Szkolenie w Modzerowie

Szkolenie w Modzerowie

Dnia 1 października 2016 roku w Modzerowie odbyło się szkolenie formacyjno-zawodowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół, organizowane przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Dotyczyło ono tematyki związanej z rozwojem społecznym i edukacyjnym dzieci, z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami intelektualnymi różnego typu.

dsc00002W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy z Modzerowa, Miecięrzyna, Warząchewki Polskiej, Lisewa Kościelnego, Siniarzewa, Ogrodnik, Wierzbia k. Kutna, Wólki Czepowej.

O godzinie 10.00 odbyła się Msza św. w Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Po Mszy św. została poprowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu przez nauczycieli i uczniów szkoły w Modzerowie. O godzinie 11:30  wszyscy udali się do szkoły SPSK w Modzerowie na część szkoleniową oraz słodki poczęstunek i kawę._dsc0005

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – Marię Chodkiewicz.Pierwszą cześć szkolenia poprowadził ks. Rafał Pietruszka, psycholog i psychoterapeuta, który zaprezentował uczestnikom prelekcję dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu w diagnozie i praktyce pedagogicznej, a także podzielił się swoimi spostrzeżeniami, nabytymi w pracy z uczniami, posiadającymi tego rodzaju niepełnosprawność. Drugą część szkolenia, która nastąpiła po uroczystym obiedzie, przygotowali p. Agata Duraj i p. Mateusz Zahora, nauczyciele ze Szkół Integracyjnych SPSK  w Czerwiennem. Prelekcja pt: „ _dsc0105Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasach ogólnodostępnych” powiązana była z warsztatami, podczas których można było zaobserwować w jaki sposób funkcjonują w klasie uczniowie z niepełnosprawnościami, a także jak radzą sobie podczas zajęć. Prelegenci przedstawili słuchaczom skuteczne metody pracy i formy dostosowań podczas zajęć, a także zwrócili uwagę na indywidualizacje kształcenia i funkcjonowanie uczniów na jednostkach lekcyjnych na miarę ich własnych możliwości. Cenną uwagą był także fakt przedstawiania tematyki  zajęć, w sposób przydatny w codziennym życiu. Nauczyciele podkreślili wagę empatii i miłosierdzia względem drugiego człowieka.

Na zakończenie Pani Prezes Maria Chodkiewicz podziękowała za spotkanie, które zakończyliśmy wspólna modlitwą.