Forum Młodzieży RSK w Częstochowie

Forum Młodzieży RSK w Częstochowie

26 września uczniowie naszych liceów wybrali się do Częstochowy, odpowiadając tym samym na zaproszenie Rady Szkół Katolickich. Jak co roku wysłuchali budujących konferencji i świadectw: jako pierwszy głos zabrał ksiądz Wojciech Węgrzyniak, który życzył młodym ludziom odwagi w wyborze drogi życiowej i poszukiwaniu powołania; następnie w krótkim wystąpieniu ks. Zbigniew Kucharski, jeden z twórców Przystanku Jezus, zachęcał do dumnego świadczenia o Chrystusie w najbliższym otoczeniu (m.in. w mediach społecznościowych) i wzbogacania innych ludzi świadectwami wiary i miłości.

Najbardziej poruszyła nas opowieść o śp. Helenie Kmieć, misjonarce zamordowanej w Boliwii, niezłomnej kobiecie, która nie zawahała się odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa „Idźcie i głoście…” i która działalność charytatywną i społeczną oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących przypłaciła własnym życiem. Po uroczystej adoracji licealiści wraz z opiekunami wzięli udział w Mszy Świętej i wysłuchali Słowa Bożego, które wygłosił ks. Henryk Wolff. Na zakończenie nastąpiło zawierzenie młodzieży opiece Matki Bożej. W imieniu uczestników dziękujemy organizatorom, a zwłaszcza księdzu Jakubowi Bartczakowi oraz uczniom szkół salezjańskich w Oświęcimiu za przepiękną oprawę muzyczną spotkania i niezapomniane wrażenia (również artystyczne).

 

Szkolenie nauczycieli rejony częstochowskiego

Szkolenie nauczycieli rejony częstochowskiego

W dniu 23 września w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Częstochowie oraz w Parafii pod wezwaniem Św. Józefa w Częstochowie odbyło się szkolenie wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli rejonu częstochowskiego (Bieżeń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Kłobuck, Lgota, Mysłów, Rybna, Zawiercie, Winowno).

Tematem spotkania był „Integralny rozwój nauczyciela i ucznia”. Szkolenie rozpoczęło się Mszą Świętą oraz adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie w budynku szkoły podstawowej odbyły się dwa tematyczne wykłady. Pierwszy z nich prowadził ks. Krzysztof Czapla na temat „Aktualność wezwania Matki Bożej z  Fatimy”. Pop przerwie obiadowej rozpoczęła się konferencja ks. Rafała Pietruszki, kapłana pracującego w naszej placówce w Dąbrowie Górniczej pt. „Życie offline wezwaniem dla dziecka i szkoły. Zrozumieć, aby pomóc.”

Był to bogaty czas w treści i duchowe doświadczenie dla każdego z nas. Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy owocnej pracy dydaktycznej.

 

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Pani Dyrektor Maria Dragon laureatką XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Kapituła Nagrody przyznały naszej pani dyrektor Marii Dragon nagrodę za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Laureatka z wdzięcznością odebrała wyróżnienie 20 września 2017 r. z rąk arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego oraz znamienitych członków Kapituły Nagrody.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zebrani goście mieli okazję poznać skromność pani Marii Dragon oraz rozmach jej wieloletnich działań. Laureatka z wdzięcznością i wzruszeniem mówiła o swoich wychowankach i nauczycielach, towarzyszących jej rodzicach uczniów i absolwentów oraz wszystkich pracownikach szkół katolickich w Opolu. Słowom podziękowania patronowały święta Rita i święta Teresa Benedykta od Krzyża. To one, jako patronki naszych szkół, wspierały Panią Dyrektor siłą ducha, wytrwałością i konsekwencją w dążeniu do odkrywania prawdy o Bogu i drugim człowieku.

Muzyczny prezent dla Laureatki przygotowali państwo Skibowie. Wraz z synem Jędrzejem oraz uczennicą naszego liceum Julią Dotą wystąpili w finale uroczystości, prezentując własne artystyczne interpretacje popularnych i religijnych pieśni. Ten szczególny moment w karierze Pani Dyrektor oklaskiwała delegacja nauczycieli i uczniów naszych szkół oraz znamienici goście ze śląskiego środowiska samorządowego i katolickiego.

Biorąc pod uwagę, że właśnie obchodzimy dziesięciolecie pracy pani Marii Dragon na stanowisku dyrektora opolskich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich , odebrana przez nią Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia nabiera szczególnego znaczenia. Patron wyróżnienia, działacz społeczny i poeta, w jednym ze swoich wierszy prosił, by jego praca przynosiła pożytek Bogu i każdemu bliźniemu. Niewątpliwie pani Dyrektor, otaczając opieką swoich uczniów i pracowników, kontynuuje dzieło śląskiego społecznika i innych laureatów prestiżowej nagrody.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wyjątkowego wydarzenia.