Rekolekcje Góra Świętej Anny 2016

Rekolekcje Góra Świętej Anny 2016

Z dala od zgiełku, w ciszy i skupieniu, w miejscu świętym, u stóp patronki matek –na górze św. Anny, przeżywaliśmy tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Pani prezes, Maria Chodkiewicz, członkowie zarządu, dyrektorzy, nauczyciele i ich rodziny przybyli do tego szczególnego miejsca, aby pod przewodnictwem duchowym ks. Tomasza Kołodzieja zbliżyć się do naszego ukochanego Ojca i nauczyciela w niebie. Jako wychowawcy odpowiedzialni za uczniów, kształtowaliśmy nasze serca i sumienia, aby w kolejnym roku szkolnym, swoim przykładem i świadectwem ewangelizować powierzone nam dzieci i środowiska szkolne. Ksiądz Tomasz przypomniał nam, że Bóg ma wobec nas swój plan, stworzył nas i dał nam odpowiednie talenty, abyśmy z ufnością i pokorą realizowali Jego wolę. „Całkowicie zaufajcie Bogu , oddajcie mu wszystkie sprawy i podążajcie za nim”- to najważniejsze i zarazem najtrudniejsze zadanie dla każdego z nas.

Myślę, że bogactwo treści duchowych i sposób ich przekazania przez proboszcza parafii gnieźnieńskiej poruszał i przemieniał serca uczestników rekolekcji.

Ks. Tomasz Kołodziej błogosławił nam każdego dnia, podkreślając, „że błogosławieństwo Boże to dar na każdy czas dla nas i dla naszych rodzin, przyjaciół i wrogów”. Rekolekcjonista wlewał w nasze dusze miłość i pokój Boży. Zachęcał do uporządkowania życia wewnętrznego poprzez gorliwą modlitwę i oddanie się pod opiekę Matce Najświętszej. Wskazywał drogę, którą powinniśmy kroczyć jako chrześcijanie poprzez realizację drogowskazów bożych zawartych w Piśmie Świętym. Poprzez ukazanie kontekstu i tła historycznego tekstów biblijnych, ułatwiał świadomy odbiór słowa Bożego.

Poruszające świadectwa z życia innych, przygotowane przez księdza Tomasza w formie pokazów, filmów i nagrań, skłaniały nas do refleksji i przewartościowania własnego życia. Ksiądz Tomasz podkreślał, że w ziemskim pielgrzymowaniu nigdy nie należy zapominać o słabszych, zagubionych i niezauważonych, bo dusza każdego człowieka jest „świątynią, w której mieszka Bóg”. Treści te wpisują się w misję i wizję szkół katolickich prowadzonych przez SPSK, gdyż naszym priorytetem jest pochylanie się nad uczniami o różnych możliwościach i umiejętnościach, dostrzeganie ich potrzeb i wyciąganie pomocnej dłoni tym, którzy jej potrzebują, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Niestety, często w zgiełku codziennych wydarzeń, zabiegani w poszukiwaniu dóbr doczesnych, zapominamy o drugim człowieku, o wartości wspólnoty i ewangelicznych ideałach. Rekolekcje to czas nawrócenia, przywrócenia ładu bożego w naszych sercach i umysłach, to czas łaski, zadumy nad sobą i źródło duchowej siły na kolejny rok szkolny. Wspólny śpiew, modlitwa i adoracja łączą kolejne pokolenia i zbliżają do Boga.
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”, dlatego dziękujemy Bogu za święty czas rekolekcji i za wielką wiarę ks. Tomasza – rybaka dusz ludzkich w służbie Panu Bogu.

Więcej zdjęć