Nagroda Publiczności: KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym „Owieczka”.

Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 3

Środa 26.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły Gimnazja i Licea oraz Szkoła Specjalna PDP:

PG w Stanisławiu Górnym, PG im. św. Józefa w Częstochowie, PDP w Częstochowie, G w Mysłowie, PG im. bł. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu, KG integracyjne im. św. Jana Pawła II w Czerwiennem Górnym, KLO w Opolu, KLO im. Bpa Teodora Kubiny w Wieluniu.

 • I miejsce: PG im. bł. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu „Poczwarka”.
 • II miejsce: PG im. św. Józefa w Częstochowie „Opowiedz mi swoją historię”.
 • II miejsce: KG integracyjne im. św. Jana Pawła II w Czerwiennem Górnym „Róża”.
 • III miejsce: PG w Stanisławiu Górnym „Zachowałam się jak trzeba – Inka”.
 • Wyróżnienie: PG w Stanisławiu Górnym za przekaz wartości patriotycznych

Kategoria Szkoły średnie

 • I miejsce: KLO im. Bpa Teodora Kubiny w Wieluniu „Ławka zagubionych”.
 • II miejsce: KS Specjalna PDP im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie „Boże odwiedziny”.
 • II miejsce: KLO w Opolu „Profil”.
 • Nagroda Publiczności: KLO w Wieluniu

Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 2

Wtorek 25.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły Gimnazja:

G w Wierzbiu, PG im. Królowej Jadwigi w Barwałdzie Dolnym, G im. Stefana Wyszyńskiego z Wólki Czepowej, G im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, KG im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, PG im. św. Benedykty od Krzyża w Opolu, PG im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem Bystrem.

 • I miejsce: KG im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi „Każdy chce być kimś”.
 • II miejsce: PG im. św. Benedykty od Krzyża w Opolu „Bracia”.
 • II miejsce: PG im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem Bystrem „Zwyciężyć w imię wolności”.
 • III miejsce: G im. Stefana Wyszyńskiego z Wólki Czepowej „Wyjątkowy”.
 • III miejsce: G w Wierzbiu „Ostatnie dni z życia Oskara”.
 • Wyróżnienie: PG w Barwałdzie Dolnym za choreografię
 • Nagroda Publiczności: PG im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem Bystrem „Zwyciężyć w imię wolności”.

Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 1

Poniedziałek 24.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły następujące szkoły podstawowe:

SP im. św. Dominika Savio w Kłobucku, PSP im. Św. Stanisława Kostki w Bieńcu, PSP im. św. Jana Pawła II w Michałowicach, PSP w Przytocznicy, PSP w Torzeńcu, PSP im. św. Bernadetty Soubirous w Trzcince, PSP w Wierzbiu, SP w Winownie, PSP nr 1 w Starem Bystrem, PSP im. św. Mikołaja w Chajewie.

 • I miejsce: PSP im. Św. Stanisława Kostki w Bieńcu „Wszystko co uczyniliście..”
 • II miejsce: PSP w Torzeńcu „Jaś i Małgosia – czyli jak szczęśliwie wrócić do domu”.
 • II miejsce: PSP w Wierzbiu „Obrazki z podwórka”.
 • III miejsce: PSP im. św. Bernadetty Soubirous w Trzcince „Chrystus połamany”.
 • III miejsce: PSP w Przytocznicy „Nierówni potrzebują siebie”.
 • Nagroda Publiczności: PSP im. św. Mikołaja w Chajewie