Rekolekcje wakacyjne – Mikoszewo

Rekolekcje wakacyjne – Mikoszewo

Tegoroczne rekolekcje wakacyjne dla nauczycieli i pracowników placówek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mikoszewie odbywały się w dniach od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r. pod hasłem „Z Maryją chcemy odnawiać przymierze z Chrystusem”. Był to czas głębokich doświadczeń duchowych osób połączony z niezwykłą radością i pokojem wielu serc.

Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość na nowo odkrywać modlitwę różańcową jako modlitwę Maryi, jako niezwykły skarb, szansę na wchodzenie w historię życia Pana Jezusa i Jego Matki, możliwość wsłuchiwania się w Słowo Boże. Różaniec jest okazją do wydobywania z siebie tych miejsc, które modlący chciałby uleczyć z pomocą Maryi, która na nowo układa nasze życie.
W drugim dniu Ojciec Piotr ukazał niezwykłą wartość życia Słowem Bożym. Każdy wierzący powinien systematycznie czytać Pismo Święte, tak jak czytał je sam Jezus. Kontakt ze Słowem Bożym na co dzień pozwala odnaleźć swoje powołanie, misję życia, znaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia każdemu Bóg – kim jestem dla Niego i kim On jest dla mnie.

W kolejnych dniach rekolektanci rozważali zagadnienia związane z modlitwą, a w szczególności modlitwą wstawienniczą, która potrafi przełamywać w nas mury, ograniczenia, potrafi stworzyć nową rzeczywistość do przekraczania samych siebie. Wzorem modlitwy wstawienniczej jest modlitwa Pana Jezusa na Krzyżu, kiedy wstawiał się za grzesznikami. Modlitwa wstawiennicza ma ogromną siłę. Może powstrzymać wyroki Boże. Zmienić Bożą decyzję. Modląc się musimy czasem bronić innych przed nimi samymi, umieć po chrześcijańsku upomnieć bliźniego, dać mu nadzieję, że może żyć inaczej niż żyje, ukazać Boże Miłosierdzie. Inną formą modlitwy jest uwielbienie, w którym człowiek przywraca Panu Bogu Jego pierwsze miejsce. To czego człowiek nie otrzymuje, gdy prosi, często otrzymuje kiedy uwielbia Boga w swym życiu, w wydarzeniach.

Niezwykle poruszająca była konferencja o miłości i wspólnocie. Miłość to odpowiedzialność, to pragnienie takiego dobra dla osoby, jakiego pragnie dla niej sam Bóg.

Trzeba kochać w prawdzie. Aby budować wspólnotę osób, trzeba żyć i dzielić się Słowem Bożym. Cechą wspólnoty jest jedność, która jest owocem Ducha Świętego. We wspólnocie obecny jest Chrystus. On we wspólnocie się objawia i daje. Każdy członek wspólnoty jest ważny, ma swoje miejsce, nikt nie może go zastąpić. Gdy człowiek zostaje sam – łatwo go złamać. Wspólnota ma swą siłę, która wynika z relacji każdej osoby z Duchem Świętym.

Rekolekcje podsumowywała konferencja i modlitwa o uzdrowienie i wybaczenie. Ojciec Piotr zachęcał do tego, aby nie tracić nigdy cierpliwości i zawierzać swe życie Panu Bogu. Trzeba mieć nadzieję, że On zawsze wyprowadza każdego ze zła. Trzeba Mu tylko zaufać. Miejscem, w którym na nowo doznajemy uzdrowienia jest Niepokalane Serce Maryi.

Każdego wieczoru wielu uczestników rekolekcji brało udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, którą ubogacał piękny śpiew zespołu muzycznego złożonego z nauczycieli naszych szkół i przedszkoli.

Radosny klimat na rekolekcjach wprowadzała grupa dziecięca, która swoje rekolekcje przeżywała pod opieką Państwa Doroty i Marka Pelczarów ze szkoły w Stanisławiu Górnym i Ponikwi. Wśród wydarzeń przygotowanych przez animatorów dziecięcych na szczególną uwagę zasługuje piękna sztuka teatralna w wykonaniu dzieci oraz Pierwszy Festiwal Piosenki Rodzinnej, który stał się świetną okazją do integracji wszystkich uczestników rekolekcji. W czasie festiwalu na scenie wystąpiły liczne grupy muzyczne złożone z dorosłych i dzieci. Wszyscy doskonale się bawili.

W rekolekcjach udział wzięło łącznie 306 osób ( 226 dorosłych i 80 dzieci i młodzieży ). Rekolekcje prowadził Ojciec Piotr Stanikowski – charyzmatyczny kapłan z Zakonu Paulinów – Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika