Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze

W dniach 27-28 lutego 2017 r. dyrektorzy szkół SPSK uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Większość wystąpień prelegentów dotyczyła zagadnień związanych z nową reformą oświaty. Pierwszego dnia P. Grzegorz Pochopień, Zastępca Dyrektora Strategii i Współpracy Międzynarodowej w MEN przedstawił zmiany w sposobie dotowania szkół. Uczestnicy konferencji wysłuchali również świadectwa o śp. Helenie Kmicic oraz konferencji ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka wprowadzającej w Wielki Post. Wieczorem, w Kaplicy Matki Bożej, podczas Eucharystii homilię wygłosił Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

W drugim dniu przedstawione zostały: zagadnienia prawne związane z wdrażaniem reformy oświatowej, wybrane zagadnienia prawa pracy oraz podstawy programowe 8-letniej SP z j. polskiego, historii i WOS. Jak zwykle konferencja była również okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przedstawiania stanowiska środowiska szkół katolickich wobec zachodzących zmian.

Relacje z konferencji także na stronie Radia Jasna Góra