„Za jakim duchem idziesz?” słowa wypowiedziane na Jasnej Górze przez ks. bp. Andrzeja Przybylskiego trafiły wprost do serca Pani Prezes SPSK, zostały przekazane Dyrektorom i stały się myślą przewodnią realizowanego w naszych szkołach „Programu Formacyjnego” i organizowanego Przeglądu Teatrów Szkół SPSK.

Tegoroczna XIII edycja nieco różniła się od poprzednich. Grupy szkolne zaprezentowały swe aktorskie talenty w siedmiu regionach kraju, w których jury przyznało Brązowe, Srebrne i Złote Maski. Laureaci tych ostatnich zostali zaproszeni na Galę Teatrów Szkół SPSK, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia w częstochowskim Klubie Politechnik.

W pierwszym dniu gali na lokalnej scenie stanęły grupy artystyczne skupiające uczniów z klas 5-8. Prezentowanym spektaklom przyglądało się jury pod przewodnictwem p. Adama Hutyry – aktora miejscowego teatru. Swoją obecnością spotkanie uświetnił również ks. bp. Andrzej Przybylski, który skierował do młodych adeptów sztuki aktorskiej słowa pełne otuchy i umocnienia w podejmowanym trudzie, podając jako przykład kardynała Karola Wojtyłę i Jego zamiłowanie do teatru. Szkolnym spektaklom przyglądał się również Wiceprezydent Miasta Częstochowy – p. Ryszard Stefaniak, który wyraził wdzięczność za promowanie wśród młodzieży zamiłowania do słowa i teatru. Pani Anita Imiołek reprezentująca Delegaturę Kuratorium Oświaty w swym przemówieniu akcentowała dydaktyczne walory teatru.

Zaprezentowane spektakle urzekły jury zarówno formą artystyczną, jak i dojrzałością w realizacji tematu. Wybór był na tyle trudny, że komisja konkursowa przyznała dwie, równorzędne nagrody Grand Prix, które otrzymali uczniowie z Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy w Łodzi i Szkoły Podstawowej SPSK w Klementynowie. Drugiego dnia, na teatralnej scenie stanęli młodsi pasjonaci teatru, jednak wybór wcale nie był łatwiejszy o czym świadczy uhonorowanie dwóch grup, jednej ze Szkoły Podstawowej im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu, drugiej z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Opolu.
Wszystkim uczestnikom gali serdecznie gratulujemy, bowiem tak jak podkreślał Przewodniczący Jury – wszyscy byli już zwycięzcami.

Transmisja z gal finałowych: