Region 4 – Przedszkola – XI Przeglad Teatrów Szkolnych SPSK
Występujący Oglądający
Lubień Lubień
Piotrów Piotrów
Gomulin Gomulin
Klementynów Klementynów
Wola Krzysztoporska
Ogrodniki