3 Maja Święto Narodowe – Ogniska Patriotyzmu

3 Maja Święto Narodowe – Ogniska Patriotyzmu

Szanowni Państwo!

W związku  ze zbliżaniem się kolejnego święta narodowego 3 Maja prosimy o przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji promującej radosne i świadome obchodzenie Świąt Narodowych w ramach projektu OGNISKA PATRIOTYZMU.

Projekt od kilku lat zachęca środowiska lokalne do organizowania w dniach świąt narodowych – Święta Niepodległości 11 listopada i 3 Maja – ognisk z pieśniami narodowymi i piosenkami żołnierskimi jako nowej formuły integrującej mieszkańców i młodzież wokół symboli i wartości patriotycznych.

Wiedząc jak cenną wartością jest patriotyzm, od wielu lat staramy się naszych uczniów uczyć życia dla ideałów, gdzie miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się przede wszystkim poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służą temu święta i ważne rocznice narodowe. W czasach, gdy walczymy o to, by młode pokolenie znało swoją historię i utożsamiało się z pokoleniami walczącymi o wolność Polski, musimy proponować nowe formy pracy z młodzieżą. Polacy nie mają bogatej tradycji świętowania. Z reguły w programie obchodów świat narodowych w większości miast Polski jest uroczystość religijno–patriotyczna, w której uczestniczy z reguły nieprzesadnie duża liczba mieszkańców. W większych miastach czasem organizowane są jeszcze koncerty i raczej nic ponadto.

W Wieluniu, z inicjatywy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK, pojawił się w 2008 roku pomysł, aby w związku ze Świętem Niepodległości zorganizować takie wydarzenie, które może przyciągnąć młodzież. Wieczorem 11 listopada, przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego zapłonęło ognisko, przy którym zebrali się młodzi i starsi. Wspólny śpiew animowany przez uczniów dostarczył wielu wzruszeń, a najwytrwalsi śpiewali do późnych godzin wieczornych. Tak zrodził się nowy element tradycji, która, mamy nadzieję, będzie trwała przez długie lata. Od roku 2010 akcję objęło swoim patronatem  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (organ prowadzący naszą szkołę) i od tego czasu ma ona zasięg ogólnopolski. Według naszej wiedzy już w kilkudziesięciu miejscach Polski spotkała się ona z odzewem.

Chcielibyśmy do tego pomysłu zachęcić jak najwięcej środowisk. Wszędzie tam, gdzie znajdzie się osoba dorosła, która zorganizuje ognisko, przygotuje młodzież, zatroszczy się o śpiewniki – popłynie pieśń patriotyczna.

Ogniska patriotyzmu w wielu miastach i wioskach mogłyby się stać stałym elementem wychowania patriotycznego. Pieśni mogą być przeplatane gawędą świadków historii, wspomnieniem bohaterów narodowych. To bardzo prosta forma świętowania, nie wymagająca wielu nakładów i dlatego może stać się powszechna.

Mamy jeszcze jeden cel – zachęcenie do wspólnego śpiewania, tak rzadko dziś praktykowanego. Pieśń patriotyczna odchodzi w zapomnienie wraz ze starszym pokoleniem. Chcemy rozpropagować tę ideę, by nasze świętowanie było coraz piękniejsze, urozmaicone i niosło w sobie głębokie treści kształtowania miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia.

Państwa zgłoszenia przyjmujemy pod adresem elektronicznym: ogniska.patriotyzmu@gmail.com. Do każdego środowiska, które przyłączy się do akcji. wyślemy plakaty.

Będziemy także wdzięczni za informację o tym wydarzeniu w Państwa miejscowości (relacja + zdjęcia).

Koordynator akcji Ogniska Patriotyzmu

Bogusław Kurzyński – dyr. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny w Wieluniu

www.klowielun.pl

pklowielun@poczta.onet.pl

tel. 501499001, +48 43 843 5576