Ogniska Patriotyzmu

Czym są Ogniska Patriotyzmu 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich ma zaszczyt zaprosić do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji promującej radosne i świadome obchodzenie świąt narodowych w ramach projektu „Ogniska Patriotyzmu”. Od wielu lat zachęcamy środowiska lokalne do organizowania w dniu Święta Niepodległości oraz Konstytucji 3 Maja ognisk z pieśniami narodowymi i piosenkami żołnierskimi, jako formuły integrującej mieszkańców i młodzież wokół symboli i wartości patriotycznych.

Świadomi jak cenną wartością jest patriotyzm, staramy się naszą młodzież i dzieci uczyć życia dla ideałów, wśród których miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się również poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych i państwowych. Służą temu święta i ważne rocznice. Chcąc zadbać o to, by młode pokolenie znało historię własnego państwa i narodu oraz utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski i pracującymi dla Niej, inicjujemy różnorodne formy jej aktywności, w tym „Ogniska Patriotyzmu”.

W 2008 roku w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu, pojawił się pomysł, aby podczas Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem, 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodził się nowy element tradycji, która, mamy nadzieję, będzie trwała przez długie lata. W roku 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich podjęło się przeniesienia tej inicjatywy do pozostałych swoich szkół, a także do innych środowisk w całej Polsce. W kilkudziesięciu miejscach Polski popłynął śpiew i zapłonęły symboliczne ogniska.

Chcielibyśmy do tego pomysłu zachęcić także nowe środowiska. Ogniska patriotyzmu w wielu miastach i wioskach mogłyby się stać stałym elementem wychowania patriotycznego. Pieśni mogą być przeplatane gawędą świadków historii, wspomnieniem bohaterów narodowych. To bardzo prosta forma świętowania, nie wymagająca wielu nakładów i dlatego może stać się powszechna.

Mamy jeszcze jeden cel – zachęcenie do wspólnego śpiewania, tak rzadko dziś praktykowanego. Pieśń patriotyczna odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem. Chcemy rozpropagować tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, urozmaicone i niosło w sobie głębokie treści kształtowania miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia.

Możemy Was wspomagać.

Na stronie internetowej www.spsk.edu.pl/ogniska-patriotyzmu/ są zamieszczone materiały do pobrania: śpiewnik z pieśniami patriotycznymi i aktualny plakat. Możecie się także dzielić swoimi relacjami, zdjęciami i filmami ze zorganizowanych przez Was uroczystości – pod adresem elektronicznym: ogniska.patriotyzmu@spsk.pl

Niech po całej Polsce niesie się pieśń i ogień miłości do Ojczyzny – „Tej co nie zginęła” – wyrażany w piosence i wspólnym spotkaniu kolejnych pokoleń Polaków.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich