1446131258_1_f12

Akt Zawierzenia
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Jubileusz 25-lecia

Wilno, 8 października 2016 roku

Matko Boża Ostrobramska – Matko Miłosierdzia

Przybyliśmy dzisiaj przed Twój święty obraz, by na Twoje miłosierne ręce złożyć podziękowania Twemu Miłosiernemu Synowi za 25 lat istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Dziękujemy za wszelkie łaski, które płynąc ze źródeł Bożego Miłosierdzia, umożliwiły rozwój Stowarzyszenia oraz powstanie i prowadzenie szkół.

Maryjo, miłościwa mateńko, rozdawczyni łask wszelkich,
prosimy Cię w Świętym Roku Miłosierdzia, zanurz w morzu Miłosierdzia Bożego Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Wyproś u swego Syna łaskę wierności Jego zamysłowi w tym dziele,
wyproś łaski, by każda szkoła i przedszkole było miejscem budowania Bożego Królestwa Prawdy i Miłości.

Wyproś łaski, byśmy kształtowali nasze serca oraz serca dzieci i młodzieży  ku przylgnięciu do Twojego Miłosiernego Syna, od Niego oczekiwali wszystkiego, bo bez Niego nic nie możemy uczynić,byśmy zawsze czynili tylko to, cokolwiek On nam powie.

Zawierzamy Ci Maryjo wszystkie Szkoły i Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich…                          

Mater Misericordiae ora pro nobis.