Szkoła w Czempiszu z imieniem bł. Ks. Józefa Kurzawy

Szkoła w Czempiszu z imieniem bł. Ks. Józefa Kurzawy

„Stajemy przed ołtarzem i pokornie prosimy: Boże, pobłogosław, bo piękne owoce, które chcemy , żeby ta szkoła przynosiła, wymagają Twojego błogosławieństwa „ – mówił biskup kaliski Damian Bryl 27 września 2022 roku na uroczystości nadania imienia bł. Ks. Józefa Kurzawy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu. Wraz z biskupem kaliskim modlili się opiekun duchowy SPSK Ks. Prałat Marek Kundzicz, dziekan dekanatu błaszkowskiego ks. kan. Jerzy Mikołajewski, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Osięcinach ks. dr Piotr Dziurdziński, , ks.kan Robert Wardęcki proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Brzezinach. Biskup dokonał poświęcenia sztandaru szkoły oraz obrazu z wizerunkiem bł. Ks. Józefa Kurzawy.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z wiceprezesem Zbigniewem Zastawnym oraz z sekretarzem Agnieszką Szczepańską, władze powiatowe z wicestarostą powiatu kaliskiego Pan

em Zbigniewa Edwardem Słodowym na czele, władze gminne : wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, sekretarz Gminy Brzeziny Bogna Stysiak- Gałka . z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura Kalisz Dyrektor Violetta Słupianek Dyrektorzy okręgu wieluńskiego wraz z pocztami sztandarowymi z Wierzbia, Chojen, Kadłuba, Strug, Przytocznicy, Torzeńca, Chajewa i Trzcinki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Brzeziny.Na uroczystości byli też obecni krewni bł.ks. Józefa Kurzawy. Świadectwo wygłosił siostrzeniec błogosławionego Stanisław Żuberek.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkoły gdzie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, przedstawiający życiorys swojego patrona.

Poświęcenie sztandaru w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie

Poświęcenie sztandaru w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie

„Chrystus ma swoich naśladowców i taką piękną postacią jest św. Jadwiga…”- powiedział podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie, ks. Abp Wacław Depo, odnosząc się do wartości związanych z patronką szkoły i symboliką sztandaru.

Uroczystość miała miejsce 19 września br. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy Częstochowie oraz w auli szkoły. Wydarzenie zgromadziło całą wspólnotę szkolną: uczniów z rodzicami, pracowników i absolwentów oraz gości. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. Abp Wacław Depo, któremu towarzyszyli duchowni z różnych środowisk diecezji, pani Alicja Janowska – Dyrektor częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan Zbigniew Zastawny – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wraz z członkami Zarządu stowarzyszenia i kilkunastoma dyrektorami szkół katolickich SPSK z diecezji częstochowskiej. Szczególnymi gośćmi dnia byli fundatorzy sztandaru, którzy uroczyście przekazali go młodzieży.

Aktu poświęcenia sztandaru dokonano podczas uroczystej Mszy Świętej, po której wszyscy zgromadzeni odprowadzili sztandar do auli szkoły. Szczególnie podniosłym momentem tej części uroczystości było ślubowanie uczniów przed nowym sztandarem. Młodzież przedstawiła również inscenizację prezentującą postać św. Jadwigi Andegaweńskiej.

Wydarzenie to zamknęło okres pracy Wspólnoty szkoły związanej z poznawaniem Wartości i wydarzeń odnoszących się do patronki. Znalazły one swój wyraz w treści i symbolice hymnu i sztandaru szkoły. Fundatorzy sztandaru wyrazili nadzieję, że młodzież będzie kierować się sentencją zapisaną na sztandarze: BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.

Święta Rodzina patronem Przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim!

Święta Rodzina patronem Przedszkola w Piotrkowie Trybunalskim!

Społeczność Przedszkola SPSK w Piotrkowie Trybunalskim powitała nowy rok szkolny w wyjątkowy sposób. W dniu 05 września 2022 roku odbyło się nadanie Przedszkolu imienia Świętej Rodziny. Wydarzenie miało bardzo uroczysty przebieg. Ceremonię rozpoczęła Msza Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim pod przewodnictwem biskupa Marka Marczaka.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Pani Maria Chodkiewicz odczytała Akt Nadania Imienia Świętej Rodziny.

Na zakończenie Eucharystii biskup poświęcił ikonę Św. Rodziny.
Po nabożeństwie zaproszeni goście udali się do Przedszkola, gdzie uczestniczyli w części artystycznej przygotowanej przez dzieci z grupy „Tygryski”.

W uroczystości wzięła udział Pani Prezes Maria Chodkiewicz i Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:

 • Biskup Marek Marczak – Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej
 • Ksiądz kanonik Stanisław Nowacki, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Ksiądz Hubert Kempiński – sekretarz biskupa Marka Marczaka
 • Księża z zaprzyjaźnionych parafii – zaproszeni na uroczystość
 • Pan Tomasz Trzaskacz – dyrektor Kuratorium Oświaty w Delegaturze Piotrków Trybunalski wraz z Państwem wizytatorów
 • Pan Radosław Kaczmarek – kierownik Referatu Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim
 • Pani Anetta Szadkowska dyrektor Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Panią Dorotą Chmielewską – pedagogiem Poradni
 • Dyrektorzy placówek oświatowych; szkół i przedszkoli z Piotrkowa i okolic: siostra Jadwiga Turyk – dyrektor Przedszkola Sióstr Salezjanek wraz z siostrą wicedyrektor
 • Pani Joanna Roksela – dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastępcą
 • Pani Marlena Szajder – dyrektor Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej
 • Pani Anna Włóka – dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim
 • Pani Marta Pałycha – dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie oraz Punku Przedszkolnego w Lubieniu

Szanowni Rodzice, dziadkowie, opiekunowie, kadra pedagogiczna, pracownicy przedszkola a w szczególności drogie dzieci oraz absolwenci przedszkola!
Wśród licznych podarunków charakter uroczystości podkreślił własnoręcznie namalowany obraz przekazany przez dyrektora łódzkiego Kuratorium Oświaty pana Tomasza Trzaskacza – Ikona Świętej Rodziny.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Ewa Kucharczyk podziękowała wszystkim za przybycie.

XXIV Pielgrzymka Stowarzyszenia u stóp Jasnogórskiej Matki.

XXIV Pielgrzymka Stowarzyszenia u stóp Jasnogórskiej Matki.

Dziękujemy wspólnotom szkolnym i przedszkolnym za przybycie na XXIV Pielgrzymkę Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich do Matki Bożej Jasnogórskiej i uczestnictwo w dziękczynnej Eucharystii, prosimy o odtworzenie na modlitwach szkolnych (nawet we fragm.) homilii ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego z przesłaniem: „Za jakim duchem idziecie?”.

 

To pytanie stało się inspiracją tematyki programu wychowawczego na rok szkolny 2022/23.

Załączamy reportaż fotograficzny i do zobaczenia na kolejnej pielgrzymce – będzie to nasz mały pielgrzymkowy jubileusz, gdyż w przyszłym roku spotkamy się u naszej Matki po raz XXV!

Akt zawierzenia szkół i przedszkoli Stowarzyszenia:

Galeria z wydarzenia:

 

 

Boisko do koszykówki w Kłobucku

Boisko do koszykówki w Kłobucku

Właśnie zakończyła się budowa boiska do koszykówki przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku, w sołectwie Smugi. Było to możliwe dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Boisko jest dodatkową szansą dla dzieci i młodzieży na znalezienie dla siebie ciekawej formy spędzania wolnego czasu. Możliwości gry w koszykówkę, pomoże też kształtować w zawodnikach zasady współpracy i wesprze integrację.

„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

 

 

Źródło: https://klobuck.spsk.info.pl/mamy-boisko-do-koszykowki/
Budowa nowego boiska do gry w koszykówkę w Kłobucku

Budowa nowego boiska do gry w koszykówkę w Kłobucku

Z radością informujemy, że przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku powstanie boisko do gry w koszykówkę! Już niedługo rozpoczną się prace i zakupione zostanie wyposażenie. Inwestycja ta jest możliwa dzięki naszemu projektowi , nagrodzonemu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.Dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku, dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Kłobucku będą mogły cieszyć się bezpiecznym boiskiem, które zapewni im warunki do aktywności ruchowej oraz właściwego rozwoju psychofizycznego. Do tej pory szkoła nie dysponowała miejscem do gry w koszykówkę.Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/  i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Nadanie imienia w szkole w Ogrodnikach

Pasterza diecezji powitali rodzice, dzieci oraz ks. Leszek Tymoszuk, proboszcz par. w Ogrodnikach. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Sawczuk, który w homilii przybliżył postać nowej patronki szkoły. ,,Św. s. Faustyna zwróciła uwagę świata na miłosierdzie Boże jako na jedyny ratunek, na jaki człowiek może liczyć” – zauważył Pasterz diecezji. Dodał, że Bóg bogaty w miłosierdzie posłużył się prostą zakonnicą z biednej rodziny s. Faustyną Kowalską z Głogowca, z parafii Świnice Wackie. Przywołał także słowa Papieża Franciszka, który powiedział, że Boga nie męczy okazywanie miłosierdzia, ale ludzi męczy przychodzenie po nie. Bp Piotr zachęcał do bycia narzędziem Boga w okazywaniu miłosierdzia.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do szkoły, gdzie pasterz diecezji wspólnie z prezesem stowarzyszenia Marią Chodkiewicz i wiceprezesem Zbigniewem Zastawnym odsłonili tablicę pamiątkową. Bp Piotr poświęcił figurę św. Faustyny ufundowaną przez ks. proboszcza Leszka Tymoszuka i poświęcił obraz patronki szkoły. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod tablicą.

Kolejna część miała miejsce na sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Lidia Sadowska powitała gości, wśród których na czele z biskupem Piotrem obecni byli także ks. dziekan Józef Poskrobko, ks. Marcin Szymanik i ks. Leszek Tymoszuk. Nie zabrakło także  dyrektora Delegatury Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Adama Skupa, władz samorządowych z burmistrzem miasta i gminy Łochów Robertem Gołaszewskim, dyrektorów sąsiednich szkół oraz wielu innych zaproszonych gości zaprzyjaźnionych z placówką.

W dalszej części uroczystości prezes stowarzyszenia odczytała Akt nadania imienia św. Faustyny Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, która była ściśle związana z patronką szkoły.

Biskup Piotr wyraził radość i uznanie z funkcjonowania w diecezji drohiczyńskiej szkoły, której patronuje św. Faustyna Kowalska. Dyrektor Adam Skup dodał, że na terenie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Siedlcach, jest to jedyna taka placówka. Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski życzył powodzenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie tej historycznej uroczystości.

Historia Szkoły Podstawowej SPSK w Ogrodnikach

Kiedy w 2013 r. ówczesna  Rada Miasta podjęła decyzję o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach, grupa mieszkańców miejscowości z księdzem proboszczem postanowiła walczyć o zatrzymanie szkoły i dalsze jej prowadzenie. Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ogrodniki, które miało tę szkołę poprowadzić. Było przed nimi wiele pracy i wiele niewiadomych. Poszukując potrzebnych odpowiedzi ksiądz proboszcz natknął się na informacje na temat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickich z Częstochowy, które działało na terenie całej Polski od 1990 roku i prowadziło wtedy blisko 130 szkół, także takich, które powstały po zamknięciu placówek publicznych. Rodzice wraz z księdzem Leszkiem Tymoszukiem udali się do Częstochowy. Na zebraniu zarządu stowarzyszenia z ówczesną Panią Prezes Violettą Błasiak podjęto decyzję, że szkoła w Ogrodnikach będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, a pierwszym dyrektorem został mianowany Pan Zbigniew Zastawny. Mieszkańcy wioski, pracownicy i oczywiście ksiądz proboszcz bardzo się z tego faktu ucieszyli, walka o dalsze istnienie szkoły zakończyła się powodzeniem. Rodzice deklarowali chęć posyłania dzieci do katolickiej szkoły podstawowej, która w tamtym czasie posiadała 6 klas i oddziały przedszkolne.  Rada Gminy Łochów z Burmistrzem Marianem Dzięciołem użyczyli  budynek szkolny częstochowskiemu stowarzyszeniu na 20 lat. Z biegiem czasu przybywało dzieci do oddziałów przedszkolnych natomiast zmniejszyła się liczba uczniów starszych klas. Zmieniali się także dyrektorzy.

W naszej „Małej Szkole” zmieniła się tylko ilość dzieci, my nieustannie troszczymy się o rozwój młodych ludzi we wszystkich sferach ich życia, pochylamy się nad potrzebami każdego z uczniów i ugruntowujemy w nich podstawowe chrześcijańskie wartości człowieka. Ponadczasowe są słowa pierwszego Dyrektora katolickiej szkoły w Ogrodnikach, że „najważniejszym w działalności szkoły musi być zawsze uczeń […] Każdy zaś problem, jest po to, aby go rozwiązać, a nie rozmnożyć”.

Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich szkoła funkcjonuje do dziś i warunki w jakich uczą się dzieci są coraz lepsze. Mamy nadzieję, że nasza patronka św. Faustyna wyprosi wszelkie łaski potrzebne do dalszego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach.

PSP Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach

 

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Nadanie imienia w szkole w Hucisku-Pewelce

Abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce: Św. Józef jest wzorem miłości i troski

– Św. Józef to opiekun Matki Najświętszej i Jezusa, jako Jego przybrany ojciec. Ten, który czuwa by Maryi i Dzieciątku nie stało się nic złego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w kościele Niepokalanego Serca NMP w Hucisku, która była centralnym punktem uroczystości nadania imienia św. Józefa Szkole Podstawowej SPSK w Hucisku-Pewelce.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskup poświęcił obraz św. Józefa i sztandar szkoły. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Maria Chodkiewicz odczytała akt nadania imienia Świętego Józefa Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Dyrektor placówki, mgr Maria Smyrak, podziękowała arcybiskupowi za poświęcenie obrazu i sztandaru i poprosiła o błogosławieństwo.

Nie zabrakło również wspomnienia Św. Mikołaja, w dniu  którego odbywała się ta podniosła uroczystość.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły.

W uroczystości wzięli udział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, proboszczowie parafii w Hucisku i Kurowie ks. Zbigniew Oczkowski i Józef Zadora, dziekan dekanatu Sucha ks. Zbigniew Piwowar, kapelan ks. Rafał Wilkołek, a także senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, wicekurator Halina Cimer oraz szereg innych przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych oraz lokalnej społeczności.

U schyłku Roku Świętego Józefa, a w przeddzień święta Maryi Niepokalanie Poczętej patronki Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w 13 roku swojej  działalności szkoła otrzymała  patrona.  Od tego dnia dwie najważniejsze osoby w życiu Jezusa – Józef i Maryja towarzyszą nam w pracy, nauce i zabawie.  Nasza społeczność szkolna nie mogła znaleźć się „w lepszych rękach”.