Ogniska Patriotyzmu

Wskazówki dla organizatorów lokalnych

 •  Jeśli planujemy ognisko w miejscu publicznym, należy uzyskać zgodę miejscowych władz.
 • Zgody wymaga się również na rozwieszanie plakatów – np. na tablicach, słupach ogłoszeniowych, … . Na plakacie należy umieścić informacje: kto jest organizatorem lokalnym, datę, godzinę i miejsce wydarzenia oraz wskazać rezerwowe miejsce w przypadku niepogody – mrozu, deszczu, czy silnego wiatru.
 • Należy zawiadomić straż pożarną i przygotować bezpieczne miejsce do rozpalenia ogniska. W przypadku korzystania z publicznego trawnika trzeba go właściwie zabezpieczyć. Na przykład, użyć specjalnie przygotowanego metalowego paleniska. Konieczne jest zadbanie o całkowite wygaszenie ognia!
 • Nawet jeżeli uroczystość nie będzie mieć charakteru imprezy masowej, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich zebranych i świętowanie bez zakłóceń, wskazane jest powiadomienie o jej organizacji straży miejskiej, ewentualnie policji.
 • Warto zaprosić na ognisko osoby reprezentujące różne instytucje, przedstawicieli różnych stanów, osoby znaczące w środowisku. W tym celu można skorzystać ze wzoru zaproszenia ( materiały do pobrania).
 • Ważne jest odpowiednie rozpropagowanie wydarzenia – warto korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości, np. ogłoszenia parafialne, media lokalne, media społecznościowe, tablice informacyjne w szkołach … .
 • Doświadczenie dotychczas organizowanych ognisk pokazuje, że wskazane jest przygotowanie nagłośnienia, miejsc siedzących dla osób starszych oraz przenośnego oświetlenia (można poprosić uczestników o przyniesienie latarek).
 • Ognisko w założeniu jest spotkaniem osób, którym drogie są idee patriotyczne i pomysł wspólnego muzykowania – nie powinno więc przybierać formy koncertu, czy popisu jednego wykonawcy. Nie należy też łączyć OGNISKA z pomysłem okazjonalnego grilla.
 • Śpiewnik (materiały do pobrania) pomoże wszystkim włączyć się do śpiewu. Można również wyświetlać teksty przy pomocy rzutnika multimedialnego.
 • Na początku spotkania warto jeszcze raz przedstawić zebranym ideę OGNISK PATRIOTYZMU.
 • Bardzo ważny jest apolityczny charakter uroczystości – ognisko ma zbliżać do siebie uczestników – w żadnym wypadku nie antagonizować!
 • Prosimy organizatorów lokalnych o dokumentację fotograficzną ogniska. Chcielibyśmy utworzyć na stronie internetowej galerię zdjęć ze wszystkich miejsc, gdzie zapłoną Ogniska Patriotyzmu.
 • Wszystkich zachęcamy do propagowania idei takiego świętowania.