Gala finałowa XIII Przegląd Teatrów Szkół

Gala finałowa XIII Przegląd Teatrów Szkół

„Za jakim duchem idziesz?” słowa wypowiedziane na Jasnej Górze przez ks. bp. Andrzeja Przybylskiego trafiły wprost do serca Pani Prezes SPSK, zostały przekazane Dyrektorom i stały się myślą przewodnią realizowanego w naszych szkołach „Programu Formacyjnego” i organizowanego Przeglądu Teatrów Szkół SPSK.

Tegoroczna XIII edycja nieco różniła się od poprzednich. Grupy szkolne zaprezentowały swe aktorskie talenty w siedmiu regionach kraju, w których jury przyznało Brązowe, Srebrne i Złote Maski. Laureaci tych ostatnich zostali zaproszeni na Galę Teatrów Szkół SPSK, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia w częstochowskim Klubie Politechnik.

W pierwszym dniu gali na lokalnej scenie stanęły grupy artystyczne skupiające uczniów z klas 5-8. Prezentowanym spektaklom przyglądało się jury pod przewodnictwem p. Adama Hutyry – aktora miejscowego teatru. Swoją obecnością spotkanie uświetnił również ks. bp. Andrzej Przybylski, który skierował do młodych adeptów sztuki aktorskiej słowa pełne otuchy i umocnienia w podejmowanym trudzie, podając jako przykład kardynała Karola Wojtyłę i Jego zamiłowanie do teatru. Szkolnym spektaklom przyglądał się również Wiceprezydent Miasta Częstochowy – p. Ryszard Stefaniak, który wyraził wdzięczność za promowanie wśród młodzieży zamiłowania do słowa i teatru. Pani Anita Imiołek reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w swym przemówieniu akcentowała dydaktyczne walory teatru.

Zaprezentowane spektakle urzekły jury zarówno formą artystyczną, jak i dojrzałością w realizacji tematu. Wybór był na tyle trudny, że komisja konkursowa przyznała dwie, równorzędne nagrody Grand Prix, które otrzymali uczniowie z Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi i Szkoły Podstawowej SPSK w Klementynowie. Drugiego dnia, na teatralnej scenie stanęli młodsi pasjonaci teatru, jednak wybór wcale nie był łatwiejszy o czym świadczy uhonorowanie dwóch grup, jednej ze Szkoły Podstawowej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu, drugiej z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Opolu.
Wszystkim uczestnikom gali serdecznie gratulujemy, bowiem tak jak podkreślał Przewodniczący Jury – wszyscy byli już zwycięzcami.

Transmisja z gal finałowych: