Korepetycje z nadziei w szkole katolickiej

Korepetycje z nadziei w szkole katolickiej

„Czy zostanie dyjament…?”

Widowisko imponujące inscenizacyjnym rozmachem, ilością zaangażowanych środków arty-stycznych i liczbą uczestników zrealizowane zostało 24 X br. w Katolickiej Szkole im. Błogosławio-nych Dzieci z Fatimy w Łodzi. Wystąpili młodzi aktorzy z kół teatralnych, szkolny chór, nauczyciele oraz artyści i muzycy zawodowi. Łódzka placówka działa w strukturze częstochowskiego Stowarzy-szenia Przyjaciół Szkół Katolickich, które skupia blisko sto placówek publicznych w całym kraju, przykładając wielką wagę do wychowania patriotycznego i aktywności teatralnej uczniów. Ciekawe, że spektakl „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament. Korepetycje z nadziei” – choć zagrany w sali gimnastycznej – zdołał pokonać słabości związane z tego typu miejscem. Profesjonalnie nagłośniony i oświetlony zaproponował widzom wiele czysto teatralnych atrakcji i wzruszeń (wartością samą w sobie było nienaganne przygotowanie młodzieży pod względem dykcji, emisji głosu i aktorstwa).

Spektakl (według scenariusza i w reżyserii Tomasza Bieszczada) zadedykowany został dziecię-cym bohaterom walk o Niepodległość Polski – w okresie od pierwszej wojny światowej do czasów niemal nam współczesnych. Na scenariusz złożyły się: pieśni (te tradycyjne i te zupełnie nowe, au-torskie), utwory polskich twórców (poezja, proza, teksty źródłowe). Najgorętsze reakcje wzbudziły trzy sceny dramatyczne: Pierwsza to obrona Lwowa („Orlęta” uciekły z domu na front, a teraz dręczą je wyrzuty sumienia, z powodu pozostawionych rodziców). Druga – noc w niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci, w Łodzi na ul. Przemysłowej. Trzecia – to ostatnia rozmowa rot-mistrza Pileckiego z żoną Marią, w więzieniu na Rakowieckiej. W dwóch pierwszych aktorzy grali swoich rówieśników (okres prób skłonił ich do naprawdę głębokiego zaangażowania się w historie małych polskich bohaterów). Trzecią zagrali dorośli.

Szkoła zrealizowała dwa pokazy: przedpołudniowy (który obejrzało na żywo ok. 350. star-szych uczniów) i wieczorny (dla rodziców, starszego rodzeństwa wykonawców i zaproszonych gości). Spektakl poranny, za pomocą łączy internetowych, był transmitowany, w czasie rzeczywistym (stre-aming), do wszystkich placówek SPSK, obejrzeli go uczniowie i nauczyciele podczas specjalnych zajęć (ich liczba może sięgać trzech tysięcy). Natomiast nagranie wideo przedstawienia wieczornego (dłuż-sze i bardziej rozbudowane) zostanie niebawem umieszczone na stronie internetowej (www.spsk.edu.pl) i może stać się wyjątkową „pomocą edukacyjną”, a może… źródłem inspiracji.

Norwidowski „diamentowy” dylemat domaga się – także dziś – rzetelnej odpowiedzi. To jedno z „odwiecznych” polskich pytań… za którym idą następne: Czy młodzi Polacy pragną budować swoją przyszłość w zgodzie z wolnościowymi tradycjami? Czy chcą włączyć się w tworzenie państwowości na fundamentach tradycji chrześcijańskich i patriotycznych? Spek-takl pokazał, że tak. Warto w to uwierzyć.

Agnieszka Sadowska, Tomasz Bieszczad

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

Święty Jana Bosko patronem liceum w Czarnym Dunajcu

Święty Jana Bosko patronem liceum w Czarnym Dunajcu

Dnia 24 października 2019 roku w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu odbyła się wielka uroczystość: nadanie imienia św. Jana Bosko oraz poświęcenie sztandaru.

W uroczystej procesji udaliśmy się do kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu, gdzie o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski. Liturgię sprawowali również księża z parafii Czarny Dunajec, ks. Z. Latawiec – dyrektor Rady Szkół Katolickich w Polsce, Ks. Inspektor Adam Parszywka, Ojciec Tarsycjusz z zakonu Bernardynów.

W oprawę Mszy Świętej włączyli się rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ks. Arcybiskup wygłosił homilię oraz dokonał poświęcenia sztandaru i obrazu patrona naszej szkoły. Na zakończenie Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie św. Jana Bosko. W uroczystym przemarszu udaliśmy się do budynku szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Teresa Dziwisz powitała zgromadzonych gości: Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego , wszystkich księży sprawujących Eucharystię, panią Prezes SPSK Marię Chodkiewicz i Zarząd SPSK, p. Marcina Ratułowskiego – Wójta Gminy Czarny Dunajec, p. Tadeusza Czepiela – Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec oraz Radnych Gminy Czarny Dujnajec, p. Bożenę Bryl – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowi Oddział w Nowym Targu, p. Iwonę Wontorczyk – Dyrektora GZO w Czarnym Dunajcu, p. Małgorzatę Kulawiak – Dyrektora CPKiS w Czarny Dunajec, p. S. Harbuta – sołtysa Czarnego Dunajca, p. J. Styrczulę i p. K. Krzysiaka – przedstawicieli OSP w Czarnym Dunajcu, p. M. Mierzyńską i Z. Słodyczkę – reprezentujące SONiRiP w Czerwiennem oraz wszystkich Dyrektorów Szkół z Gminy Czarny Dunajec oraz Dyrektorów Szkół SPSK z regionu Polski Południowej.

Po okolicznościowym przemówieniu p. Dyrektor zaprosiła do obejrzenia części artystycznej pt. ,,Św. Jan Bosko – Apostoł młodzieży”, który przygotowali uczniowie naszej szkoły. Zaśpiewali oni także dwie pieśni: ,,Wspieraj nas Janie Bosco” oraz ,,Europo, nie możesz żyć bez Boga”. Sylwetkę świętego Jana Bosko przybliżyła również prezentacja dotycząca jego życia i działalności. Po części artystycznej p. Dyrektor zaprosiła szanownych gości do zabrania głosu, a następnie podziękowała za uświetnienie naszej uroczystości.
Na zakończenie każdy z gości został obdarowany drobnym upominkiem.

Młodzi aktorzy, muzycy, chór i nauczyciele razem na scenie

Młodzi aktorzy, muzycy, chór i nauczyciele razem na scenie

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na poetyckie, nastrojowe spektakle wyobrażające losy naszych bohaterów walk o Niepodległość. Taki właśnie spektakl powstaje w Szkole Podstawowej SPSK im Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi. Nosi tytuł „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament (Orlęta)”. Wystąpią w nim młodzi uczniowie z Koła Teatralnego, muzycy, chór, nauczyciele wychowawcy i Zespół „Twierdza Pamięć”. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tomasz Bieszczad.

Spektakl dedykowany jest bohaterom – walczącym o Polskę, od pierwszej wojny światowej po czasy niemal nam współczesne, głównie dzieciom. Przywołując postacie Lwowskich Orląt, Powstańców Warszawskich, Żołnierzy Wyklętych, a także dzieci z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego przy ul Przemysłowej w Łodzi, autorzy spektaklu opowiedzą o ich odwadze, przyjaźni, cierpieniu, honorze i pogardzie śmierci, wynikającej z głębokiej wiary i miłości Ojczyzny.

Idąc śladem Norwida, spróbują odpowiedzieć na pytania, które – także dziś – domaga-ją się rzetelnej odpowiedzi: Komu zawdzięczamy wolność? Czy dzisiaj Polacy – zwłaszcza młodzi Polacy – pragną budować przyszłość w zgodzie z wolnościowymi postawami i chrześcijańskimi tradycjami? Czy młodzież rozumie i podziela te postawy?
Spektakl jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura Interwencje 2019” i przez darczyńców prywatnych.

Premiera: 24.10.2019. w katolickich szkołach SPSK w Łodzi (ulica Nałkowskiej 2.). Zapraszamy młodzież szkół SPSK do oglądania transmisji internetowej online (o godz.11.00), natomiast wszystkich Rodziców zapraszamy serdecznie na premierę o 18:00. Wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019