Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

Chrzest Szkoły i Przedszkola w Domaszkowicach

W dniu 10 września 2020 roku w Domaszkowicach miała miejsce niepowtarzalna i niezapomniana uroczystość uznania katolickiego charakteru oraz nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Za aprobatą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Czai, biskupa opolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Szkoła otrzymała imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej, a Przedszkole imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przygotowania do tego historycznego wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu ubiegłego roku, ponieważ w pierwotnym zamyśle miało do niego dojść 25 marca bieżącego roku. Pandemia pokrzyżowała plany, a uroczystość – odłożona w czasie – została zorganizowana w najwcześniejszym możliwym terminie.

We wrześniowy, czwartkowy poranek Mszy świętej, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jerzego, przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Asystowało mu czterech kapłanów. W Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne: Siostra Danuta Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Siostry Służebniczki Śląskie i Dębickie, na czele z Matką Generalną Maksymillą Pliszką.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup dał wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby prowadzące katolicką szkołę i przedszkole: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, jak również uczęszczający do nich: uczniowie i przedszkolaki oraz rodzice dzieci i młodzieży. „Tylko zgodna współpraca pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem przełoży się na sukces edukacyjny i wychowawczy” – powiedział. Ksiądz Biskup mówił również o znaczeniu pielęgnowania zwyczajów katolickich, takich jak wieszanie w domach świętych obrazów, czy nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kościele przez dzieci w drodze do szkoły lub po lekcjach. „Niech w waszej szkole wiszą święte obrazy, najlepiej tuż przy wejściu, aby jak najwięcej osób je widziało!” – apelował.

Po homilii nastąpił podniosły moment odczytania przez Księdza Biskupa dekretów uznających katolicki charakter Szkoły i Przedszkola. Następnie Pani Prezes Maria Chodkiewicz odczytała dekret Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nadający Szkole imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Pan Wiceprezes Zbigniew Zastawny odczytał dekret nadający Przedszkolu imię Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Po odczytaniu dekretów Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru i chorągwi dla Szkoły i Przedszkola, a także obrazów z wizerunkami Patronów, przeznaczonych do zawieszenia w miejscu codziennej modlitwy szkolnej i przedszkolnej. Po poświęceniu Ksiądz Biskup ucałował zarówno sztandar jak i chorągiew, dając w ten sposób przykład młodzieży, z jakim szacunkiem należy je traktować. Kiedy dobiegła końca ta część uroczystości w kościele spontanicznie rozległy się brawa.

Po Komunii Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Pani Dyrektor Iwona Matura-Pacholik odczytała Akt zawierzenia Panu Bogu Szkoły i Przedszkola przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Świętych Patronów. W tej modlitwie została wyrażona wdzięczność Panu Bogu „za to, że upomniał się o swoje, bo wiemy z historii, że przed II wojną światową w tym samym miejscu, co obecnie, istniała parafialna, katolicka szkoła” oraz pragnienie „wychowania młodego pokolenia Polaków na ludzi sumienia i prawych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Po odczytaniu Aktu zawierzenia zostało odśpiewane Te Deum, a następnie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole w sali gimnastycznej. Wzruszającym momentem było wprowadzenie po raz pierwszy przez poczet sztandarowy nowego sztandarui odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu narodowego. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Iwonę Maturę-Pacholik głos zabrała Pani Prezes Maria Chodkiewicz, która w obrazowy sposób wytłumaczyła zebranym, jaką rolę dla wspólnoty szkolnej i przedszkolnej ma nadanie imienia: „Patron trzyma nieustannie Wspólnotę przed Bożym tronem, wyprasza wszelkie łaski potrzebne dla Wspólnoty, wstawia się za każdym uczniem i nauczycielem. Patron, trzymając Bożą lampę, wskazuje kierunek, daje światło na drogę rozwoju.” Pani Prezes złożyła też życzenia „realizacji ideałów i wzrastania w mądrości, która nie jest przecież sumą wiedzy, lecz wiedzą opromienioną światłem wiary.”

Następnie, Pani Dyrektor i Wicedyrektor Bartosz Kociuba poprowadzili akademię, w czasie której występowali uczniowie i przedszkolaki. Pani Dyrektor nawiązała do słów jednej z uczennic, która nazwała uroczystość nadania imienia „«Chrztem» szkoły”, a następnie z prawdziwą pasją mówiła o Świętej Urszuli Ledóchowskiej. „Święta Urszula nazywana jest Matką Polskiej Niepodległości. Pomimo tego, że urodziła się w Austrii, w 1865r jaka hrabianka Julia Ledóchowska, i mimo, że w jej żyłach płynęła krew wielu europejskich narodów, to Julia najbardziej ukochała Polskę i wybrała polskość.” Pani Dyrektor zadedykowała świętej Urszuli najstarszy polski taniec narodowy – poloneza, który wykonali uczniowie klas II i III.

W podobnych słowach o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim opowiadał Wicedyrektor, który wspomniał o zamiłowaniu błogosławionego Edmunda do literatury. „Nie tylko sam pisał – choćby, przez całe niemal dorosłe życie dzienniki i listy, ale też zbierał wśród ludu wiejskiego pieśni, wiersze, podania, legendy. Wydawał je potem w czasopismach, razem z utworami napisanymi przez najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu, takich jak choćby Cyprian Kamil Norwid. Można powiedzieć, że swój talent literacki błogosławiony Edmund poświęcił na służbę najuboższym. Był on bowiem przede wszystkim społecznikiem. Spotykał się z ludźmi i doceniał bogactwo ich kultury, siłę wiary prostego ludu. Z ogromną wrażliwością starał się zaradzić problemom mieszkańców swojej miejscowości i okolicy. W czasie epidemii cholery odwiedzał i pielęgnował chorych. Widział palącą potrzebę zaopiekowania się sierotami i właśnie z tej miłości do dzieci narodziło się dzieło jego życia. Ochronki – dzisiaj powiedzielibyśmy – przedszkola, ale to słowo „ochronka” niesie ze sobą głęboką treść, wyraża chęć ochronienia najsłabszych i najbardziej niewinnych, czyli dzieci przed złem. Z dziełem ochronek nierozłącznie powiązane jest też założone przez błogosławionego Edmunda Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.” Zaproszone na scenę przedszkolaki wykonały pod kierunkiem nauczycieli dwie piosenki: „Oto jest dzień, który dał nam Pan” i „Święty uśmiechnięty” wzbudzając szczery uśmiech na twarzach widzów. Z podobnym entuzjazmem przyjęty został występ uczniów klas VI i VII, którzy zaśpiewali piosenkę „Uwierz Polsko” i recytowali wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka II”.

Po występach uczniów nastąpiły podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ta uroczystość mogła dojść do skutku. Dyrekcja wyraziła wdzięczność Księdzu Biskupowi, Pani Prezes Marii Chodkiewicz i władzom Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Księdzu Proboszczowi Januszowi Ogórkowi, siostrom zakonnym, a także ofiarodawcom sztandaru i chorągwi. Po podziękowaniach głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu Burmistrza Nysy Pana Kordiana Kolbiarza przemówił Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk. Życzenia złożyli dyrektorzy szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich obecni na uroczystości oraz siostry zakonne. Warto również zaznaczyć, że święto uświetniły panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich ubrane w stroje ludowe. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście udali się na obiad do świetlicy wiejskiej.

Ukoronowaniem uroczystości było zawierzenie „nowo ochrzczonej” Szkoły i Przedszkola podczas pielgrzymki szkół i przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę, 15 września bieżącego roku. Nie sposób wyrazić wzruszenia, które towarzyszyło Pani Dyrektor i Wicedyrektorowi podczas wypowiadania tych słów przed Najświętszym Obliczem Matki Bożej.