Zamawiający informuje, że postępowanie na dostawę książek do 27 bibliotek w Szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich zostało rozstrzygnięte.

Postępowanie prowadzone było w trybie „zapytania ofertowego”, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Więcej informacji w dokumencie:

informacja-o-wyborze-oferty(PDF)