W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.

W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.

W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.

Szkoły Ponadpodstawowe

Nazwa szkoły
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu
Technikum SPSK im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czarnym Dunajcu
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna SPSK w Czerwiennym
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy SPSK im. Tadeusza Piekarza w Czerwiennym

Szkoły Ponadpodstawowe

Szkoły Podstawowe

Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach

Przedszkola

W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.

Szkoły Ponadpodstawowe

Nazwa szkoły
Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna SPSK im. św Antoniego z Padwy w Częstochowie
Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie
Technikum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawierciu

W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.

W tym województwie nie posiadamy jeszcze żadnej szkoły.
Jeśli chcesz założyć szkołę zapraszamy do kontaktu.