OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBNIKU

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBNIKU

W dniu 14.10.2018r. wspólnota szkolna  Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku obchodziła uroczyście XVIII Dzień Papieski oraz 40  Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Dzień ten,  uczciliśmy podczas uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Wilkowie, którą odprawił ksiądz Proboszcz Tomasz Caputa, z udziałem zaproszonych gości – Panem Zbigniewem Pawlakiem – członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Panem Bogdanem  Zdybem – Wójtem Gminy Wilków, Panią Ireną Wagner – Cichosz – sekretarzem Gminy Wilków, pracownikami Gminy, Przyjaciółmi szkoły, Rodzicami i społecznością lokalną.

Uczniowie szkoły pod opieką pani Agaty Bryckiej i Iwony Cholaś przedstawili montaż słowno – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, jego nauce, postawie świętości, promieniowaniu ojcostwa, które wywarło przegromny wpływ na losy Polski, Europy i świata.

Po zakończeniu mszy świętej Pani Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania dla Pana Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków, za dotychczasową współpracę,  pomoc i wsparcie jakim Pan Wójt wraz ze swoimi współpracownikami darzy szkołę w Dębniku. Pan Zbigniew Pawlak w imieniu Pani Marii Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wręczył podziękowanie Panu Wójtowi za widzenie roli szkoły w małych środowiskach wiejskich, za rozumienie znaczenia oświaty w przekazywaniu dziedzictwa narodowego, za życzliwą współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego przeżywania tego dnia serdecznie dziękuję.

Bożena Puszczewicz

TEATR W OGNIU PYTAŃ

TEATR W OGNIU PYTAŃ

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi przedstawiają widowisko teatralne pt.

TEATR w OGNIU PYTAŃ

GRA W KONWENCJE

Multimedialne widowisko edukacyjne dla młodzieży.

Premiera w Łodzi – 18 października 2018 r.

UDZIAŁ BIORĄ:

Aneta Bartłomiejczyk Siuto, Urszula Paczyńska, Agnieszka Sadowska, Tomasz Bieszczad, Jarosław Paczyński, oraz uczestnicy zajęć fakultetu artystycznego  w Gimnazjum SPSK w Łodzi

Układ tekstów i inscenizacja:

Tomasz Bieszczad, Scenografia: Agnieszka Sobolewska, Muzyka: Jarosław Paczyński

Prezentacja multimedialna: Emilia Kopańska

Współpraca organizacyjna i techniczna: Grażyna Bieszczad

Organizacja wyjazdów: Agnieszka Chyrzyńska  

Konsultacje pedagogiczne:

Agnieszka Domagała, Ewa Woźniak, Marek Woźniak

PREZENTACJE w Szkołach SPSK:
  1. 18 października: PREMIERA w Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej – ŁÓDŹ
  2. 24 października: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – CZĘSTOCHOWA
  3. 25 października: Publiczne Liceum Ogólnokształcące SPSK – CZARNY DUNAJEC
  4. 26 października: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – OPOLE
  5. 5 listopada: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK – MODZEROWO
  6. 6 listopada: Publiczne Szkoły Katolickie – WIERZBIE
  7. 7 listopada: Katolickie Gimnazjum i Liceum SPSK – WIELUŃ

SPONSORZY i PARTNERZY:


 

MEDIA PARTNERSKIE:


Czym jest projekt:

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i dyrektorzy!

Mamy wielki zaszczyt i niekłamaną przyjemność zaprezentować Wam artystyczny Projekt edukacyjny, przygotowywany obecnie w Katolickim Gimnazjum SPSK im. Siostry Faustyny w Łodzi. Projekt zacznie się od zrealizowania spektaklu. Właśnie na ostro trwają próby!

Spektakl adresowany jest:

a) do uczniów trzecich klas gimnazjalnych

 b) do liceów,

c) ostatnich klas szkoły podstawowej,

d) nauczycieli języka polskiego i zajęć artystycznych.

Po łódzkiej premierze (w drugiej połowie października) pojedziemy z tym spektaklem „w Polskę” – czyli do kilku Szkół SPSK (m.in. do Częstochowy, Wielunia; pełną listę Szkół oraz terminy zaproponujemy Wam niebawem i zamieścimy na łamach naszego Newslettera.

Pytania i odpowiedzi: Spektakl nosi tytuł: „Teatr w ogniu pytań”. Rzeczywiście, pytań będzie sporo, a odpowiedzi pozwolą zrozumieć – czym tak naprawdę teatr jest. Zainscenizowana wizyta grupy Aktorów w szkole SPSK – utrzymana w poetyce „próby teatralnej” – będzie rozgrywana pod dyktando Reżysera, przez trójkę Aktorów, Muzyka i obecną tam „przypadkowo” Nauczycielkę.

Akcja, edukacja, żart: Zaprezentujemy Wam rodzaj „lekcji teatralnej”, opartej na współdziałaniu „aktorów” i „widzów”. „Aktorów” i „widzów” piszemy w cudzysłowach, gdyż – dzięki serii oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych – publiczność będzie „przenoszona” z jednej sytuacji dramatycznej do drugiej, czynnie uczestnicząc w akcji i poznając „po drodze” ważne zagadnienia z teorii i historii teatru. Już dziś prosimy, żebyście wzbudzili w sobie ochotę i odwagę, by włączyć się w działania sceniczne. Liczymy zwłaszcza na uczestników szkolnych Kół Teatralnych i ich opiekunów.

„Konwencja” – słowo klucz. Zaakcentujemy specyficzne cechy teatru, zwłaszcza konwencje artystyczne, które rządzą sceną, a na koniec poruszymy zagadnienie powinności teatru wobec społeczeństwa. Przecież – weszliśmy w czas obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę… A więc, jaka będzie (w sumie) konwencja „Teatru w ogniu pytań”…? Odejście od „oficjalnej” relacji pomiędzy sceną a widownią, na rzecz naturalnego, otwartego „kontaktu międzyludzkiego”, zdejmie ze spektaklu charakter sztucznej powagi i trzymania publiczności „na dystans” (co zresztą jest niewykonalne i zbędne w sali gimnastycznej, w której odbędzie się to szkolne wydarzenie).

„Dajemy przedstawienia dla dorosłych i dzieci, studentów, żołnierzy, gospodyń… Dokoła stoją ludzie, przyglądają się, dziwią, śmieją się, kiwają głowami… Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…”

Tadeusz Różewicz

 

Więcej informacji na łódzkiej stronie SPSK: lodz.spsk.pl