8 grudnia – Święto Patronalne Stowarzyszenia

8 grudnia – Święto Patronalne Stowarzyszenia

Spuście nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki! Świat przez grzechy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej… Z listu Pani Prezes Marii Chodkiewicz: Adwentowe Zamyślenie: Minęło ponad 2000 lat od pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię, a  w  każdym okresie...