Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

Jubileusz 25-lecia Liceum w Dąbrowie Górniczej

21 kwietnia 2016 roku świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Dąbrowie Górniczej. Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Kaszaka. Oficjalna część uroczystości miała miejsce w sali teatralnej Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Galę rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Raszka. Przywitała przybyłych na uroczystość dostojnych gości, absolwentów szkoły, rodziców uczniów. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. pierwszy Dyrektor Szkoły – dr inż. Romuald Błaszczyk, reprezentanci władz miasta: I Zastępca Prezydenta Miasta – Henryk Zaguła oraz Zastępca Prezydenta Miasta – Iwona Krupa, Naczelnik Wydziału Oświaty – Elżbieta Gęca, Prezes SPSK – Wioletta Błasiak oraz Dyrektor SPSK – Maria Chodkiewicz, Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia – Małgorzata Majewska, przedstawiciele V LO im. Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej. Na uroczystość przybyła również reprezentacja francuskiej szkoły Lycée Fabert w Metz, z którą nasza szkoła prowadzi regularną współpracę już od 12 lat. Następnie zaproszeni goście dzielili się wspomnieniami dotyczącymi szkoły: trudnościami związanymi z początkami działalności, ale również wielką radością oraz nieskrywaną dumą z ciągłego rozwoju placówki. Zmiany, które dokonały się w czasie dwudziestu pięciu lat jej pracy, zobrazował film przygotowany przez panią mgr Annę Olempę. Znalazły się na nim m.in. fragmenty starych filmów ukazujących życie szkoły, wywiady-wspomnienia, zdjęcia naszej szkoły dawniej i dziś. Część oficjalną obchodów zwieńczyło przedstawienie przygotowane przez uczniów i absolwentów pod kierownictwem pana Tomasza Ciocha. W dalszej części spotkania goście udali się na teren szkoły. Czekał tam na nich uroczysty poczęstunek, ale przede wszystkim wystawy, pamiątki i kroniki, które skłaniały do wspomnień o latach spędzonych w szkolnych ławkach. Obchody Jubileuszu 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK stały się doskonałą okazją do spotkań po latach, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej dalszego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni za obecność wielu znamienitych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi o tożsamości naszej szkoły. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie i nieustanną pamięć o Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Dąbrowie Górniczej.