Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonych tabeli, niezbędnych do przeliczenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017. Po uzupełnieniu prosimy o wydrukowanie, opieczętowanie pieczątką placówki oraz Dyrektora i przesłanie skanu na adres

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.