Szkoła w Dębniku zdobywcą nagrody głównej

Szkoła w Dębniku zdobywcą nagrody głównej

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK W DĘBNIKU JEST FINALISTĄ I ZDOBYWCĄ NAGRODY GŁÓWNEJ
KONKURSU NA ZIELNIK ” MINIEUROLAD INSPIRUJE NATURĄ”

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej a został zorganizowany przez Park Miniatur MINIEUROLAND w Kłodzku.

Nagrodą główną jest makieta budynku szkolnego o wartości 20 000 zł. z możliwością wyeksponowania jej w Parku Miniatur MINI EUROLAND w Kłodzku oraz zestawy plansz edukacyjnych.

W przedsięwzięcie była zaangażowana cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły a w szczególności pani Magdalena Cygan – nauczycielka języka angielskiego i pani Anna Chmielina – Głowacka nauczycielka przyrody.

Uczniowie, na lekcjach przyrody, języka angielskiego , niemieckiego , informatyki i zajęć komputerowych, muzyki ,plastyki i innych kształcili umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin, spędzając wiele lekcji w środowisku przyrodniczym najbliższego otoczenia, rozwijali zainteresowania, zdobywali nowe informacje nt. środowiska roślinnego poszczególnych kontynentów i krajów na nich leżących, rozwijali kreatywność twórczą.

Wysiłek i trud został nagrodzony i zaowocował zdobyciem I nagrody. Wszystkim zaangażowanym serdecznie gratulujemy cieszymy się z sukcesu.

Wyniki konkursu na stronie : minieuroland.pl

Więcej na :  debnik.spsk.info.pl