Przegląd Teatrów SPSK 2017 – Dzień 4

Czwartek 27.04.2017r.

W tym dniu w Przeglądzie Teatrów uczestniczyły następujące szkoły podstawowe:

PSP im. Jana Pawła II w Kadłubie, KSP im. św. Faustyny Kowalskiej w Drobnicach, SP w Wólce Czepowej, SP w Siniarzewie, PSP im. św. Jana Pawła II w Rychławie, KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym, SP w Rychwałdku, SP im. św. Jana Pawła II w Modzerowie, PSP nr 2 w Starem Bystrem, KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi, KSP im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Czernicach, PSP w Lgocie.

  • I miejsce: KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym „Owieczka”.
  • II miejsce: PSP nr 2 w Starem Bystrem „Babka i jej ciynskie reklamówki”.
  • II miejsce: PSP w Lgocie „Wstań z kanapy swojego życia”.
  • III miejsce: SP w Siniarzewie „Ballada o ujarzmieniu strasznego wilka z Gubbio”.
  • III miejsce: SP im. św. Jana Pawła II w Modzerowie „Pamiętajcie o ogrodach”.
  • III miejsce: KSP im. bł. Dzieci z Fatimy w Łodzi „Ważne spotkanie”.
  • Nagroda Publiczności: KSP im. Stefana Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi w Czerwiennem Górnym „Owieczka”.