Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki dla 6 szkół w celu realizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Szczegółowy wykaz szkół i kwot dofinansowania zamieszczony zostaje poniżej.

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia finansowego w zł.

Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach

3840,00

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Dzieci Fatimskich w Rybnej

10020,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku

13800,00

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. bp. Teodora Kubiny   w Wieluniu

10196,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grabinie

10126,00

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętej Rity w Opolu.

 

18258,00