SPOTKANIE OPŁATKOWE DYREKTORÓW

SPOTKANIE OPŁATKOWE DYREKTORÓW

W dniach 11-12.01.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie odbyło się spotkanie opłatkowe dyrektorów szkół SPSK z terenu całego kraju, tradycyjne jak co roku zorganizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz licznie zgromadzonej kadry zarządzającej uczestniczyli w nim również zaproszeni goście, m.in. ksiądz Ryszard Półtorak z Elbląga oraz księża Stanisław Garncarek i Bogdan Żurek z Częstochowy, a także siostry Gaudia i Klarencja ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Elblągu, które od wielu lat modlą się za nasze Stowarzyszenie. W tym roku nasze spotkanie miało szczególnie uroczysty przebieg i trwało aż dwa dni, z uwagi na zaplanowany na dzień 12. 01. wspólny wyjazd do Cieszyna.

Uroczystość rozpoczęliśmy pierwszego dnia od wspólnej, koncelebrowanej przez przybyłych kapłanów Eucharystii, sprawowanej m.in. w intencji dalszego pomyślnego rozwoju naszego Stowarzyszenia oraz wszystkich prowadzonych przez nie w szkół i przedszkoli.

Po Mszy św. Pani Prezes Maria Chodkiewicz niezwykle serdecznie powitała wszystkich zebranych uczestników spotkania, a następnie zgodnie z tradycją odczytany został fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, a wspólna modlitwa, noworoczne życzenia i łamanie się opłatkiem wprowadziły nas w radosny i świąteczny nastrój. Dla wielu obecnych były to wzruszające chwile, bo praca w Stowarzyszeniu stwarza wiele okazji do bliższego poznania się i nawiązywania trwałych przyjaźni.

Chociaż nasze spotkanie odbyło się już w nowym roku, to przygotowane potrawy nawiązywały do wieczerzy wigilijnej i ku uciesze biesiadników przypominały domowe, świąteczne smaki. Tradycją świątecznych spotkań dyrektorów jest także wspólne kolędowanie. Tym razem wszystkich nas czekała wspaniała niespodzianka – dzięki przygotowanym wcześniej pelerynkom i aureolkom zgodnie z typologią św. Tomasza z Akwinu „przeobraziliśmy się” w zastępy istot niebiańskich – Zarząd SPSK na ten czas został oczywiście zamieniony w najbliższy Bożego tronu, emanujący światłem i ciepłem chór Serafinów, wszyscy zaś obecni w pozostałe chóry anielskie- zastępy Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocy, Potęg, Władz i Zwierzchności, nie zabrakło także Archaniołów. Każdy z nas śpieszył do ustawionej na scenie stajenki betlejemskiej, aby złożyć pokłon nowo narodzonemu Dzieciątku i zaśpiewać swoją ulubioną kolędę. Wspólne kolędowanie i rozmowy przy stole trwały aż do ciemnej nocy, nie zabrakło również prezentów: Ewangelii na każdy dzień oraz książek „Tajemnica wcielenia” Benedykta XVI i „Tajemnica wiary” ks. T. Dajczera. Na zakończenie tego dnia losowaliśmy także osoby, za którą będziemy się modlić w 2018 roku. Ta piękna tradycja zawsze przypomina nam o tym, jak ważna jest wzajemna, wspólnotowa modlitwa.

Drugi dzień naszego świętowania rozpoczęliśmy również od Mszy św. sprawowanej przez wszystkich kapłanów w kaplicy Stowarzyszenia, a następnie po śniadaniu obecni na spotkaniu dyrektorzy SPSK wzięli udział w zebraniu informacyjnym na temat przedsięwzięć planowanych przez Zarząd do realizacji w nowym roku oraz krótkim szkoleniu z zakresu SIO.

Potem dwoma autokarami udaliśmy się do Cieszyna, by w tamtejszym Teatrze im. A. Mickiewicza obejrzeć spektakl pt. „Jasełka tradycyjne” Przedstawienie to rokrocznie przygotowywane jest przez Amatorski Zespół Teatralny w Cieszynie pod kierunkiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze zgromadzenia Sióstr Elżbietanek i co roku ogląda je kilka tysięcy osób, którzy przybywają do teatru całymi rodzinami, by wspólnie uczestniczyć w tym niezwykłym, beskidzkim kolędowaniu. Spektakl został przygotowany przez liczący ponad sto pięćdziesiąt osóbb zespół aktorów – amatorów i jest nie tylko pięknym muzycznym widowiskiem, lecz stanowi także formę przybliżenia nam głębi tajemnicy zbawienia – Pańskiego Narodzenia. Służy temu bezpośrednie powiązanie wygłaszanych przez aktorów na scenie tekstów z fragmentami Pisma św. Wyśpiewywane w trakcie tego jasełkowego przedstawienia znane i bliskie wszystkim polskie kolędy stały się tego wieczoru zarówno dla aktorów, jak i dla nas -widzów naturalną formą uwielbienia Bożej miłości.

Po uroczystej kolacji w hotelu Liburnia, w trakcie której mieliśmy okazję powtórnie spotkać się z siostrą Jadwigą i dowiedzieć się wielu ważnych szczegółów dotyczących historii przedstawień – ich organizacji, opracowania scenariusza, oprawy muzycznej itp. późnym wieczorem udaliśmy się z powrotem do Częstochowy, a w drodze podtrzymywaliśmy ten radosny, świąteczny nastrój, który towarzyszył nam w ciągu dwóch dni spędzonych w stowarzyszeniowym gronie. W autokarze modliliśmy się więc, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami, wspominaliśmy minione, często zabawne wydarzenia, a przede wszystkim kolędowaliśmy, kolędowaliśmy, kolędowaliśmy…..

W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

Szkoły katolickie SPSK w Czerwiennem, którym patronują św. Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński od lat otwierają się na uczniów nie tylko z niepełnosprawnością fizyczną, ale także na osoby z dysfunkcjami społecznymi.

Szkoły – przedszkole, podstawowa i zawodowa, cały czas się rozwijają. Uczy się w nich 560 osób, z czego 161 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opiekę dydaktyczną zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zajęcia odbywają się w budynku, który cały czas jest rozbudowywany.

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. społeczność szkół katolickich w Czerwiennem przeżywała uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części szkoły. Podczas uroczystej mszy świętej w Sanktuarium na Bachledówce, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, nadano także imię św. Jana Pawła II przedszkolu i poświęcono nowy sztandar tej placówki.

W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęto III etap budowy szkoły. Na jego realizację wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz pozyskał środki finansowe z PFRON-u w wysokości 440 000,00 złotych i zaciągnął, za zgodą Rady Sołeckiej, kredyt w wysokości 453 000,00 złotych. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie stanu surowego, zamkniętego.

Na roboty instalacyjne i wykończeniowe zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich przeznaczył kwotę 1 650 000,00 złotych, z czego 1 000 000,00 złotych przekazany został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – premier Beatę Szydło. O to dofinansowanie zabiegali posłowie Beata Kępa, poseł Edward Siarka, senator Jan Hamerski i radny wojewódzki Jan Piczura.

Koszt całej inwestycji, budowy szkoły w Czerwiennem, wyniósł około 11 milionów złotych. W 2006 roku oddano do użytku dydaktyczną część szkoły. Koszt tej inwestycji wyniósł 4 710 000,00 złotych. W 2011 roku oddano do użytku część rehabilitacyjno – sportową za kwotę kolejnych 3 670 000,00 złotych.

Podczas uroczystości dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się rozbudowie szkoły. Wśród gości obecni byli m.in. poseł Edward Siarka, wicewojewoda Józef Gawron, radny wojewódzki Jan Piczura, starosta nowotarski Krzysztof Faber, radni powiatowi Tomasz Turski, Maria Domagała, Julian Stopka i Jacek Stopka – Studencki, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisława Pilch, członkowie zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z prezes Marią Chodkiewicz na czele, małopolski wicekurator oświaty Halina Cimer, kierownik nowotarskiej delegatury kuratorium Bożena Bryl, radni gminni, kierownicy jednostek i pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec, przedstawiciele Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, przedstawiciele wykonawców, dyrektorzy szkół z gminy Czarny Dunajec, a także nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Zasłużonym dziękowała inicjatorka powstania szkół katolickich SPSK w Czerwiennem Anna Słodyczka, która pełni obecnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej.

Dziękował im także wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz. – Za nami 16 lat wspólnych zmagań mających na celu przygotowania dobrego i godnego miejsca do nauki i pracy dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych kolegów. To czas obfitujący we wspólne doświadczenia i przeżycia. Wspólne: Gminy Czarny Dunajec i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejszy dzień mogę świętować z tymi, którzy podejmowali trud budowy pierwszej szkoły integracyjnej  na Podhalu – mówił.

– Jak widać pozyskane środki, są bardzo dobrze wykorzystane – stwierdził Józef Babicz.

Spotkanie uświetnił występ uczniów szkół katolickich SPSK w Czerwiennem.

TEKST GORAL.INFO
FOT: Piotr Duraj

Życzenia noworoczne 2018

Życzenia noworoczne 2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Wspólnot Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

             Oto dana nam jest łaska szczególna przekraczania progu kolejnego czasu w życiu, progu Nowego 2018 Roku. Ten moment dla każdego z nas jest okazją do podjęcia refleksji nad minionym czasem i tajemnicą wydarzeń 2018 roku.

            Podejmując tę refleksję pragnę na wstępie podziękować Państwu za ubiegły, całoroczny wysiłek pracy na rzecz wspólnoty, za przekraczanie siebie w służbie dobru wspólnemu, za stale podejmowany trud osobistego rozwoju, za udział w pielgrzymkach oraz szkoleniach formacyjno- zawodowych. Dziękuję za pochylenie się nad powierzonymi Wam uczniami, dostrzeżenie ich realnych możliwości i potrzeb. Oraz za szczególną miłość do dzieci niosących krzyż cierpienia- chorób i niepełnosprawności.

            W Nowym Roku życzę Państwu, by Duch Święty opromienił Błogosławieństwem w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Niech On Sam wprowadza nas każdego dnia w świat Słowa Bożego, w Jego poznanie, rozumienie i przełożenie na postawy i decyzje życiowe.

            Niech Duch Święty darem mądrości porusza i kształtuje nasze serca dla czynienia dobra. Życzę, by Jego dar męstwa i rozumu umocnił naszą wiarę i uczynił nas odważnymi do dawania świadectwa o Bogu.

            Niech Duch Święty Pocieszyciel rozpala w nas nadzieję i daje radość w realizowaniu życiowego i nauczycielskiego powołania.

            Życzę aby Maryja – Święta Boża Rodzicielka, Najlepsza Wychowawczyni umacniała Państwa w realizacji zadań wychowawczych i formacyjnych, a święty Józef niech stanie się prawdziwym opiekunem w podejmowanych działaniach w 2018 roku.

                                                                                               Z pamięcią modlitewną

   Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

                                                                                                 Maria Chodkiewicz