Otwarcie Technikum w Wieluniu

Otwarcie Technikum w Wieluniu

We wtorek, 4 października 2016 społeczność wieluńskich ponadgimnazjalnych szkół katolickich  obchodziła Dzień Patrona Szkoły.

W tym roku uroczystość ta miała wyjątkowy charakter, gdyż wiązała się z inauguracją TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH.

O godz. 11 uczniowie klas I KLO i TECHNIKUM SPSK wraz ze swoim wychowawcą – p. Adamem Chowańcem oraz ich koledzy z klas starszych, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy obu szkół, a także rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli w Mszy św. w kościele oo. franciszkanów.  W intencji społeczności szkół SPSK w Wieluniu, a zwłaszcza nowopowstającego technikum odprawili ją: ks.prałat Marian Stochniałek, ks. prefekt Paweł Otręba i o. Błażej Goniwiecha, który przewodniczył liturgii i wygłosił homilię. Uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i uwielbili Pana modlitwą św. Franciszka „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju…”, a po ceremonii pozowali do tradycyjnej wspólnej fotografii.

Część artystyczną rozpoczęły wokalistki: Ola Marchewka w piosence Radość najpiękniejszych lati Ania Gogola w utworze Wciąż mnie zadziwiasz. Następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją naszych szkół, wystąpił szkolny teatr MASKA, prowadzony niezmiennie od 17 lat przez p. dr Dorotę Eichstaedt. Tym razem młodzi aktorzy zaprezentowali etiudę teatralną stawiającą pytanie, czy radykalna postawa św. Franciszka, porzucającego wszystko, co oferował mu świat, aby podążać za głosem Chrystusa, aby iść za głosem własnego serca, jest możliwa we współczesnych realiach.  Teatr MASKA wystąpił tym razem w bardzo „odmłodzonym” składzie, ale zarówno gra aktorska (brawa dla Ady Zajko, Michała Jandury, Oli Kuźnik – zresztą właściwie dla wszystkich!), jak i realizacja spektaklu pozostają na niezmienionym, wysokim poziomie, a efekt artystyczny chwytał za gardło zgromadzoną publiczność.

1Ciepłe a zarazem merytoryczne wystąpienia gości, życzenia pomyślnego rozwoju dla nowej szkoły oraz wyrazy uznania dla szkół katolickich, które stanowią dopełnienie bogatej oferty edukacyjnej naszego miasta, podejmując wyzwanie pogodzenia edukacji w duchu tradycyjnych wartości z nowoczesnymi metodami kształcenia, stanowiły swoiste ukoronowanie tego dnia.

I, trzeba przyznać, wszyscy mówcy zastosowali się do zalecenia św. Franciszka, przywołanego przez p.dyr. Bogusława Kurzyńskiego: „Napominam braci, by ich kazania były krótkie, ponieważ Pan nasz na ziemi mówił krótko”.

Aby uczynić zadość tradycji świętowania spotkanie zakończyło się spotkaniem przy stole, a – w przypadku uczniów – przy równie tradycyjnej Tongue out pizzy, ufundowanej przez Radę Rodziców.

Żródło: klowielun.pl