Region 7 – Przedszkola – XI Przeglad Teatrów Szkolnych SPSK
Występujący Oglądający
Elbląg Elbląg
Bielica Bielica
Warząchewka Warząchewka
Modzerowo Modzerowo
Siniarzewo Siniarzewo
Miesiaczkowo
Gryźliny
Olsztynek
Gogolewo
Tymawa
Smolajny
Wlewsk
Grążawy