Erasmus

Erasmus +

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu

Projekt pod nazwą Euconnectour realizowany w latach 2016-2018 z partnerskimi szkołami z : Bułgaria, Hiszpania, Litwa, Włochy, Polska, Słowacja, Wielka Brytania.

Głównym celem projektu jest stworzenie „Wirtualnego Biura Podróży”. Aby to dokonało się uczestnicy poznają bliżej swój kraj ( jego historię, tradycję, ciekawe miejsca, itp.) oraz kraje partnerskie. Oprócz spotkań międzynarodowych, na których prezentują wykonane zadania, uczestnicy są ze sobą w stałym kontakcie tworząc stronę internetową projektu. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych, umiejętności interpersonalnych, uczenia się.