Szkoła w Lgocie po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga

W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie po raz drugi otrzymała grant w programie mPotęga . Z ponad 700 projektów do realizacji wybrano 263.

W ramach projektu uczniowie będą poznawać praktyczne zastosowania matematyki. Poznają zastosowanie i działanie urządzeń do pomiarów ekologicznych: temperatury, siły wiatru, natężenia hałasu. Przeprowadzą analizę wyników za pomocą wykresów i tabel w Excelu. Kolejnym etapem będzie poznawanie źródeł energii odnawialnej oraz metod badania czystości powietrza. W dwóch miejscowościach zostaną umieszczone czujniki smogu dzięki którym uczestnicy projektu będą monitorować czystość powietrza. Zostanie zorganizowany wyjazd na warsztaty o energii odnawialnej oraz konferencje dla mieszkańców na temat ekologii i wyników naszych badań. Stworzymy quiz przyrodniczy z zastosowaniem programu Scratcha i robotów ozobot. Koordynatorem projektu w szkole jest mgr inż. Ewa Izydorczyk – nauczyciel matematyki i informatyki.

O mPotędze

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.

Program obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.