Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Staisławie Górnym

Dyrektor: Dorota Pelczar
Telefon : 338767081

Krótki Opis taki 5-8 zdań

ADRES:
Stanisław Górny,
34-105 Wysoka

Archidiecezja Krakowska
Gmina Wadowice
Powiat Wadowicki
Województwo małopolskie