Nadanie patrona szkoła podstawowa w DĘBNIKU

Nadanie patrona szkoła podstawowa w DĘBNIKU

Uroczystość nadania patrona Świętej Anny oraz poświecenia sztandaru w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku odbyła się dnia 2 czerwca 2016r i była efektem kilkumiesięcznych działań uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły.
Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Wilkowie, którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup – Metropolita wrocławski Józef Kupny w otoczeniu księży dziekanów i proboszczów.
W tej podniosłej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz zaproszeni goście:
pani Prezes SPSK Violetta Błasiak, Pan v-ce Prezes SPSK Zbigniew Zastawny,
pan Bartłomiej Stawiarski poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski PiS,
ks. Dariusz Amrogowicz dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
ks. Krzysztof Szczeciński Dziekan Dekanatu Namysłów Zachód,
ks. Grzegorz Laszczyński wicedziekan Dekanatu Namysłów,
ks. Kanonik Jan Kurcoń, ks. Tomasz Caputa Proboszcz Parafii Wilków,
ks. Daniel Baranowski Proboszcz Parafii Przeczów,
ks. Jerzy Walisko Proboszcz Parafii Mikołów-Bojaków,
pan Artur Zapała wicekurator Kuratorium Oświaty w Opolu,
pani Alina Białas Sekretarz Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
Pan Bogdan Zdyb Wójt Gminy Wilków wraz pracownikami Urzędu Gminy,
pan Krzysztof Ostrowski – Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie,
sołtysi okolicznych wsi, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych,
dyrektorzy szkół SPSK z okręgu opolskiego i wieluńskiego,
uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przyjaciele szkoły i lokalna społeczność.
Podczas mszy św. Jego Ekscelencja Arcybiskup, Metropolita wrocławski Józef Kupny zawierzył szkołę pod opiekę św. Annie oraz dokonał poświęcenia sztandaru.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy zebrani zostali zapoznani z historią szkoły i działaniami podjętymi w związku z procedurą nadania szkole patrona św. Anny.
Pani Prezes SPSK Violetta Błasiak dokonała uroczystego odsłonięcia figury Świętej Anny, a proboszcz parafii Wilków ksiądz Tomasz Caputa Jej poświęcenia.
Rada Rodziców zaprezentowała sztandar szkoły i uroczyście przekazała go na ręce dyrektor szkoły.
Sztandar z rąk pani dyrektor odebrał poczet sztandarowy uczniów: Julia Głowacka, Patryk Wijas i Aleksandra Bojko, a uroczyste ślubowanie złożyły dzieci z przedszkola i reprezentanci poszczególnych klas: Natalia Brzeźniak, Bartłomiej Chmura, Milena Cieplicka, Dawid Wijas, Natalia Duszyńska, Szymon Janik.
Po ślubowaniu pani dyrektor zwróciła się do uczniów tymi słowami:
„…żywię nadzieję, że słowa ślubowania będą towarzyszyć Wam w każdej chwili Waszego życia. Niech nasza Patronka Święta Anna otoczy was opieką i nigdy nie pozwoli zgubić się na drodze prowadzącej do Boga.”
Uczniowie klas starszych i w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli podziękowania rodzicom, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie i przyjaciołom szkoły, za ufundowanie sztandaru, a Radzie Rodziców za zakupienie figury św. Anny. Przyrzekli dbać o dobre imię szkoły i godne ją reprezentować.

Po części oficjalnej zaproszeni goście złożyli na ręce pani dyrektor życzenia i upominki. Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły przedstawili inscenizację, przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek: pani Jolanty Kiec i pani Anny Chmieliny – Głowackiej, która miała na celu przybliżenie wszystkim zebranym postaci św. Anny.
Młodzi aktorzy dołożyli wszelkich starań, aby postać naszej patronki zapadła w pamięć i serca wszystkim uczestnikom uroczystości. Wystąpienie zostało nagrodzone gorącymi brawami.
Przyszedł też moment podziękowań, które pani dyrektor skierowała do przybyłych gości, przyjaciół szkoły, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
Na koniec uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek, zwiedzanie gmachu szkoły, obejrzenie przygotowanych ekspozycji, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Każdy z zaproszonych gości otrzymał na pamiątkę figurkę św. Anny i słoiczek z konfiturami Babci Ani.
Tak pięknie przygotowana uroczystość na długo zapadnie w pamięci społeczności szkolnej i lokalnej.
Jesteśmy dumni, że św. Anna dołączyła do zacnego grona świętych,szczególnie czczonych Stowarzyszeniu.
Nasi uczniowie, codziennie, za pośrednictwem Patronki Szkoły
polecają wszystkich ludzi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, modląc się słowami hymnu szkoły:

„ Niech się co chce ze mną dzieje,
W Tobie święta Anno mam nadzieję”