Czerwienne, dn. 13.02.2020 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem w okresie od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego”, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Zawiadamiamy, że najkorzystniejszą ofertę na całość zadania złożyła firma:

F.H.U. „Anik” Czerwienne 251A,
34-407 Czerwienne

Cena za 1 km na trasie I – 3,00 zł/brutto

Cena za 1 dzień dowozu na trasie I – 358,80 zł/brutto

Cena za 1 km na trasie II – 4,00 zł/brutto

Cena za 1 dzień dowozu na trasie II – 237,60 zł /brutto

Uzasadnienie wyboru oferty

Cena była jedynym kryterium wyboru. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza. Cena wybranej oferty była najniższa, a także nie przekraczała kwoty jaką na realizację przedmiotowego zadania przeznaczył Zamawiający.

Ponadto ww. postępowaniu ofertę złożyła firma:

P.P.U.H. MIRKO Mirosław Gajda
32-620 Brzeszcze, ul. Przemysłowa 10

Oferowana cena:

za 1 km na trasie I – 4,40 zł/brutto

Cena za 1 dzień dowozu na trasie I – 526,24 zł/brutto

Cena za 1 km na trasie II – 8,20 zł/brutto

Cena za 1 dzień dowozu na trasie II – 487,08 zł /brutto