Wszystkie zapytania, informacje i relacje prosimy o kierowanie na adres mailowy:

ogniska.patriotyzmu@spsk.pl