Czerwienne, dn. 28.01.2021 r.

 

Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego”, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Zawiadamiamy, że najkorzystniejszą ofertę na całość zadania złożyła firma:

F.H.U. „Anik” Czerwienne 251A,

34-407 Czerwienne

  • Cena za 1 km na trasie I – 3,76 zł/brutto
  • Cena za 1 dzień dowozu na trasie I – 450,00 zł/brutto
  • Cena za 1 km na trasie II – 2,66 zł/brutto
  • Cena za 1 dzień dowozu na trasie II – 158,00 zł /brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Cena była jedynym kryterium wyboru. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Cena wybranej oferty nie przekraczała kwoty, jaką na realizację przedmiotowego zadania przeznaczył Zamawiający.

Informacja o wyborze oferty – Czerwienne[DOC]