Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy SPSK im. Tadeusza Piekarza w Czerwiennym

Dyrektor: Teresa Łyś
Telefon : 18 265 81 34

Krótki Opis taki 5-8 zdań

ADRES:
Czerwienne 245,
34-407 Ciche

Archidiecezja Krakowska
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie