W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

W Czerwiennem rozwija się idea integracji wśród dzieci i młodzieży

Szkoły katolickie SPSK w Czerwiennem, którym patronują św. Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński od lat otwierają się na uczniów nie tylko z niepełnosprawnością fizyczną, ale także na osoby z dysfunkcjami społecznymi.

Szkoły – przedszkole, podstawowa i zawodowa, cały czas się rozwijają. Uczy się w nich 560 osób, z czego 161 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opiekę dydaktyczną zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycielska. Zajęcia odbywają się w budynku, który cały czas jest rozbudowywany.

W poniedziałek 18 grudnia 2017 r. społeczność szkół katolickich w Czerwiennem przeżywała uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części szkoły. Podczas uroczystej mszy świętej w Sanktuarium na Bachledówce, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, nadano także imię św. Jana Pawła II przedszkolu i poświęcono nowy sztandar tej placówki.

W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęto III etap budowy szkoły. Na jego realizację wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz pozyskał środki finansowe z PFRON-u w wysokości 440 000,00 złotych i zaciągnął, za zgodą Rady Sołeckiej, kredyt w wysokości 453 000,00 złotych. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie stanu surowego, zamkniętego.

Na roboty instalacyjne i wykończeniowe zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich przeznaczył kwotę 1 650 000,00 złotych, z czego 1 000 000,00 złotych przekazany został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – premier Beatę Szydło. O to dofinansowanie zabiegali posłowie Beata Kępa, poseł Edward Siarka, senator Jan Hamerski i radny wojewódzki Jan Piczura.

Koszt całej inwestycji, budowy szkoły w Czerwiennem, wyniósł około 11 milionów złotych. W 2006 roku oddano do użytku dydaktyczną część szkoły. Koszt tej inwestycji wyniósł 4 710 000,00 złotych. W 2011 roku oddano do użytku część rehabilitacyjno – sportową za kwotę kolejnych 3 670 000,00 złotych.

Podczas uroczystości dziękowano wszystkim, którzy przyczynili się rozbudowie szkoły. Wśród gości obecni byli m.in. poseł Edward Siarka, wicewojewoda Józef Gawron, radny wojewódzki Jan Piczura, starosta nowotarski Krzysztof Faber, radni powiatowi Tomasz Turski, Maria Domagała, Julian Stopka i Jacek Stopka – Studencki, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisława Pilch, członkowie zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z prezes Marią Chodkiewicz na czele, małopolski wicekurator oświaty Halina Cimer, kierownik nowotarskiej delegatury kuratorium Bożena Bryl, radni gminni, kierownicy jednostek i pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec, przedstawiciele Stowarzyszeni Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, przedstawiciele wykonawców, dyrektorzy szkół z gminy Czarny Dunajec, a także nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Zasłużonym dziękowała inicjatorka powstania szkół katolickich SPSK w Czerwiennem Anna Słodyczka, która pełni obecnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej.

Dziękował im także wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz. – Za nami 16 lat wspólnych zmagań mających na celu przygotowania dobrego i godnego miejsca do nauki i pracy dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych kolegów. To czas obfitujący we wspólne doświadczenia i przeżycia. Wspólne: Gminy Czarny Dunajec i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejszy dzień mogę świętować z tymi, którzy podejmowali trud budowy pierwszej szkoły integracyjnej  na Podhalu – mówił.

– Jak widać pozyskane środki, są bardzo dobrze wykorzystane – stwierdził Józef Babicz.

Spotkanie uświetnił występ uczniów szkół katolickich SPSK w Czerwiennem.

TEKST GORAL.INFO
FOT: Piotr Duraj