Tablice upamiętniające Katyń i Smoleńsk

Tablice upamiętniające Katyń i Smoleńsk

W niektórych naszych szkołach odbyły się uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy Smoleńskiej. Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji z tych wydarzeń:

Szkoła Podstawowa w Bieżeniu

Uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borze Zapilskim rozpoczęto obchody 77. rocznicy mordu katyńskiego oraz 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Następnie w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Bieżeniu Starosta Powiatu Henryk Kiepura dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Zaproszeni goście ze wzruszeniem oglądali montaż słono – muzyczny w profesjonalnym wykonaniu uczniów szkoły pod kierunkiem pani Olgi Jabłońskiej. Na zakończenie zaprezentowały się dzieci w tańcach ludowych – krakowiaku i trojaku, które przygotowała pani Justyna Puchała. Dla wszystkich obecnych była to prawdziwa lekcja historii.

Więcej na: spbiezen.spsk.info.pl

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i 7 lat po katastrofie polskiego samolotu rządowego, którym udawali się do Katynia najwyżsi przedstawiciele władz i urzędów naszej Ojczyzny, wspólnota Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Michałowicach, uczciła ofiary zbrodni katyńskiej – znanych i bezimiennych żołnierzy polskich, którzy ginęli dając piękne świadectwo miłości Boga i Ojczyzny oraz oddała hołd tym, którym tak zależało na przywróceniu pamięci ofiar Katynia i w służbie tej idei oddali życie w czasie katastrofy w Smoleńsku. W holu szkoły została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica z ziemią katyńską i ziemią smoleńską.

Więcej na : pspmichalowice.eu

Szkoły w Lgocie

W dniu 10 kwietnia w naszej szkole odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej – wśród rozstrzelanych byli oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych w kościele parafialnym. W szkole w obecności zaproszonych gości oraz wspólnoty szkolnej ksiądz proboszcz Mariusz Foltyński poświęcił tablicę. Uroczystego odsłonięcia dokonała wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – pani Violetta Błasiak. Następnie obejrzeliśmy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez mgr Monikę Polak wraz z uczniami gimnazjum. Była to niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu.

Więcej na lgota.spsk.info.pl

Szkoła Podstawowa w Rybnej

10 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia tablicy katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym.

Później w szkole odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy, która upamiętnia polskich oficerów zamordowanych w Katyniu oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.Tablica jest zawieszona w holu szkoły, zawiera ziemię z Katynia i ze Smoleńska. Kolejna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Przez recytację pięknych wierszy oraz śpiew pieśni patriotycznych uczniowie uczcili ofiary ludobójstwa sowieckiego w lesie katyńskim oraz tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. Wśród zgromadzonych gości była Prezes SPSK – Pani Maria Chodkiewicz, która podkreśliła, że dobre wychowanie młodego pokolenia musi być oparte na gruntownej znajomości historii kraju. Na zakończenie swego wystąpienia p. M. Chodkiewicz przekazała na rzecz szkoły obraz Matki Bożej Katyńskiej oraz podarowała każdemu uczestnikowi uroczystości książkę pt.” Mała księga patrioty”. Wśród gości nie mogło także zabraknąć Wójta Gminy Mykanów – Pana Dariusza Pomady. Wójt dziękował serdecznie za podniosłe przeżycia podczas programu artystycznego i podkreślił, że dla każdego Polaka powinna być ważna postawa patriotyczna. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy wspólnym stole.

Więcej na : rybnapsp.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Strugach

W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę „Pamięci ofiar Katynia i tragedii smoleńskiej” oraz kasety z ziemią katyńską i ziemią smoleńską. Tablicę poświęcił ks. Łucjan Szeliga z Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mierzycach.

Tablica jest wyrazem wdzięczności, hołdu i czci oddanej przez społeczność naszej szkoły polskim patriotom, którzy dla dobra ojczyzny, Polski gotowi byli złożyć na jej ołtarzu największy dar, czyli swoje życie – mówi Katarzyna Bryczek, dyrektorka placówki

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Katarzyna Bryczek, dyrektorka placówki, prof. Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Więcej na : radiozw.com.pl

Szkoła Podstawowa w Dębniku

W dniu 10 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Powstańców Śląskich pod patronatem św. Anny w DĘBNIKU, miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, dedykowanej Ofiarom zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD w 1940r. , Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu i innym Ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, wraz z umieszczonymi na niej kasetami z ziemią katyńską i smoleńską.

Mieliśmy zaszczyt przeżywać tę uroczystość w gronie wielu znakomitych gości min.:

  • Księdza Tomasza Caputy – proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Wilkowie,
  • Pana Bartłomieja Stawiarskiego – Posła na Sejm RP z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość,
  • Pana Bogdana Zdyba – Wójta Gminy Wilków
  • Pani Agnieszki Chyżyńskiej – Viceprezes SPSK w Częstochowie,
  • Pana Wojciecha Próchnickiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłów

Wdzięczność przodkom jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, pasterzy, nauczycieli, wychowawców, którzy na różnych drogach życia, słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia się dla braci. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy swoją pracę i swoje życie poświęcili dla dobra Rzeczypospolitej.

Więcej na : debnik.spsk.info.pl

Artykuł w : wroclaw.gosc.pl

Szkoła w Warzachewce

Dnia 3 kwietnia 2017 roku w naszej mieliśmy ważną uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskie. Na tablicy została umieszczona ziemia katyńska i smoleńska przekazana przez Panią Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z pielgrzymki.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Adamczyk witając przybyłych na uroczystość gości: ks. proboszcza Pawła Szymańskiego, Panią Poseł na Sejm RP Joannę Borowiak, członka zarządu SPSK Panią Agnieszkę Szczepańską, radnego gminy Włocławek Pana Sławomira Kwiatkowskiego, przedstawicielkę Biblioteki Miejskiej we Włocławku Panią Annę Rachut oraz Panią Magdalenę Nowak- fundatorkę tablicy. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny poświęcony pamięci wszystkim, których prochy zostały rozproszone w katyńskich mogiłach i na smoleńskiej ziemi. Po wzruszającym występie nadszedł czas na odsłonięcie przez Panią Poseł pamiątkowej tablicy i poświęcenie przez ks. proboszcza Pawła Szymańskiego. Na koniec Pani Poseł odczytała list od Prezesa dr. Jarosława Kaczyńskiego, w którym podziękował za pamięć i zaproszenie na dzisiejszą uroczystość , jednak obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nie pozwoliły mu uczestniczyć osobiście w dzisiejszym wydarzeniu. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Szczepańska, która podziękowała naszej szkole za realizację misji szkoły i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców przez Poseł na Sejm RP, Panią Joannę Borowiak i uczniów naszej szkoły. Hołd poległym ofiarom oddaliśmy wspólnym odśpiewaniem Modlitwy Armii Krajowej.

Więcej na : warzachewka.pl