„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.”  – życzenia Bożonarodzeniowe

„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.” – życzenia Bożonarodzeniowe

Częstochowa, 17.12.2018 r.

„Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.”

Psalm Responsoryjny,
Poniedziałek II Tygodnia Adwentu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Wychowawcy,

Kochani Uczniowie i Rodzice,

Szkół i Przedszkoli

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

‘ „Pan jest blisko: pójdźmy, pójdźmy z pokłonem”. Tymi słowami liturgia wzywa nas, byśmy niemal na palcach zbliżyli się do betlejemskiej groty, gdzie miało miejsce nadzwyczajnie wydarzenie, które zmieniło bieg historii: narodziny Odkupiciela. W noc Bożego Narodzenia staniemy jeszcze raz przed szopką, by z zachwytem kontemplować „Słowo które stało się ciałem.” ‘

Benedykt XVI „Przyjście Pana”

Dziękując Panu Bogu za niedawno rozpoczęty nowy rok liturgiczny, prosimy by czas Adwentu, w który wkroczyliśmy, stał się czasem głębokiego przygotowania nas na przyjście Pana.

W okresie Adwentu żyjemy podwójną pespektywą: czekamy na przyjście Syna Bożego który narodził się z Maryi Panny, jak i czekamy na ostateczne przyjście Chrystusa w chwale, na końcu dziejów. Pomiędzy pierwszym przyjściem Jezusa w betlejemskiej stajence, a przyjściem ostatnim – w chwale, z obłoków, możemy codziennie doświadczać przychodzenia Boga. Chrystus Pan przychodzi do naszych serc każdego dnia w Słowie Bożym, przychodzi do nas w Eucharystii, w codziennych wydarzeniach, w których pragnie się z nami spotkać, by zamieszkać wśród nas. Duch Święty otwiera nasze serca i uzdalnia je do przyjęcia Chrystusa.

Niech Maryja Panna, Oblubienica Ducha Świętego prowadzi nas do „Przychodzącego Boga”. Niech wyprosi łaskę przygotowania serc, by Chrystus nie zastał nas zamkniętych lub rozproszonych.

Niech w Betlejemską noc zrodzi się w naszych sercach uczucie radości i wdzięczności za niezwykły cud: Stworzyciel świata z miłości przychodzi, by zamieszkać wśród nas.

Niech cud narodzin Największej Miłości wypełni nas nadzieją i pokojem, by Bóg mógł poszerzyć w naszych sercach Swoje Królestwo Miłości.

W imieniu Zarządu

Maria Chodkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

DNI SKUPIENIA LICHEŃ I KALISZ

DNI SKUPIENIA LICHEŃ I KALISZ

W dniach 25 – 27 listopada w przededniu okresu Adwentowego dyrektorzy Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich uczestniczyli w Dniach Skupienia u stóp Matki Bożej Bolesnej w Licheniu

Rekolekcje w swej treści zgodne z tematem formacji roku „Napełnieni Duchem Świętym” prowadził Ksiądz Ryszard Półtorak – opiekun formacji.

Konferencje, modlitwy wspólnotowe, codzienna Eucharystia oraz całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu pogłębiły naszą relację z Panem Jezusem.

Wielu uczestników przybyło do Lichenia pierwszy raz, więc poznanie historii Objawienia, wspólne zwiedzanie nowej Bazyliki, kościoła św. Doroty i terenu Sanktuarium pozwoliło zachwycić się pięknem i ciszą tego świętego miejsca.

Głębokim przeżyciem uczestników była Eucharystia, podczas której dokonało się Zawierzenie 120 szkół i przedszkoli z 18 diecezji, Matce Bożej Bolesnej. Prezes Stowarzyszenia Maria Chodkiewicz dziękowała Matce Bożej patronce Stowarzyszenia za stałą opiekę, za wypraszanie światła Ducha Świętego na drodze integralnego rozwoju każdego nauczyciela i ucznia, oraz prosiła o opiekę w sprawach trudnych i problemach.

Następnie poszczególni dyrektorzy zawierzali prowadzone przez siebie placówki, wymieniając ich pełne nazwy wraz ze świętymi patronami. Czuliśmy wyraźne otulenie płaszczem opieki przez Matkę Bożą w Licheniu.

Za wszelkie Łaski otrzymane podczas tegorocznych Dni Skupienia jesteśmy bardzo wdzięczni Maryi.

Dziękujemy opiekunom Licheńskiej Bazyliki Księżom i Braciom Marianom. Słowa podziękowania kierujemy też do wszystkich osób, które w Sanktuarium i Domu Pielgrzyma Arce nam służyły pomocą.

Bóg zapłać!

Pięknym zakończeniem tegorocznych rekolekcji adwentowych było wspólne nawiedzenie Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego obdarowane zostało łaską udzielenia odpustu zupełnego w tym roku przez Papieża Franciszka. Kustosz Sanktuarium Ks. Jacek Plota przedstawił historię i wydarzenia II wojny światowej i kapłanów uwięzionych w obozie Dachau.

W intencji Stowarzyszenia przed obrazem św. Józefa Kaliskiego odprawiana została Msza Święta, po której w modlitwie wstawienniczej wypraszaliśmy potrzebne łaski.

Święty Józefie Opiekunie i Podporo Świętej Rodziny!

Sprawuj nad nami opiekę, sprawuj opiekę nad naszymi rodzinami, sprawuj opiekę nad rodziną szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – wypraszaj nam łaskę dobrego rozwoju dla wypełnienia misji do której jesteśmy powołani.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie, Ty, który niczego sobie nie przywłaszczyłeś

– spraw byśmy w miejscach gdzie nas postawiono niczego nie przypisywali sobie, a w szczególności sukcesów i mieli nieustanną świadomość, że wszystko jest darem Boga i  z Jego Łaski.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie, Cichy Opiekunie, wychowawco Pana Jezusa!

– wyproś nam Łaskę cichego trwania przy Chrystusie i nie ulegania wpływom świata według panujących powszechnie poglądów i zwyczajów.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego!

– Wyproś nam Łaskę męstwa i wierności Kościołowi, abyśmy w naszych środowiskach bronili Jego Imienia i kochali Matkę – Kościół.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, znający potrzeby bliźnich!

Wypraszaj nam Łaskę wrażliwości na potrzeby powierzonych nam osób i umiejętność służby na ich rzecz.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie zapewniający byt Świętej Rodzinie!

Prosimy, wypraszaj nam potrzebne łaski dla zapewnienia materialnego bytu placówkom Stowarzyszenia, szczególnie tym najmniejszym.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.

Święty Józefie miłujący życie ukryte!

Umacniaj serca dyrektorów i wspomagaj ich pracę, aby prowadzili nauczycieli i uczniów po drogach wzrastania w mądrości i Łasce.

Święty Józefie wstawiaj się za nami.