Boisko do koszykówki w Kłobucku

Boisko do koszykówki w Kłobucku

Właśnie zakończyła się budowa boiska do koszykówki przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku, w sołectwie Smugi. Było to możliwe dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Boisko jest dodatkową szansą dla dzieci i młodzieży na znalezienie dla siebie ciekawej formy spędzania wolnego czasu. Możliwości gry w koszykówkę, pomoże też kształtować w zawodnikach zasady współpracy i wesprze integrację.

„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

 

 

Źródło: https://klobuck.spsk.info.pl/mamy-boisko-do-koszykowki/
Budowa nowego boiska do gry w koszykówkę w Kłobucku

Budowa nowego boiska do gry w koszykówkę w Kłobucku

Z radością informujemy, że przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku powstanie boisko do gry w koszykówkę! Już niedługo rozpoczną się prace i zakupione zostanie wyposażenie. Inwestycja ta jest możliwa dzięki naszemu projektowi , nagrodzonemu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.Dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku, dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Kłobucku będą mogły cieszyć się bezpiecznym boiskiem, które zapewni im warunki do aktywności ruchowej oraz właściwego rozwoju psychofizycznego. Do tej pory szkoła nie dysponowała miejscem do gry w koszykówkę.Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/  i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Pasterza diecezji powitali rodzice, dzieci oraz ks. Leszek Tymoszuk, proboszcz par. w Ogrodnikach. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk, który w homilii przybliżył postać nowej patronki szkoły. ,,Św. s. Faustyna zwróciła uwagę świata na miłosierdzie Boże jako na jedyny ratunek, na jaki człowiek może liczyć” – zauważył Pasterz diecezji. Dodał, że Bóg bogaty w miłosierdzie posłużył się prostą zakonnicą z biednej rodziny s. Faustyną Kowalską z Głogowca, z parafii Świnice Wackie. Przywołał także słowa Papieża Franciszka, który powiedział, że Boga nie męczy okazywanie miłosierdzia, ale ludzi męczy przychodzenie po nie. Bp Piotr zachęcał do bycia narzędziem Boga w okazywaniu miłosierdzia.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do szkoły, gdzie pasterz diecezji wspólnie z prezesem stowarzyszenia Marią Chodkiewicz i wiceprezesem Zbigniewem Zastawnym odsłonili tablicę pamiątkową. Bp Piotr poświęcił figurę św. Faustyny ufundowaną przez ks. proboszcza Leszka Tymoszuka i poświęcił obraz patronki szkoły. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod tablicą.

Kolejna część miała miejsce na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Lidia Sadowska powitała gości, wśród których na czele z biskupem Piotrem obecni byli także ks. dziekan Józef Poskrobko, ks. Marcin Szymanik i ks. Leszek Tymoszuk. Nie zabrakło także  dyrektora Delegatury Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Adama Skupa, władz samorządowych z burmistrzem miasta i gminy Łochów Robertem Gołaszewskim, dyrektorów sąsiednich szkół oraz wielu innych zaproszonych gości zaprzyjaźnionych z placówką.

W dalszej części uroczystości prezes stowarzyszenia odczytała Akt nadania imienia św. Faustyny Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, która była ściśle związana z patronką szkoły.

Biskup Piotr wyraził radość i uznanie z funkcjonowania w diecezji drohiczyńskiej szkoły, której patronuje św. Faustyna Kowalska. Dyrektor Adam Skup dodał, że na terenie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Siedlcach, jest to jedyna taka placówka. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski życzył powodzenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie tej historycznej uroczystości.

Historia Szkoły Podstawowej SPSK w Ogrodnikach

Kiedy w 2013 r. ówczesna  Rada Miasta podjęła decyzję o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach, grupa mieszkańców miejscowości z księdzem proboszczem postanowiła walczyć o zatrzymanie szkoły i dalsze jej prowadzenie. Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ogrodniki, które miało tę szkołę poprowadzić. Było przed nimi wiele pracy i wiele niewiadomych. Poszukując potrzebnych odpowiedzi ksiądz proboszcz natknął się na informacje na temat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich z Częstochowy, które działało na terenie całej Polski od 1990 roku i prowadziło wtedy blisko 130 szkół, także takich, które powstały po zamknięciu placówek publicznych. Rodzice wraz z księdzem Leszkiem Tymoszukiem udali się do Częstochowy. Na zebraniu zarządu stowarzyszenia z ówczesną Panią Prezes Violettą Błasiak podjęto decyzję, że szkoła w Ogrodnikach będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, a pierwszym dyrektorem został mianowany Pan Zbigniew Zastawny. Mieszkańcy wioski, pracownicy i oczywiście ksiądz proboszcz bardzo się z tego faktu ucieszyli, walka o dalsze istnienie szkoły zakończyła się powodzeniem. Rodzice deklarowali chęć posyłania dzieci do katolickiej szkoły podstawowej, która w tamtym czasie posiadała 6 klas i oddziały przedszkolne.  Rada Gminy Łochów z Burmistrzem Marianem Dzięciołem użyczyli  budynek szkolny częstochowskiemu stowarzyszeniu na 20 lat. Z biegiem czasu przybywało dzieci do oddziałów przedszkolnych natomiast zmniejszyła się liczba uczniów starszych klas. Zmieniali się także dyrektorzy.

W naszej „Małej Szkole” zmieniła się tylko ilość dzieci, my nieustannie troszczymy się o rozwój młodych ludzi we wszystkich sferach ich życia, pochylamy się nad potrzebami każdego z uczniów i ugruntowujemy w nich podstawowe chrześcijańskie wartości człowieka. Ponadczasowe są słowa pierwszego Dyrektora katolickiej szkoły w Ogrodnikach, że „najważniejszym w działalności szkoły musi być zawsze uczeń […] Każdy zaś problem, jest po to, aby go rozwiązać, a nie rozmnożyć”.

Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich szkoła funkcjonuje do dziś i warunki w jakich uczą się dzieci są coraz lepsze. Mamy nadzieję, że nasza patronka św. Faustyna wyprosi wszelkie łaski potrzebne do dalszego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach.

PSP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach

 

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce: Św. Józef jest wzorem miłości i troski

– Św. Józef to opiekun Matki Najświętszej i Jezusa, jako Jego przybrany ojciec. Ten, który czuwa by Maryi i Dzieciątku nie stało się nic złego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w kościele Niepokalanego Serca NMP w Hucisku, która była centralnym punktem uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskup poświęcił obraz św. Józefa i sztandar szkoły. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz odczytała akt nadania imienia Świętego Józefa Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dyrektor placówki, mgr Maria Smyrak, podziękowała arcybiskupowi za poświęcenie obrazu i sztandaru i poprosiła o błogosławieństwo.

Nie zabrakło również wspomnienia Św. Mikołaja, w dniu  którego odbywała się ta podniosła uroczystość.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły.

W uroczystości wzięli udział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, proboszczowie parafii w Hucisku i Kurowie ks. Zbigniew Oczkowski i Józef Zadora, dziekan dekanatu Sucha ks. Zbigniew Piwowar, kapelan ks. Rafał Wilkołek, a także senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, wicekurator Halina Cimer oraz szereg innych przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych oraz lokalnej społeczności.

U schyłku Roku Świętego Józefa, a w przeddzień święta Maryi Niepokalanie Poczętej patronki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w 13 roku swojej  działalności szkoła otrzymała  patrona.  Od tego dnia dwie najważniejsze osoby w życiu Jezusa – Józef i Maryja towarzyszą nam w pracy, nauce i zabawie.  Nasza społeczność szkolna nie mogła znaleźć się „w lepszych rękach”.

 

 

Nadanie imienia w Nowakach

Nadanie imienia w Nowakach

W dniu 01.12.2021 r. odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach.

Placówka otrzymała imię św. Jana Pawła II. Główna uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Nowakach. Mszy Św. przewodniczył biskup Rudolf Pierskała wraz z ks. Dziekanem Wiesławem Siwikiem,
ks. Maciejem Skórą oraz ks. Proboszczem Ryszardem Krawieckim. Uroczysty akt nadania imienia wręczyła Pani Prezes SPSK, Maria Chodkiewicz. W uroczystości brali również udział zaproszeni goście, władze samorządowe, przyjaciele placówki, uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. Motywem przewodnim całej uroczystości były słowa papieża: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”.

Sympozjum Naukowe w Czerwiennem

Sympozjum Naukowe w Czerwiennem

            22 października był szczególnym dniem dla całej Wspólnoty Szkół Katolickich SPSK w Czerwiennem. Tego dnia miało miejsce III Sympozjum Naukowe pt. „Wpływ Prymasa Tysiąclecia na losy Europy, Polski i środowiska lokalnego” zorganizowane przez naszą placówkę. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkół przygotowywali się do tego wydarzenia przez cały rok szkolny. Per aspera ad astra („przez ciernie do gwiazd”)- w myśl tej łacińskiej sentencji udało się odnieść sukces, do którego przyczynili się wszyscy pracownicy Wspólnoty Szkół Katolickich SPSK, a w szczególności wysiłek, determinacja i wielkie serce Pani Dyrektor Anny Słodyczki sprawiły, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Dlatego możemy mówić o wielkim sukcesie III Sympozjum Naukowego, które było zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.

Konferencję tego dnia poprzedziła koncelebrowana Msza święta w kościele MB Częstochowskiej w Czerwiennem na Bachledówce. W nabożeństwie wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy Wspólnoty Szkół Katolickich SPSK w Czerwiennem, zaproszeni goście oraz  poczty sztandarowe naszych szkół, które uświetniły całą uroczystość. Blasku ceremonii  dopełniał przepiękny śpiew scholi, w skład której wchodzą pracownicy naszej szkoły. Wznoszący się ku górze z ust chórzystów beatyfikacyjny hymn Soli deo dodawał dostojeństwa i majestatyczności całemu nabożeństwu i wskazywał na jego wyjątkową rangę. Po Mszy świętej zostały złożone wieńce przed pomnikami świętego Jana Pawła II i błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Po tym nastąpił uroczysty przemarsz  do Hotelu Bachledówka, znajdującego się nieopodal kościoła, na miejsce sympozjum.

Bachledówka jest pięknym miejscem, znajdującym się na wzgórzu, z którego rozpościera się cudowny widok na Tatry, który niejednemu zapiera dech w piersiach. Tak też się czuli zaproszeni goście, onieśmieleni majestatycznością otaczającej przyrody. Niewątpliwie  miejsce to sprawiło, że każdy uczestnik sympozjum czuł się wyjątkowo, tak samo jak niegdyś goszczący tu Prymas Tysiąclecia, który roztaczał aurę radości i ciepła, jednocząc wokół siebie mieszkających tu Górali. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, jak wspomniała w swojej przemowie rozpoczynającej III Sympozjum  Naukowe pt. „Wpływ Prymasa Tysiąclecia na losy Europy, Polski i środowiska lokalnego” Pani Dyrektor Anna Słodyczka, miejsce naznaczone obecnością świętych naszych czasów […] -świętego Jana Pawła II i błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pani Dyrektor przypomniała zgromadzonym, iż celem konferencji z jednej strony jest uczczenie jubileuszu 20-lecia powołania Katolickich Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Podhalu, a z drugiej zaś przybliżenie postaci tego wielkiego Polaka, patrona naszej szkoły. Dlatego część merytoryczną konferencji poprzedziło podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Nagrodzono ponad 60 uczniów ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z całej Polski oraz szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec. Laureaci z rąk samej pani prezes SPSK, Marii Chodkiewicz i Wójta Gminy Czarny Dunajec – Marcina Ratułowskiego odebrali wspaniałe nagrody.

Rangę konferencji przyniosła obecność wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciela Kurii Metropolitarnej w Krakowie – ks. Michała Kanię – dyrektora Wydziału Katechetycznego, kapelana Metropolity i jednocześnie reprezentanta Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w tym czasie musiał udać się do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym,   Pani Prezes SPSK w Częstochowie Maraę Chodkiewicz, Wójt Gminy Czarny Dunajec, przedstawiciele Małopolskiego Kuratora  Oświaty w osobach Pani Bożeny Bryl – dyrektora Delegatury w Nowym Targu, O. Paulinów posługujących w parafii MB Częstochowskiej na Bachledówce i wielu innych cenionych ludzi.

W części głównej sympozjum wystąpili zacni prelegenci, w osobach: prof. dr hab. Janusz Zbudniewek – paulin, redaktor naczelny Wydawnictwa Claramontana, który wygłosił referat pt. „Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński obrońcą narodowego ducha”. Następnie wystąpiła Pani prof. Krystyna Czuba – świadek życia i pracownik sekretaratu z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, która w pełnym ekspresji wykładzie opowiadała o miłości Stefana Wyszyńskiego do Kościoła i Matki Bożej. Z kolei prof. dr hab. Anna Mlekodaj przytaczała m.in. nieznane do tej pory szerszej publiczności treści dokumentów z pobytu Stefana Wyszyńskiego na Podhalu w 1957 roku. Z kolei profesor Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie wygłosił przepiękną prelekcję dotyczącą wpływu Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego na losy Europy. Na samym końcu przemawiał o. Jerzy Kielech – proboszcz Parafii MB Częstochowskiej na Bachledówce, który w krótkim, lecz bardzo wzruszającym wystąpieniu przybliżył zebranym Prymasa, jako osobę bliską,potrafiąca nawiązać relacje z każdym człowiekiem, zwłaszcza z okresu pobytu błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego na Bachledówce. Na zakończenie sympozjum odbył się wzruszający  panel mieszkańców Czerwiennego – świadków życia i pobytu Prymasa Wyszyńskiego na Podhalu. Niejednemu słuchaczowi łza zakręciła się w oku, słuchając opowieści o spotkaniach z błogosławionym Stefanem Wyszyńskim i oglądając pamiątki związane z jego osobą.

Należy wspomnieć, iż między wykładami występował zespół góralski Bachledówka, składający się z uczniów i absolwentów naszej szkoły, który swoim śpiewem  umilał czas uczestnikom sympozjum, a występ solowy nauczycielki – Eweliny Klocek, która zaśpiewała pieśń Ave Maryja dodał blasku całej konferencji. W przerwie obiadowej i w przerwach między wykładami zaproszeni goście mieli możliwość zakupu cegiełek, artykułów i pamiątek przygotowanych przez Szkolne Koło Misyjne, Szkolne Koło PCK, a także wolontariat szkół zawodowych SPSK w Czerwiennem. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży w wysokości 2600,00 złotych zostały przekazane na budowę Domu Pamięci błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego na Bachledówce.

Podziękowania z głębi serca płynące należą się przede wszystkim: organizatorom, sponsorom, znamienitym gościom, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością, a także Tygodnikowi „Wychowawca”, Tygodnikowi „Niedziela”, TV Podhale24, Góral Info, którzy objęli patronat medialny nad całą uroczystością.

Dla wielu z nas tegoroczne sympozjum na Bachledówce było dużym zaszczytem, wzruszającym przeżyciem duchowym, wycieczką sentymentalną w przeszłość, a także powodem do refleksji nad tym co w życiu każdego z nas jest ważne, a co najważniejsze; odpowiedzią na pytanie o wartości, jakimi mamy się kierować, by stać się dobrym, porządnym człowiekiem. Niech postać błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego dla niejednego z nas stanie się autorytetem na paradoksalnie ciężkie czasy, w jakich przyszło nam żyć.

 Mamy nadzieję, że z pomocą Bożą i za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego będzie nam dane spotkać się za rok w tym samym miejscu – miejscu ukochanym przez błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

 

 

 

Widowisko patriotyczne „Rodzina Niepodległa”

Widowisko patriotyczne „Rodzina Niepodległa”

Zapraszamy do obejrzenia widowiska patriotycznego „Rodzina Niepodległa”. Zostało ono zrealizowane wielkim nakładem sił i środków w Szkole Podstawowej SPSK im. Dzieci z Fatimy w Łodzi. Niestety, warunki narzucone przez epidemię uniemożliwiły żywy udział publiczności. Nagranie zrealizowano bez udziału widzów.

Tym niemniej walory edukacyjne, literackie i teatralne sprawiają, że widowisko może być atrakcyjnym „narzędziem” przypominającym obchodzone w roku 2020 ważne Rocznice narodowe: 100-lecie Bitwy Warszawskiej i Cudu nad Wisłą, 100-lecie urodzin Polskiego Papieża, 10-lecie Katastrofy Smoleńskiej i 40-lecie powstania „Solidarności”.

W spektaklu biorą udział artyści zawodowi, nauczyciele, młodzież z Kół Teatralnych, chór i pierwszoklasiści. Stanowią oni – razem – prawdziwą, polską Rodzinę Niepodległą. Widowisko dofinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Kultury.

 

Pliki do poprania:

 

SPONSORZY i PARTNERZY:

 

 

Św. Ojciec Pio patronem Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie

Św. Ojciec Pio patronem Szkoły Podstawowej SPSK w Winownie

Dzień 21 września 2020 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie naszej placówce imienia św. Ojca Pio. Uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Winownie, którą odprawił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Asystowali mu dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Marek Bator oraz Proboszcz tutejszej parafii ks. Adam Martyna.

Oficjalna część uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Winownie rozpoczęła się od zbiórki uczniów i nauczycieli na placu kościelnym. Uczniowie byli ustawieni w dwuszeregu i trzymali białą różę jako dar dla naszego patrona. Trójka uczniów była ubrana w piękne regionalne stroje ludowe. Pani dyrektor Anna Madejska–Boleń wraz z uczniami wniosła do kościoła obraz św. Ojca Pio i serdecznie powitała wszystkich zebranych.

Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia w życiu społeczności naszej szkoły, gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, reprezentantkę biura poselskiego Jadwigi Wiśniewskiej, burmistrza gminy i miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczkę, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz sponsorów szkoły. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zaprezentowała patrona szkoły i wyjaśniła dlaczego właśnie On – św. Ojciec Pio.

Nasza szkoła powstała 2009 r. W swojej historii miała trudne okresy. Kiedyś była szkołą społeczną i miała problemy z przetrwaniem. Wtedy to lokalna społeczność zanosiła swoje prośby właśnie do św. Ojca Pio. To właśnie stąd zrodził się ten zamiar, aby to on stał się patronem naszej szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, że nadanie imienia szkole to szczególne wydarzenie zarówno dla niewielkiej społeczności lokalnej, jak i regionalnego Kościoła.

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo stwierdził, że to wydarzenie można zestawić z rangą sakramentu Chrztu św. Jest to pewnego rodzaju zanurzenie nas w tajemnicy Chrztu św., bo wydarzenie to przypomina, że każdy z nas ma swoje imię zapisane nie tylko w kronikach parafialnych, ale przede wszystkim przed Bogiem i na wieczność. Tu na naszych drogach potrzebujemy takich przewodników, którzy są pewnym światłem w różnych naszych trudachi cierpieniach. Ociec Pio pokazuje nam tę drogę w szczególny sposób poprzez modlitwę, konfesjonał (a więc uznanie siebie również za grzesznika), ale jednocześnie ufność w Boże Miłosierdzie. Przez całe lata swojej posługi przywoływał on ludzi do Boga i prawdziwego zrozumienia tajemnicy Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie do Eucharystii, która jest źródłem. Chciałbym, by szkoły katolickie, które są w Stowarzyszeniu, dając ten fundament naszej wiary i odpowiedzialności, wykształtowały nowe powołania. Chodzi tu zarówno o ludzi wiernych, jak i odważnych w Duchu Świętym – tłumaczył abp Wacław Depo. Przybliżył również wychowankom szkoły szczególny fenomen świętego, który został patronem ich szkoły: – […] poznając patrona waszej szkoły, będziecie się uczyć, że kiedy odchodził z tego świata, miał 81 lat i został wyniesiony na ołtarze zaledwie 31 lat po śmierci. Wraz z Janem Pawłem II i św. Teresą z Kalkuty były to najkrótsze procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. Dlaczego św. Ojciec Pio został kanonizowany w tak krótkim czasie? Ponieważ umiłował krzyż, był więźniem konfesjonału i spowiadał ludzi godzinami po to, by pojednać ich z Bogiem i uformować ich sumienia […]. Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich, historyczny moment nadania imienia naszej szkole. W tej podniosłej chwili Pani Prezes Maria Chodkiewicz tłumaczyła, że – Jest to potrzebne dzisiejszym nauczycielom, rodzicom oraz uczniom, ponieważ świat kwestionuje podstawowe prawdy, także te antropologiczne o człowieku. Tak więc nauczanie przez formowanie umysłu, czyli rozumu i rozwijanie w wierze są zadaniami szkół katolickich. Uważam, że na te czasy potrzeba istnienia takich miejsc jest wielka.

Następnie odczytała akt nadania imienia szkole . Biskup dokonał poświęcenia obrazu z wizerunkiem patrona.

Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości goście wpisali podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej.

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

W dniu 10 września 2020 roku w Domaszkowicach miała miejsce niepowtarzalna i niezapomniana uroczystość uznania katolickiego charakteru oraz nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Za aprobatą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Czai, biskupa opolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła otrzymała imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej, a Przedszkole imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przygotowania do tego historycznego wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku, ponieważ w pierwotnym zamyśle miało do niego dojść 25 marca bieżącego roku. Pandemia pokrzyżowała plany, a uroczystość – odłożona w czasie – została zorganizowana w najwcześniejszym możliwym terminie.

We wrześniowy, czwartkowy poranek Mszy świętej, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jerzego, przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Asystowało mu czterech kapłanów. W Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne: Siostra Danuta Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Siostry Służebniczki Śląskie i Dębickie, na czele z Matką Generalną Maksymillą Pliszką.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup dał wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby prowadzące katolicką szkołę i przedszkole: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, jak również uczęszczający do nich: uczniowie i przedszkolaki oraz rodzice dzieci i młodzieży. „Tylko zgodna współpraca pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem przełoży się na sukces edukacyjny i wychowawczy” – powiedział. Ksiądz Biskup mówił również o znaczeniu pielęgnowania zwyczajów katolickich, takich jak wieszanie w domach świętych obrazów, czy nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kościele przez dzieci w drodze do szkoły lub po lekcjach. „Niech w waszej szkole wiszą święte obrazy, najlepiej tuż przy wejściu, aby jak najwięcej osób je widziało!” – apelował.

Po homilii nastąpił podniosły moment odczytania przez Księdza Biskupa dekretów uznających katolicki charakter Szkoły i Przedszkola. Następnie Pani Prezes Maria Chodkiewicz odczytała dekret Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadający Szkole imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny odczytał dekret nadający Przedszkolu imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Po odczytaniu dekretów Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru i chorągwi dla Szkoły i Przedszkola, a także obrazów z wizerunkami Patronów, przeznaczonych do zawieszenia w miejscu codziennej modlitwy szkolnej i przedszkolnej. Po poświęceniu Ksiądz Biskup ucałował zarówno sztandar jak i chorągiew, dając w ten sposób przykład młodzieży, z jakim szacunkiem należy je traktować. Kiedy dobiegła końca ta część uroczystości w kościele spontanicznie rozległy się brawa.

Po Komunii Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Pani Dyrektor Iwona Matura-Pacholik odczytała Akt zawierzenia Panu Bogu Szkoły i Przedszkola przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Świętych Patronów. W tej modlitwie została wyrażona wdzięczność Panu Bogu „za to, że upomniał się o swoje, bo wiemy z historii, że przed II wojną światową w tym samym miejscu, co obecnie, istniała parafialna, katolicka szkoła” oraz pragnienie „wychowania młodego pokolenia Polaków na ludzi sumienia i prawych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Po odczytaniu Aktu zawierzenia zostało odśpiewane Te Deum, a następnie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole w sali gimnastycznej. Wzruszającym momentem było wprowadzenie po raz pierwszy przez poczet sztandarowy nowego sztandarui odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu narodowego. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Iwonę Maturę-Pacholik głos zabrała Pani Prezes Maria Chodkiewicz, która w obrazowy sposób wytłumaczyła zebranym, jaką rolę dla wspólnoty szkolnej i przedszkolnej ma nadanie imienia: „Patron trzyma nieustannie Wspólnotę przed Bożym tronem, wyprasza wszelkie łaski potrzebne dla Wspólnoty, wstawia się za każdym uczniem i nauczycielem. Patron, trzymając Bożą lampę, wskazuje kierunek, daje światło na drogę rozwoju.” Pani Prezes złożyła też życzenia „realizacji ideałów i wzrastania w mądrości, która nie jest przecież sumą wiedzy, lecz wiedzą opromienioną światłem wiary.”

Następnie, Pani Dyrektor i Wicedyrektor Bartosz Kociuba poprowadzili akademię, w czasie której występowali uczniowie i przedszkolaki. Pani Dyrektor nawiązała do słów jednej z uczennic, która nazwała uroczystość nadania imienia „«Chrztem» szkoły”, a następnie z prawdziwą pasją mówiła o Świętej Urszuli Ledóchowskiej. „Święta Urszula nazywana jest Matką Polskiej Niepodległości. Pomimo tego, że urodziła się w Austrii, w 1865r jaka hrabianka Julia Ledóchowska, i mimo, że w jej żyłach płynęła krew wielu europejskich narodów, to Julia najbardziej ukochała Polskę i wybrała polskość.” Pani Dyrektor zadedykowała świętej Urszuli najstarszy polski taniec narodowy – poloneza, który wykonali uczniowie klas II i III.

W podobnych słowach o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim opowiadał Wicedyrektor, który wspomniał o zamiłowaniu błogosławionego Edmunda do literatury. „Nie tylko sam pisał – choćby, przez całe niemal dorosłe życie dzienniki i listy, ale też zbierał wśród ludu wiejskiego pieśni, wiersze, podania, legendy. Wydawał je potem w czasopismach, razem z utworami napisanymi przez najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu, takich jak choćby Cyprian Kamil Norwid. Można powiedzieć, że swój talent literacki błogosławiony Edmund poświęcił na służbę najuboższym. Był on bowiem przede wszystkim społecznikiem. Spotykał się z ludźmi i doceniał bogactwo ich kultury, siłę wiary prostego ludu. Z ogromną wrażliwością starał się zaradzić problemom mieszkańców swojej miejscowości i okolicy. W czasie epidemii cholery odwiedzał i pielęgnował chorych. Widział palącą potrzebę zaopiekowania się sierotami i właśnie z tej miłości do dzieci narodziło się dzieło jego życia. Ochronki – dzisiaj powiedzielibyśmy – przedszkola, ale to słowo „ochronka” niesie ze sobą głęboką treść, wyraża chęć ochronienia najsłabszych i najbardziej niewinnych, czyli dzieci przed złem. Z dziełem ochronek nierozłącznie powiązane jest też założone przez błogosławionego Edmunda Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.” Zaproszone na scenę przedszkolaki wykonały pod kierunkiem nauczycieli dwie piosenki: „Oto jest dzień, który dał nam Pan” i „Święty uśmiechnięty” wzbudzając szczery uśmiech na twarzach widzów. Z podobnym entuzjazmem przyjęty został występ uczniów klas VI i VII, którzy zaśpiewali piosenkę „Uwierz Polsko” i recytowali wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka II”.

Po występach uczniów nastąpiły podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ta uroczystość mogła dojść do skutku. Dyrekcja wyraziła wdzięczność Księdzu Biskupowi, Pani Prezes Marii Chodkiewicz i władzom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Księdzu Proboszczowi Januszowi Ogórkowi, siostrom zakonnym, a także ofiarodawcom sztandaru i chorągwi. Po podziękowaniach głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Burmistrza Nysy Pana Kordiana Kolbiarza przemówił Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk. Życzenia złożyli dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obecni na uroczystości oraz siostry zakonne. Warto również zaznaczyć, że święto uświetniły panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich ubrane w stroje ludowe. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście udali się na obiad do świetlicy wiejskiej.

Ukoronowaniem uroczystości było zawierzenie „nowo ochrzczonej” Szkoły i Przedszkola podczas pielgrzymki szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę, 15 września bieżącego roku. Nie sposób wyrazić wzruszenia, które towarzyszyło Pani Dyrektor i Wicedyrektorowi podczas wypowiadania tych słów przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej.

Nasz teatr z wizytą na Wileńszczyźnie

Nasz teatr z wizytą na Wileńszczyźnie

W dniach 26-29 listopada 2019 r. aktorzy łódzkiej grupy teatralnej (złożonej z nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci z Fatimy oraz z członków zespołu Twierdza „Pamięć”) wyjechali na Litwę ze spektaklem „Teatr w Ogniu Pytań”. Jest to przedsięwzięcie „wyprodukowane” ponad rok temu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, a jego premiera miała miejsce w Katolickim Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi. Po tamtej premierze spektakl prezentowany był w sześciu szkołach SPSK – od Czarnego Dunajca, poprzez Opole, Wieluń, aż po Modzerowo koło Włocławka.

Spektakle na Litwie obejrzała młodzież z Liceum im. Adama Mickiewicza i z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz z polskiego Gimnazjum w Trokach. Reżyserem i autorem scenariusza jest Tomasz Bieszczad, kompozytorem muzyki – Jarosław Paczyński. Na scenie wystąpiły ponadto: Aneta Bartłomiejczyk–Siuto, Agnieszka Sadowska i Urszula Paczyńska. Za realizację techniczną odpowiadała Grażyna Bieszczad.

Spektakl w każdym miejscu był przyjmowany serdecznie i z otwartością, a jest on niełatwy w odbiorze. Zamiarem realizatorów było ukazanie różnorodnych konwencji, jakimi posługuje się sztuka teatru („konwencja to kluczowe słowo tego przedstawienia” – mówią nie jeden raz aktorzy ze sceny). Dzięki wielu ciekawym pomysłom inscenizacyjnym publiczność jest „przerzucana” z jednej sytuacji dramatycznej do drugiej, a akcja wykorzystuje rozmaite środki teatralne – od przekomarzania się z widzami i namawiania do udziału w satyrycznych scenkach, poprzez cytowanie wielkiej literatury („Potop” Sienkiewicza), aż po prezentacje wideo (m.in. urywek z filmu Chaplina „Dyktator”). Wszystko to służy zburzeniu „oficjalnej” relacji („ściany”) pomiędzy sceną a widownią. Najkrócej rzecz ujmując – jest to rodzaj „teatru w teatrze”.

Jadąc do Wilna i Trok, zdawaliśmy sobie sprawę, że może być niełatwo – zresztą potwierdzały to opinie naszej „pilotki”, pani Marii Piotrowicz ze Wspólnoty Polskiej: Polska widownia na Litwie była przez lata przyzwyczajana do bardziej tradycyjnych (można rzec „staroświeckich”) form teatralnych, które przywoziły grupy artystyczne z Polski. Dlatego trochę obawialiśmy się, czy nasz spektakl zostanie właściwie odebrany przez polską młodzież. Mimo lekkiej formuły i szeregu zabawnych scen, robi wrażenie poważnego w treści i na pewno wymaga zastanowienia. Jednak każda prezentacja na Litwie została przyjęta z żywym zainteresowaniem, zaś widzowie – początkowo zaskoczeni – szybko „wciągali się” w role i dobrze bawili, uczestnicząc aktywnie w zmiennych konwencjach prezentowanych na scenie.

Po spektaklach mieliśmy okazję zwiedzić Wilno i Troki, zapoznając się z ich historią, zabytkami i… smakołykami. Mieszkaliśmy w Polskim Domu Kultury „Pan Tadeusz” w Wilnie (po litewsku „Ponas Tadas”). Będąc na cmentarzu na Rossie, gdzie pochowani są znani Polacy, m.in. legioniści Piłsudskiego (tam też spoczywa jego matka i jego serce), mieliśmy okazję odwiedzić kaplicę, w której zaledwie kilka dni wcześniej złożone zostały trumny ze szczątkami Powstańców Styczniowych: Polaków, Litwinów i Białorusinów. Jak nam mówiono – ta okazała uroczystość dobrze wróży przyszłości stosunków między naszymi narodami. Oczywiście modliliśmy się przed Wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskie. Odwiedziliśmy też miejsca związane z Adamem Mickiewiczem i innymi wybitnymi rodakami, którzy życie związali z Wilnem.

Był to ze wszech miar udany i poruszający wyjazd artystyczny. Polskie szkoły na Wileńszczyźnie otrzymały dar od SPSK: wiele nowych książek o charakterze historycznym i patriotycznym, a polskie środowiska kulturalne w Wilnie zamierzają pozyskać środki, aby móc zaprosić łódzki zespół na wiosnę przyszłego roku i pokazać „Teatr w ogniu pytań” w kilku innych polskich szkołach Wileńszczyzny.

Agnieszka Sadowska

Tomasz Bieszczad

 

 


Partnerem regionalnym wyjazdu łódzkiej grupy do Wilna i Trok było Województwo Łódzkie. Współfinansowały wyjazd: Łódzki Oddział Wspólnoty Polskiej, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie i Dom Kultury w Trokach. Producentem spektaklu było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.