Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa – Wybór oferty

Częstochowa, 13.10.2023 r. Informacja z wyboru oferty Dotyczy zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora...

Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora Kubiny 15/21, 42-200 Częstochowa – Otwarcie ofert

Częstochowa, 10.10.2023 r. Informacja z otwarcia ofert Dotyczy zamówienia na realizację zadania publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji usług domu noclegowego dla pielgrzymów na funkcję usługi szkolno-oświatowe.” ul. Biskupa Teodora...