Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II SPSK w Porąbce

Dyrektor: Lidia Nowotarska
Telefon : 

Krótki Opis taki 5-8 zdań

ADRES:
ul. Kozubnicka 5,
43-353 Porąbka