Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Rychławie

Dyrektor: Maria Koniarska
Telefon : 553328852

Krótki Opis taki 5-8 zdań

ADRES:
Rychława 45,
86-170 Nowe

Diecezja Pelplińska
Gmina Nowe
Powiat świecki
Województwo kujawsko- pomorskie