2 marca 2024 roku na Jasnej Górze odbyło się wielkopostne spotkanie dyrektorów i nauczycieli SPSK z 5 diecezji. Spotkanie miało charakter formacyjny – rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10.00 pod przewodnictwem JE ks. biskupa pomocniczego diecezji Częstochowskiej Andrzeja Przybylskiego. Ks.Biskup w czasie kazania przybliżył istotę powołania nauczycielskiego – ojcostwo i macierzyństwo – prawdziwa pomoc rodzinie. Szkoła ma być domem – drugim domem- miejscem gdzie dziecko doświadczy prawdziwej opieki i wskaże się mu miejsce do domu Ojca Niebieskiego.

Nagranie z Radia Jasna Góra

Zachęcamy do wysłuchania oryginału kazania / w załączniku/. Po Mszy św. W Adoracji Najświętszego Sakramentu nauczyciele powierzyli Bogu wszystkie swoje i szkolne sprawy. Modlitwę przepięknie poprowadził zespół nauczycieli ze szkół św.Antoniego SPSK z Częstochowy.

Dalsza cześć spotkania odbyła się w sali o.Kordeckiego. Nauczyciele wysłuchali konferencji Ks.Ryszarda Półtoraka o istocie Kościoła i co znaczy przynależeć do wspólnoty Kościoła. Do Kościoła nie można się zapisać… jesteśmy w Niego wszczepieni. Jesteśmy żywą tkanką- czerpiemy z dobra, cierpienia i modlitwy innych jak inni czerpią z naszego, ale również nasze grzechy, stają się ciężarem dla całej Wspólnoty. Zło nasze szkodzi kościołowi, a modlitwa i dobro jest wielkim skarbem całego Kościoła. Powinniśmy wywoływać ciśnienie od wewnątrz- przeze mnie ma iść łaska wzmacniająca dobro- nie widzimy co się dzieje-rzeczywistość duchowa jest dla nas tajemnicą, ale każdy powinien odkryć i podjąć swoją misję: jak św. Teresa odkryła – „W sercu Kościoła mojej Matki chcę być miłością”. Jesteśmy jak naczynia połączone dlatego tak ważne jest abyśmy odkryli własne aktualne uczestnictwo- participatio aktuosa -we Wspólnocie Kościoła. Jesteśmy nauczycielami-już to jest naszą misją-uczestniczymy we wspólnocie szkół katolickich więc musimy wciąż na nowo zgłębiać niezastąpioną rolę świeckich w kościele, która powinna być realizowana w świętości i jedności z Kościołem w zgodności z Jego nauczaniem. Naszym zadaniem jest przepoić duchem ewangelicznym dzieła w których uczestniczymy oraz równie ważnym zadaniem jest zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności.

Nagranie z Radia Jasna Góra

Ostatnim punktem programu było wystąpienie prof. Mieczysława Guzewicza

Dzieci opuszczają kościół..-rozpoczął smutno prelegent- Nie chcą kościoła odrzucają rodziców. Śmierć choroba dziecka nie jest tak straszna jak odejście od kościoła – śmierć duchowa. Pan profesor przywołał liczne przykłady świętych rodzin, które prosiły Boga o świętość. Rita- modliła o smierć synów… aby nie mścili się na mordercy ojca. Ulmowie- św rodzina – która poniósł najwyższą ofiarę za pomoc ludziom w potrzebie… Rodzina Martin – rodzice sw. Teresy- przyjęli od Boga dar powołania 5 córek. Rodzina bł. Carlo Acutis – wzór przeżywania Eucharystii-trzeba nieść łaski potrzebującym. Modlitwa rodziców za dzieci jest polisą na przyszłość – najlepszym ubezpieczeniem!

La Salette – nie chodzicie na Eucharystię…-prelegent bardzo dokładnie przeanalizował przesłanie objawień Maryi w La Salette i przestrzegł przed skutkami niewierności Bogu. Nawiązał również do przyrzeczenia danego na Chrzcie św.-naszych dzieci – obiecaliśmy wychować je w wierze…w końcowej części wystąpienia Pan Profesor przypomniał istotę i głębię cudów eucharystycznych. Bogu niech będą dzięki!

Nagranie z Radia Jasna Góra

Dzień spędzony pod wejrzeniem Matki – dzień modlitwy i świętego skupienia minął szybko i pozostanie dla nas umocnieniem na czas nowych wyzwań!