Spuście nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki!

Świat przez grzechy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej…

Z listu Pani Prezes Marii Chodkiewicz:

Adwentowe Zamyślenie:

Minęło ponad 2000 lat od pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię, a  w  każdym okresie pojawia się w nas mnóstwo bolesnych pytań – skoro Chrystus odkupił świat, to czemu mają miejsce  tragiczne wydarzenia, cierpienia, wojny, prześladowania?

Dlaczego istnieje tyle zła?

On przecież jest Wszechogarniającą Miłością…

To On w naszym świecie, pełnym ciemności, zapala lampę Swego Słowa, która rozjaśnia serca i umysły ludzkie…

On, Zbawiciel świata rozpala w nas płomień Miłości…

On utrzymuje nasze serca przy Swoim Słowie…

Wszechmocny Bóg nigdy się nie narzuca, nigdy nas nie zniewala, lecz cierpliwie oczekuje na otwarcie serca, na przyjęcie Jego Miłości!

Nadchodzący dzień 8 grudnia to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Święto Patronalne  Stowarzyszenia oraz dzień odpustu w naszej Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. To czas szczególnej Łaski dla naszej wspólnoty! Niech będzie zatem okazją do pogłębienia naszej więzi z Maryją, umocnienia w wierze, nadziei i miłości oraz wzmocnienia naszych wzajemnych relacji. Mam ogromną nadzieję na wspólną modlitwę i świętowanie przy stole …”

…i tak się stało: spotkaliśmy się w naszej Kaplicy o godz.11.00 na Eucharystii celebrowanej przez Księdza Kanclerza Mariana Szczerbę, a potem odprawiliśmy osobistą adorację w godzinie Łaski (12.00 -13.00). Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Stowarzyszenia, że umożliwia nam budowanie wspólnoty poprzez modlitwę i spotkania pracowników – wspólne celebrowanie uroczystości.

Relację ze spotkania zamieszczamy w zdjęciach poniżej.