Cel i misja Stowarzyszenia

Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości.

Rozwój fizyczny

(kształtowanie rozwoju fizycznego)
w szkołach Stowarzyszenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój moralny

(kształtowanie rozwoju fizycznego)
w szkołach Stowarzyszenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój społeczny

(kształtowanie rozwoju fizycznego)
w szkołach Stowarzyszenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój intelektualny

(kształtowanie rozwoju intelektualnego)
w szkołach Stowarzyszenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój duchowy

(kształtowanie rozwoju duchowego)
w szkołach Stowarzyszenia

ZOBACZ WIĘCEJ

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół katolickich,

 • wspieranie rodziny i jej funkcji,

 • działalność opiekuńczo-wychowawczą,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 • ochronę i promocję zdrowia,

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 • działalność proekologiczną,

 • działalność kulturową,

 • pomoc osobom zagubionym, zagrożonym oraz ich rodzinom,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • promocję i organizację wolontariatu,

 • podejmowanie działań charytatywnych,

 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 • rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 • działalność wydawniczą,

 • prowadzenie stałej formacji.

„beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5)

MISJA SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
-INTEGRALNY ROZWÓJ OSOBY

„Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej – człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”

Jan Paweł II, Warszawa 2.06.1979