mPotęga w Lgocie

mPotęga w Lgocie

Stowarzyszenie  Przyjaciół Szkół Katolickich otrzymało grant na zajęcia rozwijające z matematyki z projektu Mpotęga, które są realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie.
Już od września uczniowie klas 4-6 biorą udział w projekcie “Matematyczna podróż”, na których budują bryły z klocków magnetycznych i papieru, będą programować roboty  Lego WeDo oraz poznawać matematyczne gry planszowe. W grudniu odbędzie się turniej gier planszowych dla uczniów i mieszkańców. Projekt był jednym z 210 na 810 nadesłanych wniosków. Autorem projektu i prowadzącą zajęcia jest mgr inż. Ewa Izydorczyk – nauczyciel matematyki i informatyki.

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.
  • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl oraz szkolylgota.edu.pl